Uutiset

Lisää vauhtia ympäristölupiin

FORSSAN
LEHTI

Valtioneuvosto antoi torstaina hallituksen esityksen
eduskunnalle ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta.
Ympäristönsuojelulain toisen vaiheen uudistus edistää osaltaan
ympäristölupaprosessien vauhdittamista.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen
(kok.) pitää lakipakettia merkittävänä, kun lupahakemusten määrän
arvioidaan vähenevän viidenneksen.
–-Ympäristönsuojelulain toisen
vaiheen uudistus sujuvoittaa ja vauhdittaa ympäristölupaprosesseja. Käsittely
tehostuu ja luparuuhka vähenee ympäristönsuojelusta
tinkimättä.
Viranomaisten voimavaroja aiotaan kohdistaa ympäristön ja
sen pilaantumisen ehkäisemisen kannalta olennaisiin toimintoihin ja
tilanteisiin, joita ei ole riittävästi voitu ennakoida, kun alkuperäinen lupa
on myönnetty.
Ympäristöluvan varaisia toimintoja on Suomessa noin 18 000,
mikä on kansainvälisesti verrattuna paljon. Näistä valtion viranomaisten
luvitettavina ja valvottavina on noin 7000 laitosta ja kunnissa noin 11000.
Aluehallintoviraston luvittamista laitoksista vajaat tuhat kuuluu EU:n
teollisuuspäästödirektiivin alle. Merkittävin yksittäinen luvanvarainen
toimiala on eläinsuojat, joiden osuus luvanvaraisista laitoksista on 42
prosenttia. Esitettyjen lupakynnysten nostojen ansiosta noin 3300 eläinsuojaa
jäisi pois ympäristölupavelvollisuuden piiristä. Eläinten hyvinvointiin
liittyvistä asioista säädetään erikseen eläinsuojelulainsäädännössä
ja sen noudattamisen valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalle.

Pitkät lupaprosessit hidastavat investointeja ja myös
ympäristön kannalta tärkeitä hankkeita kuten uusiutuvan energian ja uusien
ympäristöteknologioiden käyttöönottoa, muistuttaa Grahn-Laasonen.

Ympäristölupamenettelyn kehittämistä koskevaa työtä
tehdään vaiheittain. Ensi vuoden alussa aloitettavassa uudistuksen seuraavassa
vaiheessa selvitetään lupakäsittelyn käytäntöjen edelleen sujuvoittamista
ja luvanvaraisuuskynnysten laajempaa nostamista. Erikseen selvitetään lupa- ja
arviointimenettelyjen päällekkäisyyksien karsimista.
Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen on nimittänyt ministeri Lauri Tarastin johtaman
työryhmän etsimään parhaita keinoja sujuvoittaa lupaprosesseja.
Arviointityön on määrä valmistua ensi helmikuun lopussa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic