Uutiset

Mistä tunnistat etukäteen puolueloikkarin? Nämä kahdeksan merkkiä paljastavat lähtöä hautovan puoluekaverin

Sinisissä alettiin epäillä kansanedustaja Kaj Turusen olevan loikkaamassa kokoomukseen, kun tämä viime viikonloppuna kieltäytyi ehdottomasti osallistumasta sinisten tuleviin vapputilaisuuksiin.

Turunen oli maaliskuussa ajanpuutteeseen vedoten luopunut sinisten Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtajuudesta. Sittemmin selvisi, että hän oli sen jälkeen lopettanut kaiken paikallisen vaalityön.

Mitkä merkit yleensä paljastavat, että puolueveli tai -sisar tekee lähtöä toiseen viiteryhmään?

-Käyttäytyminen on samanlaista kuin avioerossa. Tulee epävarmuus ja pelko paljastumisesta sen jälkeen, kun on otettu ensimmäinen kontakti uuteen puolueeseen, sanoo tietokirjailija Jarmo Korhonen, keskusten entinen puoluesihteeri.

Loikkausta harkitseva painii usein sen kanssa, lopettaako politiikan kokonaan vai yrittääkö hakea vielä uutta mahdollisuutta.

-Taustalla on oma arvio siitä, että nykyinen poliittinen tie on loppuun kuljettu, Korhonen sanoo.

Hän ennustaa, että sinisten kansanedustajista osa palaa perussuomalaisiin, kolme tai neljä menee kokoomukseen, yksi tai kaksi voi siirtyä keskustaan, joku pienpuolueisiin.

Perussuomalaisten viestinnästä vastaavan työmiehen Matti Putkosen mukaan loikkaus on aina oma prosessinsa jokaisen loikkaajan päässä, vaikka tapauksilla onkin tiettyjä yleisiä tunnusmerkkejä.

1. Ei ole saanut vastakaikua omalle idealleen, josta on tullut kansanedustajalle elämää suurempi kysymys.

Yrittäjätaustainen Kaj Turunen ajoi työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista, mutta ei onnistunut saamaan tarpeeksi vastakaikua ajatuksilleen perussuomalaisissa eikä ilmeisesti sinisissäkään.

2. On pyrkinyt tehtäviin, joita ei ole saanut niihin useamman kerran pyrittyään.

Kaj Turusella oli sinisissä tärkeä tehtävä talousvaliokunnan puheenjohtajana, joten häneen tämä ei todennäköisesti pätenyt.

3. Ei innostu oman ryhmänsä edustajien esittämistä ideoista, elleivät ne ole loikkausta harkitsevan uuden viiteryhmän tavoitteiden mukaisia. Vetäytyy omiin oloihin ja alkaa käyttäytyä niin, että saan uuden puolueen hyväksynnän.

Sinisissä Kaj Turusta kuvaillaan yksinäiseksi oman tiensä kulkijaksi. Turunen kehui tiedotustilaisuudessa kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon neuvottelevaa ja rakentavaa tapaa hoitaa asioita.

4. Välttelee etenkin sellaisten vanhojen tukijoidensa tapaamisia, jotka ovat hyvin puoluesidonnaisia. Poissaolot kokouksista lisääntyvät ja loikkaaja voi olla muutenkin henkisesti poissaoleva.

Kaj Turunen kertoi tiedostustilaisuudessa, ettei hän osallistunut sinisissä enää esimerkiksi kehysriihen valmisteluun.

5. Kokee uudelleenvalintansa mahdottomaksi vanhassa puolueessaan.

Kaj Turusella ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia saada seuraavissa eduskuntavaaleissa enemmän ääniä kuin saman vaalipiirin työministeri Jari Lindström (sin.).

6. Uudessa puolueessa on tulevissa eduskuntavaleissa isännättömiä ääniä.

Mikkeliläisen kansanedustajan Lenita Toivakan (kok.) arvellaan luopuvan seuraavissa eduskuntavaaleissa paikastaan vapaaehtoisesti. Toisaalta kokoomuksessa saatetaan laskea, että loikkarin ääniä tarvitaan turvaamaan viimeisen läpimenijän paikka jollekin toiselle.

Loikkarit pärjäävätkin vaaleissa usein odotettua heikommin. Entiset kannattajat eivät yleensä siirry mukana, ellei loikkauksen vaikuttimena ole jotakin laajempaa syytä kuin ehdokkaan omat laskelmat.

7. Nettisivut ovat yllättäen työn alla.

Kaj Turusen omilla nettisivuilla luki ennen loikkauksen julkistamista, että sivustoa uudistetaan ja uudet sivut avataan mahdollisimman pian.

8. Pitää suunnitelmansa salassa. Pohtii loikkausta ensin vain oman ydinystäväpiirinsä kanssa.

Turunen oli miettinyt loikkaa kokoomukseen jo viime kesänä tapahtuneesta perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisesta lähtien. Helmikuusta alkaen hän oli neuvotellut asiasta kokoomuksen kanssa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti