Uutiset

Mediat: Työttömyysrahaa lähti oikeudessa todistamisen vuoksi – yhdestä korvauksesta voi löytyä todistajalle vielä apu

Rikosoikeudenkäyntiin kutsuttu todistaja voi saada valtiolta korvausta, jos todistaminen aiheuttaa hänelle tulojen menetyksiä.

Tämä voi koskea myös tilanteita, joissa henkilö menettää todistamisen vuoksi osan työttömyysturvastaan. Todistajan tulonmenetykset ja niiden vaikutukset Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin nousivat viikonloppuna esiin eri medioissa.

Todistajan korvauksista on säädetty erillisessä laissa, ja lain mukaan korvaus voi kattaa matkakorvausten lisäksi myös tulonmenetystä.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen toteaa Lännen Medialle, että lakia voi soveltaa myös työttömään, jonka saamiin etuuksiin todistaminen vaikuttaa.

-Todistajan pitää tätä vaatia, Pulkkinen sanoo.

Myös Helsingin käräjäoikeudesta vahvistetaan, että tulon menetyksestä voi saada tässä tilanteessa korvausta.

Oikeudenkäynneissä oikeuden puheenjohtaja kysyy todistelupuheenvuoron päätteeksi, vaatiiko todistaja korvausta kustannuksista. Helsingin käräjäoikeuden mukaan korvauspyyntö pitää ilmoittaa oikeudelle ennen, kuin rikosasiasta annetaan tuomio.

Valtio korvaa tulojen menetyksestä enintään 80 euroa, ja lain mukaan tulojen menetys pitää myös uskottavasti todentaa oikeudelle.

Mediat: Työttömyysetuus meni

Ilta-Sanomat kirjoitti tänään maanantaina kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevasta ihmisestä, joka menetti yhdeltä päivältä työttömyysetuutensa jouduttuaan todistajaksi rikosoikeudenkäyntiin.

IS:n kirjoituksessa ei selvennetä, onko tapauksissa haettu korvausta todistamisesta oikeudenkäynnin yhteydessä.

Viikonloppuna aiemmin asia nousi esiin myös Uuninpankkopoika-blogin kirjoituksessa.

Rikosasiaan todistajaksi kutsutulla on uhkasakon nojalla velvollisuus saapua paikalle istuntoon, ja poissaolo on mahdollista vain hyväksytyn esteen, kuten sairastumisen vuoksi. Todistajalla on myös velvollisuus puhua totta oikeudessa.

Työllistymistä edistävästä palvelusta, kuten kuntouttavasta työtoiminnasta, saa olla työttömyysturvalain mukaan poissa vain, jos poissalo johtuu työkyvyttömyydestä, alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, työhaastattelusta tai vastaavasta työllistymistoimesta tai julkisen luottamustehtävän hoitamisesta.

Kelasta täsmennetään, että luottamustehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi kunnan toimielimeen osallistumista tai käräjäoikeuden lautamiehen tehtävässä toimimista.

Muissa tapauksissa poissaolopäivältä menettää työttömyysetuuden. Kelan lakimiehen Antti Ristimäen mukaan todistamisesta aiheutuvasta tulonmenetyksestä tulevia tapauksia tulee esiin harvoin.

-Kelalla tietysti voi olla velvollisuus ohjata tuensaajaa kysymään muista korvauksista ja sopimaan palvelunjärjestäjän kanssa osallistumispäivien vaihtamisesta, hän sanoo.

-Todistamaan meneminenhän on velvollisuus, eikä Kela sitä mitenkään estä, Ristimäki lisää.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti