Uutiset

Luonnonsuojeluliitto huolissaan Terrafamen uraanitoiveista — Stuk syynää turvallisuuden

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy hakee uraanin talteenotolle lupaa valtioneuvostolta. Lupahakemus on tarkoitus jättää lähiviikkojen aikana. Mikäli valtioneuvosto päättää myöntää luvan, voisi uraanin talteenotto alkaa arviolta vuoden 2019 lopulla.

Säteilyturvakeskus (STUK) antaa lupaa varten lausunnon, jossa katsotaan, pystytäänkö uraanin erotus tekemään turvallisesti. Terrafamen edeltäjä Talvivaara Sotkamo Oy sai maaliskuussa 2012 valtioneuvoston luvan uraanin talteenottoon muiden metallien sivutuotteena.

-Talvivaara ei aloittanut uraanin erottamisen toimintaa. Ennakkoajatuksena on, että uraanin talteenotto on tehtävissä turvallisesti, mutta meillä ei ole vielä hakemusta siihen. Katsomme, että kaivoksella on osaaminen kunnossa, työntekijöille tai ympäristölle ei koidu vaaraa ja ettei uraania voi joutua vääriin käsiin, kertoo STUK:n Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta -osaston johtaja Jussi Heinonen.

Terrafamen tuotantoprosessissa malmista liukenee muiden metallien ohessa myös luonnonuraania, mutta sitä ei tällä hetkellä oteta talteen. Yhtiön louhiman malmin uraanipitoisuudet ovat pieniä. Terrafamen mukaan nykyaikaisilla menetelmillä uraania voitaisiin kuitenkin ottaa talteen kaupallisen toiminnan kannalta riittäviä määriä.

-Ympäristöturvallisuutemme on hyvällä tasolla ja bioliuotukseen perustuva metallituotantomme on tehokasta. Uraanin talteenoton ja myynnin myötä voisimme hyödyntää louhimamme malmin luonnonvarat entistä tehokkaammin ilman, että meidän tarvitsee tehdä muutoksia malmin louhintaan tai bioliuotukseen, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Suomen luonnonsuojeluliitto vastusti uraanin talteenoton lupaa Sotkamon kaivoksella jo 2012. Luonnonsuojeluliitto koki, ettei uraanin talteenotosta puhuttu mitään ympäristölupien haun yhteydessä, vaikka uraanipitoisuudet malmissa olivat tiedossa.

Nyt luonnonsuojelijat ovat yhä kriittisiä.

-Uraanin erotus tuntuu ennenaikaiselta, koska asia pitäisi ratkaista vasta sen jälkeen, kun kaivoksen pitkäaikainen ympäristölupa on kunnossa. Pystyykö kaivos toimimaan siten, ettei ympäristölle koidu liikaa haittaa ja miten kaivoksen toiminta ylipäätään jatkuu. Poliittisesti pitää samalla linjata, halutaanko Suomeen oikeasti kaivosta, joka pyrkii hyödyntämään suuria määriä uraania, pohtii suojeluasiantuntija Otto Bruun Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Säteilyturvakeskuksen mukaan Suomessa ei ole ollut varsinaista uraanikaivostoimintaa lukuun ottamatta koelouhintaa ja koerikastusta Enon Paukkajanvaarassa ja Askolassa 1950- ja 1960-luvuilla. Toistaiseksi ei ole löydetty niin uraanipitoisia malmiesiintymiä, että pelkän uraanin tuottaminen olisi kannattavaa.

Lännen Media kysyi ydinvoimayhtiöiltä syyskuussa, olisivatko ne kiinnostuneita suomalaisesta tuotteesta, jos Terrafamen uraanihanke etenee. Kotimainen uraani jouduttaisiin tosin viemään ensin ulkomaille jalostettavaksi polttoainenipuiksi. Polttoainenippujen valmistamista hallitsevat muutamat alan suuryritykset.

Sekä Teollisuuden Voima Oyj (TVO), Fortum Oyj että Fennovoima Oy kertoivat että suomalaisen uraanin hankkiminen ei olisi nopeasti ajankohtaista (LM 11.9.).

Yhtiöillä on jo sopimuksia polttoaineen hankinnasta. TVO vastasi, että se on hajauttanut Olkiluodon yksiköidensä hankinnat ja yhtiölle ovat mahdollisia kaikki uraanintoimittajat, jotka täyttävät yhtiön asettamat vaatimukset muun muassa vastuullisuudesta ja toimintavarmuudesta.

Fortumin nykysopimukset venäläisyrityksen kanssa kattavat Loviisan-yksiköiden käyttölupien loppuun, vuosiin 2027 ja 2030 asti.

Fennovoima Oy on sopinut hankkivansa polttoaineen Hanhikiven voimalaa kymmenen ensimmäisen vuoden ajan Rosatom-konserniin kuuluvalta venäläisyhtiöltä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic