Uutiset

Metsätieverkoston kunto heikkenee nopeasti – teiden peruskorjausten määrä on vähentynyt jyrkästi

Metsätieverkoston kunto heikkenee nopeasti, varoittaa Suomen metsäkeskus.

Metsäteiden peruskorjausten määrä on vähentynyt viime vuosina jyrkästi: valtiontuella peruskorjataan enää 600 kilometriä metsäteitä vuodessa aiemman 2000 kilometrin sijaan.

Huonon kehityksen taustalla on useita syitä. Suomen metsäkeskuksen johtokunnan mukaan suurin syy on siinä, että perusparannushankkeet eivät houkuttele alan toimijoita.

Metsätiehankkeiden suunnittelu ja toteutus ovat työläitä ja sitovat runsaasti pääomaa. Tiehankkeiden ennakkovalmistelu ja myynti tieosakkaille voivat muodostaa suuren taloudellisen riskin varsinkin pienille yrityksille. Riskiä lisää hajautunut metsänomistusrakenne, jonka vuoksi päätöksiä tieremonteista voi olla vaikeaa saada aikaan.

Tilanteeseen on vaikuttanut myös valtion rahoitustuen alentaminen viimeisen kahden vuoden aikana. Se on kasvattanut tieosakkaiden omarahoitusosuutta tieremonteista.

Suomen metsäkeskuksen mielestä perusparannuksia voisi vauhdittaa parantamalla tukipolitiikkaa ja niiden kohtelua verotuksessa. Metsäkeskusten neuvonnan ja koulutuksen painopistettä voisi kohdistaa metsäteiden parannuksiin. Lisäksi byrokratiaa olisi mahdollista sujuvoittaa.

Suomen metsäkeskus muistuttaa, että metsätiet ovat puuhuollon selkäranka, sillä suurin osa metsäteollisuuden raaka-aineesta kuljetetaan tehtaille metsäteiden varsilta raskailla kuorma-autoilla. Viimeisen 50 vuoden aikana rakennettu yli 120 000 kilometrin metsätieverkosta on Suomen metsäkeskuksen mukaan yksi kotimaan metsätalouden suurimmista investoinneista ja kilpailueduista.

Lännen Media uutisoi metsäteiden kasvavasta korjausvelasta elokuussa. Ongelma koskee eniten yksityisteitä, ja siksi maan etelä- ja keskiosia. Pohjois-Suomessa on paljon Metsähallituksen teitä, jotka on pidetty hyvässä kunnossa.

Yhä painavammaksi käyvä kuljetuskalusto tuo metsäteille lisärasitusta. Lisäksi ilmastonmuutos on vähentänyt varsinkin Etelä-Suomessa routaa, mikä vahvistaa metsäteitä talvisin.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic