Uutiset

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikkenee – Sahatavaran vienti Kiinaan väheni alkuvuodesta

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäsektorin suhdannehuippu on ohitettu.
Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna hieman vähenevän 11,6 miljoonaan kuutiometriin. Kuvituskuva. Kuva: Sirkka Iso-Ettala
Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna hieman vähenevän 11,6 miljoonaan kuutiometriin. Kuvituskuva. Kuva: Sirkka Iso-Ettala

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan tänä vuonna vähene merkittävästi, kertoo tiedotteessaan Luonnonvarakeskus (Luke). Tärkeimmät epävarmuustekijät liittyvät kevään aikana lisääntyneisiin kauppapoliittisiin jännitteisiin, sekavaan brexit-tilanteeseen ja velkaongelmiin.

Alkuvuoden aikana sahatavaran vienti Kiinaan on edelleen vähentynyt. Vastaavasti vientimäärät Pohjois-Afrikkaan ja Saksaan ovat kasvaneet. Luken mukaan Keski-Euroopassa markkinoille on tullut runsaasti myrsky- ja hyönteistuhopuuta, mikä on laskenut alueella sahatavaran keskimääräisiä markkinahintoja.

Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna hieman vähenevän 11,6 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta. Kotimaassa sahatavaran kulutus pysyy viime vuoden tasolla.

Sellun vienti kasvussa

Puuvarastojen purkamisten ja raakapuun kasvavan tuonnin vuoksi teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna viisi prosenttia. Sahatavaran heikkenevät vientihinnat heijastuvat havutukkien kantohintoihin. Niiden ennustetaan laskevan 6—7 prosenttia.

Paperin tuotannon alamäestä huolimatta sellun ja kartongin vientimäärien kasvu vahvistaa kuitupuiden kantohintoja 1—2 prosenttia. Metsähakkeen käytön ja sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.

Suomen sellun viennin keskimääräinen yksikköhinta jää tänä vuonna viimevuotista alhaisemmaksi markkinatilanteen heikennyttyä. Sellun hinta säilyy kuitenkin Luken arvion mukaan edelleen korkeana. Sellun vienti Suomesta kasvaa edelleen ja tuotantomäärä säilyy viime vuoden tasolla.

Paperiteollisuuden näkymiä leimaa kysynnän väheneminen päämarkkina-alueilla Euroopassa. Alkuvuoden hintataso on kuitenkin ollut suhteellisen hyvä, ja paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna hieman viime vuodesta.

Uusimmat

Fingerpori

comic