Uutiset

Ministeriö aloittaa jätelainsäädännön uudistamisen – Muutoksen taustalla on uusi EU:n jätedirektiivi

Uudistuksen taustalla ovat EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset.
Kuvituskuva. Kuva: Tatu Blomqvist

Ympäristöministeriö ryhtyy uudistamaan jätelainsäädäntöä. Ministeriön perjantaina julkistaman tiedotteen mukaan uudistuksen taustalla ovat EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset. Ne on pantava Suomessa täytäntöön 5. heinäkuuta 2020 mennessä.

”Päämäärä on saavuttaa kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja nostaa Suomi kierrätyksessä EU:n edistyneimpien maiden joukkoon. Jätteen tuottajille tämä tarkoittaa lisää mahdollisuuksia – ja velvollisuuksia – jätteiden erilliskeräykseen.”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Syke selvitti yhdyskuntajätteen kierrätystä

Suomen ympäristökeskus Syke puolestaan kertoi perjantaina selvittäneensä, miten yhdyskuntajätteen kierrätystä voidaan tehostaa Suomen olosuhteisiin sopivalla tavalla. Selvityksen taustalla ovat Euroopan komission suositukset, joiden mukaan Suomen kierrätysasteen nostamiseksi tarvitaan esimerkiksi jätehuollon vastuiden selkeyttämistä. Kierrätystavoitteisiin yltäminen edellyttää merkittäviä muutoksia nykyiseen järjestelmään.

Selvityksen perusteella kierrätystä tulee lisätä erityisesti biojätteen ja muovipakkausjätteen mutta myös kartongin kiinteistökohtaista erilliskeräystä lisäämällä. Lajittelua on tehostettava.

Syke ehdottaa, että kotitalousjätteen sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen erilliskeräykselle asetettaisiin jätelainsäädännössä velvoiterajat. Käytännössä tämä tarkoittaisi huoneistojen lukumäärään tai muuhun kriteeriin perustuvaa velvoitetta järjestää jätteiden erilliskeräys kiinteistöllä.

Selvityksen mukaan kallein tapa lisätä erilliskeräystä on nykyinen järjestelmä, jossa jokaiselle jätejakeelle on kiinteistön pihalla oma astia ja omat keräysautonsa. Ympäristö- ja kustannusvaikutusten pienentämiseksi pientaloalueilla ja taajama-alueiden reunamilla tulisi Sykkeen selvityksen mukaan kokeilla ja ottaa käyttöön uusia keräystapoja, kuten monilokero-, kimppa- tai hyötyjätejakeiden yhteiskeräystä.

Jätedirektiivin tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi tiukentuivat vuonna 2018. Uusien tavoitteiden mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60 prosenttiin ja vuonna 2035 yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää jo 65 prosenttia. Suomen nykyinen kierrätysaste on 41 prosenttia.

Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Uusimmat

Fingerpori

comic