Uutiset

Lännen Media selvitti: Tuomareiden sidonnaisuusilmoituksissa paljon puutteita — KHO:ssa tilanne oli heikoin

Lähes joka neljännen tuomarin ja asiantuntijajäsenen tiedot puuttuivat lakisääteisestä sidonnaisuusrekisteristä vielä helmi-maaliskuun vaihteessa. Tieto ilmenee Lännen Median tekemästä selvityksestä.

Tiedot piti olla kirjattu julkiseen sähköiseen rekisteriin viime vuoden loppuun mennessä.

Selvityksessä sähköisestä rekisteristä käytiin läpi noin 900 yleis- ja hallinto-oikeuksien tuomaria ja asiantuntijajäsentä tuomioistuimien toimittamien ajantasaisten nimilistojen perusteella. Eniten puutteita oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), jossa tiedot uupuivat lähes 70 prosentilta tuomareista ja asiantuntijajäsenistä.

-Meiltä oli jäänyt useiden tuomareiden tiedot tekniseen välitilaan. Osa odotti vielä ministeriön tarkastusta, osassa tuomarit olivat syöttäneet tiedot järjestelmään ja ne oli tarkastettu, mutta järjestelmä on hankala ja edellyttää tuomarilta vielä uutta kirjautumista, jotta se julkaisee tiedot, KHO:n presidentti Pekka Vihervuori selittää tapahtunutta.

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) tiedoista puuttui 17 prosenttia, eli kaikkien sotilasjäsenten tiedot. KKO:n presidentti Timo Eskon mukaan sotilasjäsenet toimittivat sidonnaisuusselvityksensä viime syksynä, mutta heidän tietonsa oli unohdettu viedä rekisteriin.

Lännen Median selvitys paljastaa myös muita puutteita ja ongelmia rekisterissä. Tietojen tarkkuus vaihtelee merkittävästi, esimerkiksi joillakin henkilöillä kirjauksen sisältö ei kerro kytköksestä yhtään mitään.

Lisäksi monen tiedot ovat vanhentuneita. Esimerkiksi tuomioistuimen vaihtumisesta, muutoksissa virka-asemassa, erilaisista vapaista tai eläkkeelle siirtymisestä ei useiden kohdalla löydy päivitettyä tietoa.

Lain mukaan hyvän hallinnon lähtökohtana on puolueettomuus. Tuomarit eivät saa osallistua ratkaisujen tekoon asioissa, joissa he ovat esteellisiä esimerkiksi virkatehtävän ulkopuolisten sidosten takia.

Tuomarit ja tuomioistuimen asiantuntijajäsenet ilmoittavat rekisteriin itse sidoksensa, tuomioistuimet puolestaan merkitsevät sinne tuomarien ja esittelijöiden mahdolliset lupaa vaativat sivutoimet.

Oikeusministeriön mukaan rekisteritietojen oikeellisuus perustuu luottamukseen, ja muulla tavalla rekisteriä olisi mahdotonta järjestää.

”Tuomioistuimella tai oikeusministeriöllä ei ole eikä voikaan olla tietoa virkamiehen sidonnaisuuksista tai mahdollisuutta tarkistaa ilmoitusten oikeellisuutta”, ministeriö perustelee asiaa sähköpostitse Lännen Medialle.

Ministeriön mukaan julkinen rekisteri palvelee kaksisuuntaisesti. Kansalainen saa sieltä halutessaan tietoa esimerkiksi oman asiansa ratkaisuun osallistuneen tuomiovallan käyttäjän kytköksistä. Samalla rekisteri lisää valvonnan tehoa, kun tietojen paikkansa pitävyys on koko kansan tarkasteltavana.

Lännen Median selvityksen mukaan kattavimmin julkisesta rekisteristä löytyivät hovioikeuksien tuomarien sidonnaisuus- ja sivutoimitiedot. Tiedot uupuivat hovioikeuksissa vain noin viideltä prosentilta. Hallinto-oikeuksissa ja käräjäoikeuksissa tiedot puuttuivat lähes joka neljänneltä tuomarilta.

Korkeimmassa oikeudessa kaikkien tuomarien tiedot olivat rekisteristä, mutta sotilasjäseniä sieltä ei löytynyt. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa rekisteristä puuttuivat kolmannes tuomareista ja lähes kaikki asiantuntijajäsenet.

Korkeimmat oikeusasteet ryhtyivät välittömiin korjaustoimenpiteisiin saatuaan Lännen Median selvityksen paljastamat puutteet tietoonsa.

Oikeusministeriön mukaan tällä hetkellä ilmoitusvelvollisten tiedot on viety rekisteriin melko kattavasti ja enimmilläänkin vain alle viidennes uupuu. Eroa Lännen Median selvityksen tulokseen voi selittää se, että ministeriön tiedot on hankittu selvityksen jälkeen.

Lisäksi ministeriö käsittelee lukuja massana, eikä yksittäisinä tietoina, mikä Lännen Median selvityksen mukaan näyttäisi vääristävän jonkin verran ministeriön käsitystä tilanteesta.

Selvityksen perusteella julkisessa rekisterissä oli merkittävä määrä vapaaehtoisia ilmoituksia henkilöiltä, joilla ei lain mukaan ole ilmoitusvelvollisuutta. Samoin rekisterissä roikkui tietoja eläkkeelle siirtyneistä. Vastaavasti ilmoitusvelvollisten tietoja uupui.

Kansalaisen näkökulmasta rekisterin hyödyllisyyttä rajaavat selvityksen perusteella lainsäädännölliset linjaukset ilmoitusvelvollisuuden perusteista ja sisällöstä. Julkinen rekisteri ei myöskään kerro käyttäjälle, että virkamiehen tiedot puutuvat rekisteristä, koska tämän titteli tai työsuhteen pituus eivät lain mukaan edellytä kytkösten ilmoittamista.

”Sääntelyn tarkistamisen tarvetta voidaan arvioida, kun järjestelmän toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta eli esimerkiksi, kun järjestelmä on ollut käytössä joitakin vuosia”, oikeusministeriöstä vastataan.

Rekisteriin ilmoitetuista tuomioistuinten tuomareista ja asiantuntijajäsenistä joka kolmannella oli kirjattu sidoksia tai sivutoimia virkatehtävänsä ulkopuolelta. Eniten niitä oli korkeimman hallinto-oikeuden jäsenillä (71%) ja korkeimman oikeuden jäsenillä (61%).

Suurimmalla osalla, eli kahdella kolmesta, sidonnaisuuksia ei ollut lainkaan. Sidoksia ilmoittaneille sen sijaan oli tyypillistä, että sama henkilö ahkeroi useilla eri tahoilla.

Tuomarien tyypillisimpiä virkatehtävän ulkopuolisia sivutoimia ovat erilaiset koulutus- ja luennointitehtävät sekä asiantuntijatehtävät valtiolla. Yleisiä olivat myös yrityskytkökset tai muut kuin koulutukseen liittyvät sivutyöt sekä luottamustehtävät asunto-osakeyhtiöissä.

Yhdistyksissä toimi hieman useampi ja säätiöissä hieman harvempi kuin joka kymmenes tuomari tai asiantuntijajäsen. Lisäksi kytköksiä oli yhdistyksiin, säätiöihin, vaalitehtäviin ja seurakuntiin.

Kunnallispolitiikassa oli mukana kaksi tuomaria. Kolme tuomaria kertoi olevansa Vapaamuurareiden jäsen.

KHO:sta alle kolmannes rekisterissä

Tuomioistuinten päätösten tekemiseen osallistuvat ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuus- ja sivutoimitietonsa Oikeusrekisterikeskuksen julkiseen rekisteriin. Tiedot piti olla kirjattuina vuoden 2018 alkuun mennessä.
Selvityksessä käytiin läpi noin 900 tuomarin ja asiantuntijajäsenen tiedot viikoilla 7–9.
Selvitys paljasti lukuisia ongelmia rekisteritiedoissa. Tiedot eivät olleen ajantasaisia, niitä puuttui ja tarkkuus vaihteli merkittävästi.
23%
Kaikista tuomareista ja asiantuntijajäsenistä noin 23 prosentin tiedot puuttuivat rekisteristä.
Käräjäoikeuksissa luku oli 24 prosenttia, hovioikeuksissa 5 prosenttia ja korkeimmassa oikeudessa 17 prosenttia ratkaisujen tekemiseen osallistuvista lainkäyttäjistä.
Hallinto-oikeuksissa tiedot puuttuivat 23 prosentilta ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) 70 prosentilta.
31%
Sidonnaisuuksia tai sivutoimia rekisteriin oli kirjannut noin 31 prosenttia kaikista sinne tietonsa lisänneistä ilmoitusvelvollisista.
Kourallisella merkittävät ansiot sivutöistä
Virkaan kuulumattomia sidoksia ja sivutoimia ilmoitti reilut 220 tuomaria.
Heistä seitsemän ilmoitti nostavansa yli 10 000 euron vuosittaista palkkiota sivutöistään. Tämän alle jääviä vuosipalkkioita ei tarvitse ilmoittaa.
Yleisimpiä sivutöitä olivat koulutus- ja luennointitehtävät. Seuraavaksi yleisimpiä olivat asiantuntijatehtävät valtiolla sekä muut yrityssidokset ja sivutoimet.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic