Uutiset

Metsä Group suunnittelee isoja investointeja Kemiin ja Raumalle – tehtaiden työllisyysvaikutukset olisivat noin 2 000 henkilötyövuotta

Toteutuessaan Kemin tehdas olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin biotuotetehdas.
Havainnekuva Metsä Groupion Kemin tehtaasta. Kuva: Hannu Vallas / Metsä Group
Havainnekuva Metsä Groupion Kemin tehtaasta. Kuva: Hannu Vallas / Metsä Group

Metsä Group aloittaa hankesuunnittelun uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin ja uuden mäntysahan rakentamiseksi Raumalle.

Yritys suunnittelee myös Ruotsissa sijaitsevan Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta. Toteutuessaan näiden suunniteltujen investointien arvo olisi kokonaisuudessaan noin 2 miljardia euroa jakautuen vuosille 2019–2023.

Kemin ja Rauman investointien työllisyysvaikutukset suoraan ja välillisesti olisivat noin 2 000 henkilötyövuotta.

Kemin ja Rauman investointien seurauksena Suomeen arvioidaan vuositasolla syntyvän noin 0,6 miljardin euron positiiviset tulovaikutukset ja 0,7 miljardin euron viennin lisäys.

Kemin ja Rauman tehtaiden rakennusvaiheen työllisyysvaikutus olisi noin 11 500 henkilötyövuotta.

1,5 miljardin biotehdas Kemiin

Meträ Groupiin kuuluva Metsä Fiber alkaa valmistella uuden tehtaan rakentamista Kemiin.

Hankesuunnittelun tarkoituksena on luoda edellytykset rakentaa noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita valmistava tehdas Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin.

Toteutuessaan kyseessä olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin sellutehtaan. Investoinnin arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa.

Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli yli puolet nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta.

Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja välillisesti 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä.

Varsinainen investointipäätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän aikaisintaan kesällä 2020.

Suunnitelma mäntysahan rakentamisesta Raumalle

Metsä Fibre aloittaa hankesuunnittelun myös mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen. Sahan arvioitu tuotanto olisi noin 750 000 kuutiometriä vuodessa.

Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Se työllistäisi suoraan noin 100 henkilöä ja välillisesti noin 500 henkilöä. Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta.

Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla olisi noin 1,5 miljoonaa kuutiota.

Varsinainen investointipäätös sahan rakentamisesta arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.

Lopullisiin investointipäätöksiin vaikuttavat puunhankinnan varmistaminen, edellytykset häiriöttömille kuljetuksille, maailmantalouden ja erityisesti Aasian talouden kehitys, YVA-prosessien tulokset, ympäristöluvat, rahoitusmarkkinoiden ja vientirahoituksen tilanne sekä yhteistyö eri tahojen kanssa liittyen puunhankintaan, logistiikkaan, kaavoitukseen ja lupa-asioihin.

Isoja sellutehdashankkeita

Metsä Fibren Kemin sellutehdas valmistaa tällä hetkellä lehti- ja havupuusellua pehmo- ja voimapaperin raaka-aineeksi. Tehtaan vuotuinen sellutuotannon kapasiteetti on 620 000 tonnia. Puuta tehdas tarvitsee noin kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Kiinalainen Kaid on suunnitellut Kemiin biojalostamoa. Muun muassa tätä tehdasta silmällä pitäen Kemin sataman logistiikkaa on paranneltu ja Kemin vesiväylää on suunniteltu syvennettävän.

Suomessa on tällä hetkellä vireillä viisi iso sellutehdashanketta Kemin Metsä Fibren tehtaan lisäksi: Kuopioon, Paltamoon, Kemijärvelle, Kemiin ja Haapajärvelle.

Uusimmat

Fingerpori

comic