Uutiset

Ministeriö väläyttää alle 18-vuotiaiden viikonloppuisten yöajeluiden kieltämistä

Nuoret kuljettajat ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa.
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää kannatettavana 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien yöaikaisen ajamisen rajoittamista. Kuvituskuva

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää kannatettavana 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien yöaikaisen ajamisen rajoittamista. Tavoitteena olisi saada nuorten liikenneonnettomuusmäärät laskuun kieltämällä ajaminen etenkin viikonloppuöisin, jolloin tilastojen mukaan tapahtuu selvästi enemmän onnettomuuksia.

Ajokorttilain seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien määrän kasvun myötä myös heidän loukkaantumisensa lisääntyivät viime vuonna. Ensimmäisen ajokokemusvuoden aikana 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksinkertaisesti enemmän ajokieltorikoksiin kuin 18-vuotiaat. Poliisin mukaan nuoret kuljettajat ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut on 15–24-vuotias.

Yöaikaista ajamista koskevassa ehdotuksessa rajoituksen ehdotetaan kohdistuvan viikonloppuihin ja aamuöihin kello 00–05 välillä, jotta rajoituksen kielteiset vaikutukset työntekoon ja harrastuksiin jäisivät vähäisemmiksi. Jotta rajoituksella tavoiteltava hyöty saavutettaisiin, pitäisi sen noudattamatta jättämisestä olla myös seuraamus.

Uuden kuljettajan merkin koettaisiin helpottavan ajorajoitusten valvontaa.

Muutoshankkeella pyritään lisäämään liikenneturvallisuutta

Ministeriö näkee toteuttamiskelpoisena ja kannatettavana myös kuljettajaopetuksen kehittämisen. Opetuksessa voitaisiin kehittää esimerkiksi riskientunnistamiskoulutuksen sisältöä. Jotta ajokortin hinta ei nousisi, tulisi muutokset tehdä opetusmääriä lisäämättä.

Ministeriössä valmistellaan parhaillaan ajokorttilain muutoshanketta, jonka avulla pyritään lisäämään nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta. Valmistelu on kuitenkin vielä kesken, ja lainmuutokset on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna. Ministeriön järjestämä lausuntokierros päättyy keskiviikkona.

Ehdotuksissa nousee esille muun muassa 17-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien ajo-oikeuksien rajoittaminen tai porrastaminen, nuoren kuljettajan ajoterveyden ja kypsyyden arviointi sekä uuden kuljettajan merkin käyttäminen.

Muutokset nähdään tarpeellisina

Poliisihallituksessa tilastoja 17-vuotiaiden loukkaantumisista ja ajokieltorikoksista on seurattu huolestuneena. Kannatettavimpana keinona myös Poliisihallitus pitää yöaikaisen ajamisen rajoittamista. Lisäksi Poliisihallitus tukee ajatusta ajo-oikeuden rajoittamisesta siten, että alaikäisen nuoren kuljettajan kyydissä sallittaisiin aina vain yksi alaikäinen matkustaja. Valvonnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden avuksi kannatetaan myös uuden kuljettajan merkkiä alaikäisten kuljettajien ajoneuvoissa.

Lisäksi Poliisihallituksessa nähdään, että liikennerikostaustan tulisi vaikuttaa ajokortin saamiseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic