Uutiset

Lakimiehen lupa toimia oikeudessa voidaan peruuttaa epärehellisyyden takia – lupia peruutetaan kuitenkin melko harvoin

Keskiviikkoaamuna tuomion työsyrjinnästä saanut entinen AKT:n puheenjohtaja Timo Räty on toiminut muun muassa avustajana oikeudenkäynneissä saatuaan potkut puheenjohtajan pestistä. Räty on ammatiltaan lakimies.

Oikeudenkäyntiavustajan lupa voidaan peruuttaa, mikäli hän ei jostain syystä enää täytä laissa määriteltyjä kelpoisuusedellytyksiä. Niitä ovat esimerkiksi rehellisyys ja sopivuus tehtävään.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta myöntää luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä käräjillä. Se voi myös peruuttaa luvan tarpeen vaatiessa.

-Luvan peruuttamisia rikostuomioiden perusteella on tehty lautakunnan viisivuotisen olemassaolon aikana vähän verrattuna siihen, kuinka paljon oikeudessa on avustavia lakimiehiä, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan puheenjohtaja, hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeudesta kertoo.

Peruuttamisia on lautakunnan toiminta-aikana tehty neljä. Wagner-Prennerin mukaan vireillä on muutama.

Asianomaista täytyy kuulla

Rehellisyys määritellään laissa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei hakijaa ole lainvoimaisesti viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai sakkorangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa henkilön olevan sopimaton avustajan tehtävään.

Wagner-Prenner korostaa, että ennen kuin kenenkään lupa peruutetaan, täytyy asianomaista kuulla pyytämällä lausunto. Lisäksi hänellä on mahdollisuus tulla henkilökohtaisesti kuulluksi.

Luvan menettäminen tarkoittaa sitä, ettei lakimies voi osallistua oikeudenkäynteihin, mutta hän voi jatkaa edelleen lakimiehen muissa tehtävissä tai vaikkapa johtaa omaa lakitoimistoa.

Wagner-Prennerin usko lakimiesten rehellisyyteen ei tapauksen takia horju.

-Lakimiehet ovat rehellistä porukkaa, mutta aina joukkoon mahtuu yksittäisiä lakia rikkovia henkilöitä, Wagner-Prenner summaa.

Rehellinen pitää olla

Lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen myönnetään toistaiseksi henkilölle
1) joka on suorittanut Suomessa oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon taikka ulkomailla vastaavan oikeustieteen tutkinnon, joka on tunnustettu Suomessa sen mukaan kuin erikseen säädetään;
2) joka on saavuttanut riittävän perehtyneisyyden oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään;
3) joka on rehellinen  ja joka ei ole ilmeisen sopimaton  oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään; sekä
4) joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Sopimaton henkilö
Lain mukaan rehellinen ei ole henkilö, joka on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, joka  osoittaa  henkilön  olevan  sopimaton toimimaan  oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic