Uutiset

Lintilä: Vaalipuheet varjostavat jo investointihaluja – yrittäjät haluavat nähdä ensin seuraavan hallitusohjelman

Alueelliset kehitysnäkymät ovat edelleen vahvat koko Suomessa, mutta hidastumista näkyy jo. Kasvun pullonkaula on edelleen työvoiman saatavuus. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan yritysten investoinneissa näkyy hidastumista ja syynä ovat lähestyvät vaalit.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi, että vaalit vaikuttavat jo investointihaluihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti tuoreet alueelliset kehitysnäkymät tänään.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo, että kehitysnäkymät jatkuvat positiivisina läpi Suomen. Yritysten investoinneissa on kuitenkin näkyvissä notkahdus ja se johtuu Lintilän mukaan tulevista vaaleista.

– Yrittäjät kuuntelevat nyt tarkalla korvalla puolueiden puheenjohtajien puheita siitä, miten painopisteitä siirretään. Yrityksille keskeinen asia on ennustettavuus. Vaalipuheiden retoriikka on nyt sillä tasolla, että halutaan nähdä ensin seuraava hallitusohjelma ennen kuin tehdään investointeja, Lintilä sanoi alueellisten kehitysnäkymien julkistustilaisuudessa.

Elinkeinoministerin mukaan yrittäjiä kiinnostavat erityisesti verotusasiat. Lintilä sanoo, että yrittäjillä on kyllä aikaa odottaa 8-9 kuukautta ennen kuin tekevät investointipäätöksensä.

Laivoja, autoja, sellua ja matkailua

Lähiaikojen näkymät ovat kasvun hidastumisesta huolimatta hyvät käytännössä Suomen kaikilla alueilla ja mahdolliset uhat tulevat kansainvälisestä taloudesta.

Suomen 67 seutukunnasta vain yhdessä, Koillis-Savossa, arvioidaan, että tilanne on samanlainen kuin vuosi sitten. Kaikilla muilla alueilla elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on parempi kuin vuosi sitten.

Lounais-Suomi pysyy kasvun veturina, kärkenä ovat auto- ja meriteollisuus, mutta muutkin alat, kuten lääketeollisuus, ovat vahvassa kasvussa. Turun telakan tilauskanta ulottuu vuoteen 2024 saakka ja telakka myös investoi merkittävästi. Uudenkaupungin autotehdas

työllistää nyt lähes 5000 henkilöä.

Porin seudun automaatio-, robotiikka ja ohjelmointialojen klusteri kasvaa voimakkaasti. Satakunnan muuten hyviä näkymiä varjostaa

Venatorin pigmenttitehtaan alasajo vuoteen 2021 mennessä.

Metsätalous porskuttaa eteenpäin varsinkin sellun tuotannossa. Äänekosken biotuotetehdas toimii nyt täydellä kapasiteetilla ja metsäteollisuudessa on vireillä merkittäviä investointisuunnitelmia erityisesti Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa.

Matkailu ja rakentaminen vetävät

Työ- ja elinkeinoministeriön katsauksen mukaan matkailun vahva kasvu näkyy koko maassa ja matkailuun panostetaan nyt eri puolilla

maata. Eri puolilla Lappia rakennetaan nyt matkailukohteita. Myös pääkaupunkiseudulla on käynnissä ja suunnitteilla useita hotellihankkeita.

– Osaltaan kasvua tukevat lentokenttien laajennusinvestoinnit niin Helsinki-Vantaalla kuin Lapin kentillä.

Rakentaminen on selvityksen mukaan edelleen kiivasta, vaikka näkymät ovat koko maan tasolla tasoittumassa. Pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Oulun, Tampereen ja Jyväskylän seuduilla rakentamisen ennakoidaan pysyvän lähiajat vilkkaana.

Ongelmia hyvien näkymien joukossa aiheuttaa maatalouden kannattavuus. Ongelmia ovat kärjistäneet sääoloista johtuva rehuviljapula ja tuottajahintojen lasku. Viljasato on kuivuuden takia jäämässä heikoksi.

Nuoret töihin kansalaistalkoilla

Työttömyyden aleneminen jatkuu koko maassa. Työttömyyden kestot ovat lyhentyneet ja työttömyysjaksot päättyvät yhä aikaisemmin.

– Kehitysnäkymät jatkuvat positiivisina läpi Suomen, mutta selvää on, että osaavan työvoiman saatavuuteen on panostettava monin eri tavoin, elinkeinoministeri Lintilä sanoo.

Hän muistuttaa, että syksyn budjettiriihessä hallitus sopi Lounais-Suomen siltasopimusmallin laajentamisesta muille työvoimapulasta kärsiville alueille. Siltasopimukset laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Katsauksen mukaan vaikeudet työvoiman saatavuudessa yleistyvät kautta maan. Kysynnän lisäys on nyt ollut niin ripeää, että monilla työnantajilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Osaltaan ongelmien taustalla on työikäisen väestön väheneminen.

Työvoiman saatavuusongelmaa pyritään ratkomaan muun muassa lisäämällä muuntokoulutuspaikkoja, tiivistämällä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja räätälöimällä yritysten tarpeisiin rekrytointikoulutusta.

Lintilän mukaan tarvittaisiiin myös jonkinlaiset kansalaistalkoot, jotta vain peruskoulun käyneet 20-29 vuotiaat nuoret saataisiin työelämään mukaan. Myös maahanmuuttajia tarvitaan.

Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tänään julkistetun katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2018 aikana.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti