Uutiset

Lännen Median kysely: Hallitus seisoo kiistellyn aktiivimallin takana kritiikistä huolimatta

Hallituspuolueiden kansanedustajat tukevat kiisteltyä työttömien aktiivimallia lähes varauksetta, selviää Lännen Median kyselystä.

Hallituksen kansanedustajista 93 prosenttia säilyttäisi aktiivimallin. Opposition edustajista puolestaan 89 prosenttia luopuisi aktiivimallista.

Kyselyyn vastasi yhteensä 101 kansanedustajaa eli yli puolet edustajista. Kansanedustajat vastasivat 23.1.–9.2. aikana kaikille kansanedustajille lähetetyllä henkilökohtaisella vastauslomakkeella. Vastausprosentti oli 50,5.

Keskusta kuuntelee palautetta

Hallituspuolueista etenkin keskustan kansanedustajat ovat valmiita tarvittaessa muokkaamaan aktiivimallia, kun siitä saadaan kokemuksia.

-Työllisyyden paraneminen on tärkeää. Mallissa on kuitenkin korjattavaa, mikä olisi tehtävä, kun pahimmat puutteet selviävät, toteaa kansanedustaja Niilo Keränen (kesk.).

-Näyttää, ettei aktiivimalli toimi kaikissa maakunnissa työpaikkojen puutteen vuoksi, kertoo puolestaan Lasse Hautala (kesk.).

Hallitus on linjannut, että se tarvittaessa muuttaa aktiivimallia. Siitä ei kuitenkaan olla missään nimessä luopumassa, kuten kyselynkin tulos kertoo.

Oppositio luopuisi aktiivimallista

Valtaosa opposition kansanedustajista luopuisi aktiivimallista.

-Aktiivimalli kohtelee työttömiä eriarvoisesti asuinpaikasta riippuen, jos ei pääse aktivointitoimien piiriin, sanoo Mika Kari (sd.).

-On hyvin poikkeuksellista, että rangaistus lankeaa, vaikka olet tehnyt parhaasi, toteaa puolestaan Heli Järvinen (vihr.).

Oppositiopuolueista ainoastaan rkp jakaantuu, sillä lähes puolet rkp:n kansanedustajista tukee aktiivimallia.

Aktiivimalli on kerännyt kritiikkiä

Aktiivimalli tulee vielä varmasti eduskunnan eteen, sillä aktiivimallin kumoamista vaativa kansalaisaloite on kerännyt yli 140 000 allekirjoitusta.

Aktiivimallia vastaan järjestettiin poliittisia lakkoja ja suuri mielenosoitus Helsingissä perjantaina 2. helmikuuta.

Lisäksi kansanedustajat ovat saaneet runsaasti sähköpostia, jossa työttömät kysyvät heiltä töitä ja osoittavat samalla aktiivisuuttaan.

Nykyinen sosiaaliturva hidastaa työllistymistä

Kaksi kolmasosaa kansanedustajista kokee, että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä hidastaa työllistymistä jonkin verran tai erittäin paljon.

Hallitus oli yksimielisempi sosiaaliturvan ongelmista, kun taas oppositiossa mielipiteet jakaantuivat tasaisemmin.

Sdp, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit näkivät sosiaaliturvan kannustavan työllistymiseen muiden puolueiden kansanedustajia useammin.

Vasemmistopuolueiden ja kristillisten kansanedustajien enemmistö koki sosiaaliturvan pikemminkin työllistymistä kannustavana kuin hidastavana.

Perussuomalaiset, vihreät ja rkp taas näkivät nykyisen sosiaaliturvan hidastavan työllistymistä.

Kansanedustajat purkaisivat byrokratiaa

Kyselyssä kansanedustajat esittivät useita keinoja uudistaa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

-Yksinkertaistaisin sosiaaliturvajärjestelmää niin, että se olisi työttömälle tai aluksi edes viranomaisille ymmärrettävä ja ennakoitava. Tällä hetkellä suurin yksittäinen passiivisuuden syy on mielivaltainen tukibyrokratia. Pieni työkeikka voi tarkoittaa tyhjää jääkaappia viikkokausiksi, toteaa Anna Kontula (vas.)

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ottaisi käyttöön perustulon. Silloin voisi ansaita rahaa menettämättä etuutta. Perustulo poistaisi Aallon mukaan monia kannustinloukkuja ja vapauttaisi TE-toimistojen työntekijöiden ajan työllisyyttä edistäviin toimiin.

Aalto saa tukea Mikko Kärnältä (kesk.), joka toivoo perustulon lopulta korvaavan sosiaaliturvan monet tuet.

-On äärimmäisen tärkeää, että Juha Sipilän hallitus on nyt testannut perustuloa. Itse näen aktiivimallin pelkkänä välivaiheena ennen perustuloon siirtymistä. Toivon keskustan asettavan perustulojärjestelmän luomisen vaalitavoitteekseen seuraavissa eduskuntavaaleissa, Kärnä vastaa.

Näin kansanedustajat kommentoivat aktiivimallia

Aktiivimallin puolesta
Aktiivimalli laittaa myös virkamiehet ja koneiston töihin. Ketään ei saa jättää yksin kotiin, kenellekään ei ole hyväksi olla yli kolmea kuukautta eristyksistä muista.
Eeva-Maria Maijala (kesk.)

Itse uskon Tanskan mallin mukaiseen aktivointimalliin. Tämä on yksi pieni osa pakettia. Nyt on pikavauhtia laitettava myös muut osat kuntoon. Näitä paketteja olisivat nykyistä joustavammat työmarkkinat ja työvoimapalvelujen avaaminen.
Harri Jaskari (kok.)

Se on osa hallituksen kymmenen työllisyyskohdan kokonaisuutta. Jos yhdestä kohdasta luovutaan, muuttuu samalla myös muiden kohtien asema ja merkitys.
Reijo Hongisto (sin.)

Hallitus on luvannut korjata mallia, jos siinä ilmenee parannettavaa. Ohessa pitää huolehtia myös työvoimahallinnon resursseista.
Arto Pirttilahti (kesk.)

Aktiivimalli on askel kohti työttömyysturvan vastikkeellisuutta. Malli ei ole optimaalinen, mutta se on tässä vaiheessa tapa, jolla asiassa voidaan edetä.
Sari Multala (kok.)

Tarvitsemme jokaisen omaa aktiivista ponnistelua työllistymisen eteen. Kouluttautuminen, työharjoittelu, kuntoutus tai työnhaku ovat kaikki aktiivitoimenpiteitä. Avaamme tietä lähteä yrittäjäksi menettämättä sosiaaliturvaa.
Mirja Vehkaperä (kesk.)

Eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti seurataan mallin vaikutuksia. Työttömästä itsestään riippumattomien syiden perusteella ei ole kohtuullista vähentää työttömyyskorvausta.
Veera Ruoho (kok.)

Lailla on oikea ja kannatettava tarkoitus. Pientä hienosäätöä voidaan kokemusten pohjalta tehdä alueellisten erityispiirteiden osalta.
Antti Rantakangas (kesk.)

Minusta on hyvä, että terveille työikäisille ja -kykyisille ihmisille yritetään lisätä aktiivisuutta ja saada heidät neljän seinän sisältä, kursseille, työnhakuvalmennukseen, uravalmennukseen, työvoimakoulutukseen, työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan, opiskelemaan työhön tai yrittämään.
Anne Kalmari (kesk.)

Taloutemme suhdannehuippu ei korjaa velkaantunutta valtion taloutta, vaan jäykät työmarkkinamme kaipaavat kipeästi uudistavaa remonttia. Työllisyyttä on edistettävä määrätietoisin toimin.
Susanna Koski (kok.)
Aktiivimallia vastaan
Työttömiltä ei voi vaatia aktiivisuutta, jos julkinen valta on passiivinen.
Timo Harakka (sd.)

Aktiivisuus on hyväksi, mutta tässä mallissa on liian monta vääristymää. Yhdenvertaisuus ja työpaikan saaminen eivät toteudu.
Kike Elomaa (ps.)

Tämä aktiivimalli voi rangaista työttömiä silloinkin, kun he ovat pyrkineet kaikin tavoin työllistymään tai pääsemään työllistymistä edistäviin koulutuksiin siinä onnistumatta. Tämä on perustuslaillisestikin ongelmallista.
Sari Tanus (kd.)

Työttömällä ei ole välttämättä mahdollisuutta vaikuttaa itse niihin tekijöihin, joiden mukaan tukia leikataan.
Jyrki Kasvi (vihr.)

Leikkaus kohdistuu pitkäaikaistyöttömiin ja osatyökykyisiin ihmisiin, joille siitä uhkaa tulla pysyvä tulonleikkaus. Ihmisiä tippuu toimeentulotuelle.
Ilmari Nurminen (sd.)

Aktiivimalli on epäreilu ja etenkin alueellisesti epätasa-arvoinen. Se lisää byrokratiaa ja ruuhkauttaa työnhakua. Sen valvonta syö TE-toimistojen vähäisiä resursseja muista tehtävistä.
Olli-Poika Parviainen (vihr.)

Työttömän aktiivisuudella ei ole mitään merkitystä. Ihminen voi hakea vaikka kuinka monta työpaikkaa tahansa, mutta ellei hän saa työpaikkaa, niin työttömyysturvaa leikataan.
Aino-Kaisa Pekonen (vas.)

Mallia sosiaaliturvan uudistukseen pitäisi hakea Isosta-Britanniasta ja Ruotsista. Ruotsissa kaikilla työikäisillä ja -kykyisillä tuensaajilla pitää olla velvollisuus hakea työtä, sekä olla mukana kuntouttavassa työtoiminnassa. Vuonna 2013 Iso-Britanniassa lanseerattiin uusi sosiaaliturvajärjestelmä, ”Universal Credit -malli”. Nyt jo on tiedossa sen vaikutuksia työnteon kannustavuuteen. Olen vakuuttunut, että malli sopisi myös Suomeen. Tarvitsemme kannustavan perusturvan mallin.
Peter Östman (kd.)

Mallia pitää kehittää niin, että siinä on enemmän porkkanaa kuin keppiä. Tärkeää on, että on myös käytännössä mahdollista osallistua aktiivimallin edellyttämiin toimenpiteisiin.
Anna-Maja Henriksson (r.)

Sotii oikeustajua vastaan, että työtöntä rangaistaan työttömyysturvan leikkauksella, jos hän aktiivisesta etsimisestä huolimatta ei löydä työpaikkaa. Kansalaisaloitteen myötä asia palaa eduskuntaan ja toivon, että silloin hallitus löytää järjen ja sydämen ja peruu mallin.
Pia Viitanen (sd.)

Työttömien aktivointi on tärkeää, mutta sen tulee tapahtua tavalla, jossa työttömällä on tosiasiallinen mahdollisuus päästä aktivointitoimien piiriin.
Päivi Räsänen (kd.)

TE-toimistojen resurssit ovat niin huonoja, ettei siellä toimivilla asiantuntijoilla ole mitään mahdollisuutta henkilökohtaiseen auttamiseen. Hallituksen paljon kehumat haastattelutkin toteutetaan netin kautta.
Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)

Aktiivimalli-raipan sijaan tarvittaisiin kannusteita ja tukea: enemmän uudelleenkoulutusta ja työnhaun tukea, kuntoutusta ja palveluja sitä tarvitseville sekä byrokratialoukkujen purkamista, jotta työn vastaanottaminen ja yhteensovittaminen sosiaaliturvan kanssa olisi aina helppoa ja joustavaa.
Hanna Sarkkinen (vas.)

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti