Uutiset

Lasten korvatulehdusten mobiili-syynäys toimi – kodin esitutkimuksissa valtava potentiaali

Vanhemmat osasivat hyvin käyttää niin älypuhelimeen kiinnitettävää korvalamppua kuin tympanometria, kun he osallistuivat Mobiilikorva- ja Pikkunorsu-tutkimuksiin.

Tämä selviää Nora Erkkola-Anttisen joulukuun alussa Turun yliopistossa tarkastettavasta väitöskirjasta, jossa on selvitetty vanhempien kykyä tehdä lasten korvatulehduksiin liittyviä esitutkimuksia kotona.

Pikkulapsen äkillinen välikorvatulehdus ja sen epäily ovat yleisimpiä lääkärille hakeutumisen syitä.

-Pienten lasten vanhemmilla ei ole keinoja arvioida, onko ylähengitystieoireisella lapsella äkillinen välikorvatulehdus. Vanhemmat joutuvatkin viemään lapsen lääkäriin välikorvatulehdusta epäillessään. Toistuvat käynnit äkillisen välikorvatulehduksen epäilyn vuoksi kuormittavat sekä perheitä että terveydenhuoltoa, Nora Erkkola-Anttinen huomauttaa.

Mobiilikorva-tutkimus osoitti, että lääkärit pystyivät toteamaan tai poissulkemaan oireisella lapsella äkillisen välikorvatulehduksen 87 prosentissa vanhempien kuvaamista tärykalvovideoista. Kuvaamisen mahdollisti älypuhelimeen kiinnitettävällä korvalamppu.

Pikkunorsu-tutkimuksessa vanhemmat puolestaan käyttivät perinteisiä apuvälineitä, tympanometria ja akustista reflektometria. Molemmat laitteet lähettävät korvakäytävään äänisignaaleja, jotka auttavat havaitsemaan tulehdukseen viittaavaa välikorvaeritettä. Näidenkin laitteiden käyttö onnistui vanhemmilta.

-Jos mittaustulos viittaa eritteeseen, lapsi tarvitsee lääkäriä korvadiagnoosin selvittämiseksi. Jos eritettä ei todeta, äkillinen välikorvatulehdus on epätodennäköinen eikä lääkärikäyntiä sen vuoksi tarvita. Tutkimuksissa ei kuitenkaan selvitetty, vähensivätkö kodin esitutkimukset lääkärikäyntejä, Erkkola-Anttinen kertoo.

Erkkola-Anttisen väitöskirjan tulokset viittaavat kuitenkin vahvasti niihin mahdollisuuksiin, joita digitalisaatio luo myös terveyspalveluihin. Vastaavat kotona tehtävät esitutkimukset voisivat laajassa mittakaavassa vähentää käyntejä terveysasemilla tuntuvasti.

Esimerkiksi vuonna 2014 Suomessa oli 130 000 perusterveydenhuollon lääkärikäyntiä korvatulehduksen vuoksi.

-Tulevaisuudessa on tutkittava, kokevatko perheet saavansa hyötyä tällaisista esitutkimuksista ja hyötyykö perusterveydenhuolto niistä. Yleisesti ottaen telemedisiinassa on valtava potentiaali, Erkkola-Anttinen sanoo.

Telemedisiinalla voidaan tarkoittaa niin terveystiedon tallennusta kuin elintoimintoja monitoroivia puhelimen lisäohjelmia.

Haasteena on kuitenkin se, että myös etänä saatava palvelu vaatii omat resurssinsa. Hankittavat laitteet maksavat, niitä on osattava käyttää ja asiantuntijan on tarkistettava esimerkiksi kotona kuvatut korvavideot.

Satsausta tarvitaan näin erityisesti alkuvaiheessa, jos laitteista halutaan hyötyä.

Esimerkiksi Mobiilikorva-tutkimus edellytti vanhempien perehdyttämistä korvatulehdusten maailmaan.

-Laadukkaiden tärykalvovideoiden edellytyksenä on, että lääkäri opettaa vanhemmille korvatutkimuksen perusteet ja poistaa lapsen korvakäytävästä näkyvyyttä estävän vaikun, Erkkola-Anttinen selvittää.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti