Uutiset

Lännen Median kysely: Jyrki Katainen onnistunut kiitettävästi EU-komissaarina, suomalaismeppien antama arvosana 9-

Jyrki Katainen on suomalaismeppien mielestä onnistunut kiitettävästi EU-komission varapuheenjohtajan tehtävässään. Lännen Median kyselyssä Katainen sai kouluarvosanan 9-.

Lähes kaikki europarlamentaarikot puoluekantaan katsomatta arvioivat Kataisen onnistuneen erittäin hyvin keskeisissä hankkeissaan, Euroopan strategisten investointien rahaston markkinoimisessa ja kiertotalouden edistämisessä.

-Hän on uskottavasti pitänyt näitä asioita esillä ja vahvistanut EU:n yhtenäisyyttä, joten arvosana on laudatur eli 9, vastaa Liisa Jaakonsaari (S&D/sd.). Lännen Median kyselyssä.

-Yleinen kuva onnistumisesta on varsin hyvä. Katainen on onnistunut erittäin hyvin siinä portfoliossa, joka hänelle on annettu, arvioi Hannu Takkula (Alde/kesk.).’

Väyrynen, Halla-aho ja Ruohonen-Lerner kriittisimpiä

Poikkeuksen Kataista kehuvista mepeistä tekevät perussuomalaisen mepit Jussi Halla-aho ja Pirkko Ruohonen-Lerner sekä keskustan Paavo Väyrynen.

-Kataisesta on mielestäni kuulunut varsin vähän komissaarikauden aikana. Ainakaan näkyvää roolia visionäärinä ei ole ollut, vastasi Jussi Halla-aho (ECR/ps.).

-Kataiselta puuttuu asiantuntemusta ja visiota luotsata Euroopan unionia kestävään suuntaan, mikä hyödyttäisi Euroopan kansallisvaltioita ja niiden asukkaita, arvioi Paavo Väyrynen (Alde/kesk.).

Jyrki Katainen on noussut kärkinimien joukkoon spekulaatioissa komission puheenjohtajasta. Uusi komissio valitaan ensi vuoden kesäkuussa pidettävien eurovaalien jälkeen. Nykyinen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on ilmoittanut, ettei halua jatkaa.

EU-asioihin erikoistuneessa Politico-lehdessä Katainen nostettiin EPP:n kärkiehdokkaiden joukkoon. Hieman myöhemmin Politico nosti Alexander Stubbin samaan sarjaan. Kumpikaan ei ole vahvistanut, lähteekö mukaan komission puheenjohtajakisaan vai ei. Suomalaismepeistä kokoomuksen edustajat kuuluvat EPP:hen.

-Katainen onnistuu omassa puolueryhmässään erinomaisesti olemalla läsnä ryhmäkokouksissa. Tällä sitoutumisella saattaa olla ratkaiseva vaikutus, jos Katainen päättää pyrkiä EPP:n kärkiehdokkaaksi, sanoo Petri Sarvamaa (EPP/kok.).

Mahdollisuuksista puheenjohtajakisassa arvosana 7,5

Suomalaismepit arvioivat Kataisen mahdollisuudet puheenjohtajakisassa heikommiksi kuin onnistumisen komissaarin työssä. Hän saa Lännen Median kyselyssä arvosanan 7,5, kun mahdollisuuksia pyydettiin arvioimaan asteikolla 0-10.

Kataisen ja Stubbin tie komission puheenjohtajaksi on monipolvinen. Ensin pitäisi päästä oman puolueryhmän EPP:n kärkiehdokkaaksi ja sen jälkeen vielä johtaa EPP voittoon kesäkuun 2019 vaaleissa. Tilannetta saattaa helpottaa se, että nykyisen EU-parlamentin suurin ryhmä EPP pitää puoluekokouksensa tämän vuoden marraskuussa Helsingissä. Siellä viimeistään valitaan kärkiehdokas.

EPP:n voittokaan ei vielä takaa automaattisesti tietä puheenjohtajaksi. Ehdokkaista päättää Eurooppa-neuvosto, joka koostuu jäsenmaiden pääministereistä ja presidenteistä. EU-parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä Eurooppa-neuvoston ehdokkaan valinnan. Sama koskee komission muitakin jäseniä.

Valintamenettelyssä EU-parlamentti on pyrkinyt vahvistamaan rooliaan. Osa jäsenmaista pitää kuitenkin kiinni EU:n perussopimuksesta, joka antaa keskeisen roolin Eurooppa-neuvostolle komission puheenjohtajavalinnassa.

Parlamentin ja komission viime aikojen myönteinen suhtautuminen kärkiehdokasmenettelyyn kertonee siitä, että komission puheenjohtajaa voi olla vaikea valita muiden kuin kärkiehdokkaiden joukosta.

-EU-kansalaisen kannalta se on avoimempi tapa kuin vaihtoehto, jossa Eurooppa-neuvosto pohtii suljettujen ovien takana sitä, kuka olisi sopiva henkilö komission puheenjohtajaksi, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.

LM kysyi kärkiehdokasmenettelystä

Lännen Media toteutti kaikille Euroopan parlamentin suomalaisille parlamentaarikoille suunnatun kyselyn 14.–19.2.2018. Siihen vastasivat kaikki 13 suomalaista meppiä.
Heiltä kysyttiin suhtautumista kärkiehdokasmenettelyyn ja erityisesti arviota EU-komission varapuheenjohtajana toimivan Jyrki Kataisen mahdollisuuksista EU-komission puheenjohtajakisassa.
Kysely liittyi EU-komission 14.2. tekemiin esityksiin koskien kesäkuun 2019 eurovaalien järjestämistä. EU-komissio esittää muun muassa kärkiehdokasmenettelytavan jatkamista. Se haluaisi suoremman yhteyden vaalituloksen ja komission puheenjohtajavalinnan välille. Kärkiehdokasta äänestäessään äänestäjä ottaisi samalla kantaa komission puheenjohtajaan.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti