Uutiset

Ministeriön kokeilu voi laskea varhaiskasvatusmaksuja 19 000 lapselta – opetusministeri: "porkkanaraha kunnille"

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa kokeilun, jonka tarkoituksena on tarjota kunnille rahaa maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämiseen.

Kokeilussa pyritään tarjoamaan 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta enintään noin 19 000 lapselle, jotka ovat syntyneet vuonna 2013. Käytännössä maksutonta varhaiskasvatusta olisi neljä tuntia päivässä.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 syntyi runsaat 58 000 lasta, joten ministeriön kokeilun piiriin pääsisi noin kolmannes ikäluokasta.

Hallitus teki kokeilusta linjauksen syksyn budjettiriihessä. Ministeriön kokeilun piiriin pääsee opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan sellainen kunta, joka on päättänyt tarjota 5-vuotiaille varhaiskasvatusta maksutta. Valtio tarjoaa siis kokeilun ajan avustusta kunnalle, mutta valtion rahan on tarkoitus kattaa kustannuksista viidennes.

-Se on tarkoitettu tällaiseksi porkkanarahaksi kunnille, Grahn-Laasonen kertoo Lännen Medialle.

Kokeilun tarkoituksena on nostaa varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää. Grahn-Laasonen pitää sitä tärkeänä, koska se vähentää hänen mukaansa syrjäytymistä.

-Varhaiskasvatuksella on niin monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle, kehitykselle ja myöhemmälle oppimiselle.

Maksuton varhaiskasvatus esillä kuntavaaleissa

Maksuton varhaiskasvatus nousi poliittiseksi puheenaiheeksi varsinkin viime keväänä käytyjen kuntavaalien alla. Vuoden aikana jotkin kunnat, kuten Helsinki, ovat jo päättäneet tarjota 5-vuotiaille maksuttoman varhaiskasvatuksen 20 viikkotuntiin asti.

Kunnilla on maaliskuun alkuun asti aikaa hakea ministeriön kokeilun piiriin. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kunnat päättävät helmikuun aikana maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

Päätös myös maksaisi kunnille. Kuntaliitto arvioi kuntavaalien alla, että jos kaikki Suomen kunnat tarjoaisivat maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä, kasvaisivat kustannukset noin 335,5 miljoonaa euroa nykytasosta.

Karkeasti laskettuna yhdelle ikäluokalle varhaiskasvatus maksaisi Kuntaliiton mukaan noin 100 miljoonaa. Kunnissa varat on kuitenkin löydyttävä.

Syksyn budjettiriihessä esitettiin, että kiinteistöverojen alarajojen nostolla katettaisiin varhaiskasvatuksen laskusta koitunutta tulonmenetystä, mutta alarajojen nostot lopulta peruttiin. Grahn-Laasonen arvioi, että tulevaisuuden päätöksissä on kyse siitä, mihin kunnissa halutaan satsata.

-Näkymä kuntataloudessa on valoisampi kuin vuosiin, mikä antaa liikkumatilaa tehdä päätöksiä vaikkapa varhaiskasvatuksen laajentamisesta.

Työryhmä pohtinut kaksivuotista esiopetusta

Varhaiskasvatuksen kokeilu on kohdistettu 5-vuotiaisiin lapsiin osin siksi, että ministeriön asettama työryhmä ehdottanut esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi.

Grahn-Laasonen toteaa, että pitkän aikavälin tavoitteena on saada kaikki 5-vuotiaat varhaiskasvatuksen piiriin.

-On selvää, että tavoitetta kohti mennään askel kerrallaan.

Oikaisu 3.2. kl 13.47: Yritysten osallisuutta tarkennettu tietolaatikossa. Tuki on tarkoitettu ainoastaan kuntien haettavaksi.

Maksuton varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut kuntien haettavaksi avustusta maksuttoman varhaiskasvatuksen edistämiseen.
Kokeilu koskee 20 viikkotunnin tarjoamista maksutta 5-vuotiaille, ja kokeilujakso alkaa 1. elokuuta 2018 ja päättyy 31. heinäkuuta 2019.
20 viikkotunnin ylimenevä osuus olisi yhä maksullista.
Kokeilua varten on varattu määrärahoja 5 miljoonaa euroa, ja sen on tarkoitus kattaa enintään viidennes kuluista, jotka kunnille syntyvät.
Ministeriö päättää, mitkä kunnat pääsevät kokeiluun mukaan, ja valintaan vaikuttavat esimerkiksi kunnan koko, sijainti ja väestörakenne.
Tuki on tarkoitettu kunnille. Yritykset voivat olla kokeilussa mukana, jos ne tarjoavat varhaiskasvatusta esimerkiksi ostopalveluna kunnalle.
Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti