Uutiset

LM-kysely: Lähes kaksi kolmasosaa sairaanhoitopiireistä tyytyväisiä yksityistämisrajoituksiin sote-mallissa – Länsi-Pohja ja Kainuu joutuisivat purkamaan ulkoistuksia

Lännen Median kyselyyn vastasi kuusitoista sairaanhoitopiiriä.
Suomessa laajin terveydenhuollon ulkoistus on tehty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Psykiatriaa lukuun ottamatta somaattisesta erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä vastaa sairaanhoitopiirissä Mehiläinen. Kuva: Nina Susi
Suomessa laajin terveydenhuollon ulkoistus on tehty Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Psykiatriaa lukuun ottamatta somaattisesta erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä vastaa sairaanhoitopiirissä Mehiläinen. Kuva: Nina Susi

Lähes kaksi kolmasosaa Lännen Median kyselyyn vastanneista sairaanhoitopiireistä on tyytyväisiä yksityistä palvelutuotantoa koskeviin rajoituksiin hallituksen sote-mallissa. Yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvattaisivat Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Kannassaan epävarmoja olivat Kainuun, Helsingin, Itä-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit.

– Tulevaisuudessa koko sote-ala tulee kärsimään työvoiman saatavuudesta, jolloin yksityisten toimijoiden rooli julkista tuotantoa tukevana ja täydentävänä kasvaa entisestään, Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kirjoittaa perusteluissa.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-mallissa yksityisen palveluntuotannon rooli on edellistä sote-esitystä huomattavasti kapeampi.

Tulevat sote-maakunnat eivät saisi hankkia ostopalveluna järjestämisvastuun toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, eivätkä sosiaalipäivystystä tai terveydenhuollon ympärivuorokautista yhteispäivystystä, eikä ensihoidon järjestämistehtäviä. Yhteispäivystyksen järjestämisvastuu on sote-luonnoksessa julkisen järjestäjän eli maakunnan vastuulla.

Jos yksityisten palvelutuottajien kanssa jo aiemmin tehdyt sopimukset eivät vastaa uutta lakiehdotusta, sopimukset voidaan purkaa.

Kyselyyn vastanneista sairaanhoitopiireistä kahdessatoista on ulkoistettu sote-palveluita. Ulkoistuksia ei ole tehty Helsingin, Lapin, Satakunnan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Kaikkia ulkoistussopimuksia ei ole tehty yksityisten palvelutarjoajien kanssa, vaan ulkoistuksia on tehty esimerkiksi in-house-yhtiöille. Joidenkin sairaanhoitopiirien, kuten Lapin alueilla itse sairaanhoitopiirit eivät ole ulkoistaneet palveluitaan, mutta jäsenkunnat ovat.

Yksityisen sektorin ostopalveluita käytetään paljon esimerkiksi ikä-ihmisten asumispalveluissa.

Vastanneista 75 prosenttia eli kaksitoista sairaanhoitopiiriä ilmoittaa, etteivät ne joutuisi uuden sote-mallin perusteella purkamaan jo tehtyjä ulkoistuksia. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä on toistaiseksi epävarmaa, jouduttaisiinko sopimuksia purkamaan.

Palvelusopimuksia jouduttaisiin purkamaan Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä. Länsi-Pohjassa somaattisesta erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä vastaa Mehiläinen psykiatriaa lukuun ottamatta. Lisäksi Kemi ja Tornio ovat ulkoistaneet osan perusterveydenhuollostaan Mehiläiselle. Kainuussa yhteispäivystyksessä perusterveydenhuollon lääkäripalveluja tuottaa yksityinen yritys.

Länsi-Pohja ilmoittaa kyselyssä, ettei sote-malliin kaivata suurempaa yksityisten palveluntuottajien osuutta.

– Valvontavastuu on palvelujen järjestäjällä ja sen toteuttaminen hyvin laajoissa ulkoistuksissa erittäin vaikeaa, sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi sanoo.

Lännen Median kyselyyn vastasi kuusitoista sairaanhoitopiiriä eli 80 prosenttia Suomen 20 sairaanhoitopiiristä. Vastausaika oli 29.6.–3.7.

Näin kysyimme

Onko sairaanhoitopiirissänne ulkoistettu sote-palveluita?

Kyllä 75 %

Ei 25 %

Joudutaanko sairaanhoitopiirissänne purkamaan ulkoistettuja palveluita hallituksen sote-mallin perusteella?

Kyllä 12,5 %

Ei 75 %

En osaa sanoa 12,5 %

Pitäisikö yksityisen sote-palveluntuotannon osuuden olla suurempi kuin hallituksen mallissa?

Kyllä 12,5 %

Ei 62,5 %

En osaa sanoa 25 %

Kyselyyn vastasivat sairaanhoitopiirien johtajat tai heidän sijaisensa Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Helsinki-Uusimaan, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Kymenlaakson, Itä-Savon, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä.

Uusimmat

Fingerpori

comic