Uutiset

Lasten harrastustoiminnassa vapaaehtoistyötä tekevien rikostausta kiinnostaa harvoin järjestäjiä

Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoisten rikostausta selvitetään edelleen harvoin.

Oikeusrekisterikeskuksen mukaan ahkerimmin vapaaehtoistyöntekijöidensä rikostaustan haluavat tietää lastensuojelujärjestöt ja kunnat. Laiskinta rikostaustan selvittäminen on lasten ja nuorten harrastustoiminnassa

-Valtaosa vapaaehtoisten rikostaustakyselyistä koskee sosiaalipuolta eli lähinnä tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kertoo rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen Oikeusrekisterikeskuksesta.

-Vapaaehtoisten rikostaustapyynnöistä enintään viidennes tulee lasten ja nuorten harrastustoiminnan puolelta.

Vuonna 2017 rikosrekisteriotteita pyydettiin 4 555 vapaaehtoisesta. Määrä on reilut tuhat enemmän kuin vuonna 2016, mutta jää silti kauas hallituksen alkuperäisestä arviosta.

Järjestöt ovat voineet halutessaan selvittää vapaaehtoistensa rikosrekisterin keväästä 2014 lähtien. Lain valmisteluvaiheessa hallitus arvioi, että vapaaehtoisten rikostaustaselvitysten määräksi 20 000–40 000 vuositasolla.

Urheilutoimijat ryhdistäytyivät

Urheilu- ja liikuntatoimintaa alaikäisille järjestävät tahot ryhdistäytyivät hieman rikostaustojen selvittämisessä viime vuonna. Kun vuonna 2016 ne pyysivät rikosotteita Oikeusrekisterikeskukselta 62 vapaaehtoisesta, viime vuonna pyyntöjä tuli 363.

-Määrä kuulostaa yhä pieneltä toiminnan kokonaislaajuuteen verraten, Oikeusrekisterikeskuksen Rouvinen arvioi.

Samaa mieltä on suomalaisten urheiluseurojen kattojärjestön, Suomen Olympiakomitean, toimitusjohtaja Mikko Salonen.

-Lasten ja nuorten seuratoiminnan yksi laatukriteereistä on se, että seuran on tunnettava laki ja ymmärrettävä mahdollisuus selvittää vapaaehtoisten rikostaustat, Salonen sanoo.

Ohjaus- ja valmennustyössä toimii yhteensä noin 80 000 vapaaehtoista, määrässä ovat mukana myös täysi-ikäisten parissa työskentelevät.

”Toimintatavat muuttuvat hitaasti”

Olympiakomitean mukaan vapaaehtoistyöntekijöiden rikostaustan selvittämisen arkipäiväistyminen vaatii jatkuvaa valistusta, kannustusta ja muistuttamista.

-Tätä työtä on tehty urheilupuolella paljon. Täytyy kuitenkin muistaa, että laki tuli voimaan vasta pari vuotta sitten ja toimintatavat muuttuvat hitaasti, Salonen sanoo.

Suomen palloliiton kehityspäällikkö Henri Alho kertoo, että Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) edellyttää rikostaustan selvittämistä vapaaehtoisilta.

-Tämä vaatimus on tulossa myös meille, asian valmistelu alkoi pari vuotta sitten. Tavoitteena on, että seurat itse päättävät, keiltä vapaaehtoisilta rikostausta selvitetään, Alho kertoo.

-Kyse on kuitenkin luottamuksellisesta tiedosta ja herkästä aiheesta.

Palloliitto selvittää parhaillaan vapaaehtoistensa määrää. Työ ei ole aivan yksinkertainen, sillä raja vapaaehtoisten ja palkkiota saavien työsuhdemääritelmästä on häilyvä.

Vuonna 2017 kolmelta löytyi rikoksia

Lain voimaantulon jälkeen rikostausta on selvitetty yhteensä noin 11 500 vapaaehtoiselta. Merkintöjä on löytynyt yhteensä viiden henkilön rikosotteesta.

Viime vuonna kolmelta vapaaehtoiselta paljastui huumetuomio, vuonna 2016 huumetuomio löytyi yhden vapaaehtoisen rikosrekisteristä. Vuonna 2015 yhden vapaaehtoisen rikosrekisteristä paljastui väkivaltarikos.

Oikeusrekisterikeskus arvioi, että vapaaehtoisten rikostaustaotteiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa tasaisen hidasta tahtia.

-Ellei tapahdu jotakin yllättävää, Oikeusrekisterikeskuksen Rouvinen tuumii.

-Sitä emme voi jäädä odottamaan. Lajiliittojen on tehostettava valistustoimintaa, rikostaustan selvittämisen pitäisi olla arkipäivää seuroissa, Olympiakomitean Salonen toteaa.

Rikostaustaotteet

Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä tahoilla on ollut halutessaan oikeus kysyä alaikäisten parissa toimivan vapaaehtoistyöntekijän rikostaustaote keväästä 2014 lähtien.
Vapaaehtoisen rikostausta voidaan selvittää, jos tämän tehtäviin kuuluu säännöllistä alaikäisten parissa toimimista, henkilökohtaista vuorovaikutusta näiden kanssa ja tehtävien hoitamista yksin.
Lain tarkoitus on vähentää lasten ja nuorten riskiä joutua seksuaalisen hyväksikäytön tai väkivallan kohteeksi. Lisäksi laki pyrkii estämään lasten houkuttelemisen huumausaineiden käyttöön.
Lain valmisteluvaiheessa hallitus arvioi, että vapaaehtoisten rikostaustaa selvitettäisiin noin 20 000–40 000 kertaa joka vuosi. Selvitysmäärät ovat jääneet huomattavasti alle tämän.
Lain voimaan tultua rikostausta on selvitetty noin 11 500 vapaaehtoiselta, rikoksia on löytynyt viideltä vapaaehtoiselta.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic