Uutiset

Lakiuudistus: Poliisille ollaan antamassa lisää valtaa kysyä ihmisten henkilötietoja

Poliisi on saamassa liian väljät valtuudet henkilötietojen käsittelyyn, kritisoi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Parhaillaan lausuntokierrokselta palannut lakiesitys on antamassa poliisille valtuudet kysyä keneltä tahansa vastaantulijalta paperit ilman mitään rikosepäilyjä. Henkilötiedot voitaisiin tallettaa poliisin rekisteriin puoleksi vuodeksi ilman niiden käyttötarkoituksen, sisällön, tai rekisteröimisen edellytysten arviointia.

-Ei se oikeuta poliisia kysymään henkilötietoja, jos henkilö käyttäytyy kummallisesti. Lakiesityksessä ei sanota tarpeeksi täsmällisesti, miten poliisi saa toimia, Aarnio sanoo Lännen Medialle.

Tällä hetkellä poliisi saa tarkistaa ihmisten henkilötiedot vain virkatehtävää suorittaessaan.

Aarnion mielestä poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lakiesityksen säännökset ovat liian tulkinnanvaraisia ja väljiä, sekä ongelmallisia poliisin toimivallan kannalta.

-Se, että poliisilla on yhteiskunnallisesti perusteltu motiivi menettelylleen, ei sellaisenaan oikeuta poliisin toimenpiteitä, vaan niille tulee löytyä toimivaltaperuste laista, Aarnio summaa.

Laki ei valmistune toukokuuksi

Lakiesityksen tavoitteena on päivittää poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä, jotta ne vastaisivat kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) arvelee, ettei uusi laki astu voimaan vielä toukokuussa, niin kuin alkuperäinen tarkoitus oli.

-Kyse on laajasta kokonaisuudesta, johon liittyy toukokuussa sovellettavaksi tulevaa EU-lainsäädäntöä. On tärkeää saada kansalliset lakiehdotukset mahdollisimman yhtäaikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi.

Risikon mukaan lain tarkoituksena on säännellä sitä, kuinka poliisi ja suojelupoliisi voivat ylipäätään käsitellä henkilötietoja. Tavoitteena on myös selkeyttää ja yksinkertaistaa rakenteeltaan vaikeaselkoiseksi muodostunut laki.

-Voimassa oleva poliisin henkilötietolaki on huomattavan yksityiskohtainen. Selkeyttämistäkin arvioidaan vielä jatkovalmistelun kuluessa.

Tarkennuksia voi tulla

Risikko toteaa, että jatkovalmistelun lopputulosta on ennenaikaista arvioida.

Hänen mielestään tulkinnanvaraisuuden määrää arvioidaan jatkovalmistelun yhteydessä

-On mahdollista, että lakiehdotuksia tarkennetaan.

Aarnion mukaan lakiesitys vaatii ehdottomasti jatkokäsittelyä.

-Kiire tässä tulee, jos se aiotaan saada toukokuuhun mennessä valmiiksi, Aarnio toteaa.

Risikko lisää, että lakiesitys pyritään saamaan eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pikaisesti.

Ei etnistä profilointia

Sääntelyllä parannettaisiin poliisin mahdollisuuksia rikosten ennalta estämiseen ja selvittämiseen tehokkaan rikostiedustelun avulla. Poliisille ei olla ehdottamassa uusia toimivaltuuksia tiedonhankintaan.

Säännös antaisi poliisille nykyistä paremmat mahdollisuudet käsitellä eri henkilöryhmien tietoja.

-Lailla ei tulla sallimaan kiellettyä syrjintään johtavaa etnistä profilointia, Risikko vakuuttaa.

Rikosten ennalta estämistä

Poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä uusitaan.
Sääntelyllä parannettaisiin poliisin mahdollisuuksia rikosten ennalta estämiseen ja selvittämiseen.
Poliisille ei olla ehdottamassa uusia toimivaltuuksia tiedonhankintaan.
Rikostiedustelutarkoituksessa voitaisiin käsitellä tietoja henkilöistä, jotka toistuvasti pitävät yhteyttä tai tapaavat rikokseen liittyviä henkilöitä.
Uuden lain pitää täyttää uudistuneen EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimukset niin, että se ottaa huomioon rikostorjunnan tarpeet sekä perus- ja ihmisoikeuksien asettamat vaatimukset.
Lailla pantaisiin myös täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjuntaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic