Uutiset

Lapsella voi olla pian kaksi äitiä – Uusi äitiyslaki voimaan huhtikuussa

Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneellä lapsella voi jatkossa olla lain mukaan kaksi äitiä, jos isyyttä ei voida todeta.
Huhtikuussa voimaan tuleva uusi äitiyslaki pitää sisällään säännökset äitiyden määräytymisestä. Kuva: Miisa Kaartinen

Uuden äitiyslain mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä tai toinen vanhempi voi olla isä. Laki tulee voimaan 1. huhtikuuta.

Äitiyslain mukaan henkilö, joka synnyttää lapsen, on lapsen äiti. Lapsen toiseksi äidiksi voidaan vahvistaa nainen, joka on yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antanut suostumuksen hedelmöityshoitoon.

Äitiyden vahvistaminen edellyttää silloin, ettei isyyttä ole todettu, vahvistettu tai sitä ei voida todeta tai vahvistaa. Lakia sovelletaan hedelmöityshoitosuostumuksen perusteella vahvistettavaan äitiyteen, kun suostumus hedelmöityshoitoon on annettu lain voimaantulon jälkeen.

Äitiyslain mukainen äitiyden selvittäminen, vahvistaminen ja kumoaminen tapahtuu soveltuvin osin isyyslain mukaisia menettelyjä noudattaen.

Raskaana olevan naispuolinen kumppani voi tunnustaa lapsen ennen lapsen syntymää terveydenhoitajalle tai kätilölle siellä, missä perheelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluja: kunnan äitiysneuvolassa tai kunnalle palveluja tuottavassa yksityisessä yksikössä.

Tunnustamislausuma voidaan antaa myös synnyttävän äidin kotikunnan lastenvalvojalle raskauden aikana tai lapsen synnyttyä. Läsnä pitää olla yhtä aikaa tunnustaja ja synnyttävä äiti.

Uusimmat

Fingerpori

comic