Uutiset

Mitä Syyrian hallituksen ja kurdien neuvottelut merkitsevät? – Lännen Media kokosi asiantuntijoiden tärkeimmät huomiot

Syyrian hallitus ja kurdijärjestö SDC eli Syrian Democratic Counsil aloittivat tällä viikolla rauhanneuvottelut Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa.

Kerta on ensimmäinen, kun Syyrian kurdit käyvät neuvotteluja hallituksen kanssa.

SDC tiedotti lauantaina, että osapuolet perustavat komiteoita, jotka alkavat hahmotella tietä kohti demokraattista ja hajautettua Syyrian valtiota.

Kurdijärjestö on Syyrian vahvin oppositioryhmittymä, jonka sotilaallinen siipi SDF pitää hallussaan noin neljäsosaa Syyrian maa-alueista.

Lännen Media kysyi professori Hannu Juusolalta ja Ulkopoliittisen instituutin Upin vanhemmalta tutkijalta Wolfgang Mühlbergeriltä, mitä neuvottelut merkitsevät sodan jatkon kannalta.

1. Syyrian hallinto on voittamassa sodan

Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinto on viime kuukausina vallannut laajoja kapinallisten hallussaan pitämiä alueita.

Viime viikonloppuna Etelä-Syyrian kapinallisalueilta evakuoitiin satoja Syyrian siviilipuolustusjärjestön vapaaehtoisia. Hannu Juusolan mukaan se on merkki siitä, että Syyrian hallinto saa nämäkin pian haltuunsa.

-Hallitus saa Etelä-Syyrian haltuunsa luultavasti vielä kesän aikana, Juusola arvioi.

Presidentti al-Assadin käynnistämät neuvottelut Syyrian kurdien kanssa ennakoivat Wolfgang Mühlbergerin mukaan sitä, että hallitus alkaa valmistautua taisteluiden jälkeiseen aikaan.

-Taisteluiden painopiste siirtyy vähitellen pohjoisille kapinallisalueille. Hallitus ei halua taisteluita kurdien vahvaa SDF-armeijaa vastaan, joten neuvottelemalla se valmistelee kurdialueiden palauttamista tavalla tai toisella hallituksen kontrolliin.

Hallitus tietää, ettei se pysty saamaan kurdialueita haltuunsa sotilaallisella ratkaisulla, sanoo myös Juusola.

Neuvotteluilla hallitus haluaa rauhoittaa alueen ainakin siksi aikaa, kun sen joukot on sidottu taisteluihin etelässä ja pohjoisessa.

SDC taas on menettänyt kuluvan vuoden aikana osan USA:n sotilaallisesta tuesta.

Siksi neuvottelupöytä houkuttelee nyt myös kurdeja, Juusola arvioi.

2. Kyse on alustavista keskusteluista, ei varsinaisista rauhanneuvotteluista.

Sodan päättyminen ei ole näköpiirissä vielä pitkään aikaan, Lännen Median haastattelema kaksikko sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin Mühlberger painottaa, että tämän viikon neuvottelut ovat ”alustavia keskusteluja”, eivätkä suinkaan todellisia rauhanneuvotteluja.

-Molemmat osapuolet haluavat vasta tunnustella, millä tuulella vastapuoli on liikkeellä.

Mühlbergerin mukaan neuvottelut kurdialueiden kohtalosta olisivat huomattavasti laajempia kuin yksikään Syyrian hallituksen aiempi neuvottelu sodan aikana.

Tähän mennessä neuvottelut ovat koskeneet pieniä alueita tai esimerkiksi siviilien evakuointia tietyiltä alueilta.

Kuluvan viikon keskustelut voivat Mühlbergerin mukaan silti johtaa varsinaisiin rauhanneuvotteluihin. Sitä puoltaa myös päätös komiteoiden perustamisesta.

3. Kurdijärjestö haluaa autonomian, hallitus vastustaa

Syyrian kurdit ovat sodan ainoa osapuoli, jonka voi katsoa voittaneen sodassa jotakin, Hannu Juusola sanoo.

-He ovat olleet nyt vuosien ajan lähestulkoon itsenäisiä, heillä on vahva kielialue ja laaja alue omassa hallinnassa.

Neuvotteluissa Syyrian kurdien tärkein tavoite on Juusolan mukaan säilyttää mahdollisimman suuri osa nykyisestä itsehallinnosta.

-Näin vahvaa asemaa he tuskin pystyvät säilyttämään, mutta on realistista, että Syyrian hallitus hyväksyy ainakin osittaisen autonomian. Tärkeintä kurdeille on luultavasti kielelliset ja kulttuuriset oikeudet.

Syyrian hallitus haluaisi kurdien kontrolloiman alueen tietysti kokonaan hallintaansa, mutta Juusola uskoo, että al-Assadin hallinto suostuu ratkaisuun, jossa kurdeilla on osittainen autonomia, ja alue on muodollisesti kuitenkin valtion hallinnassa.

Pidemmällä aikavälillä sekään ei ole mahdotonta, että Syyrian hallitus ryhtyisi taisteluihin Syyrian kurdien SDF:ää vastaan, Juusola ja Mühlberger sanovat.

Nyt aloitetut neuvottelut viittaavat heidän mukaansa kuitenkin toiseen suuntaan.

4. Syyrian kurdien ja hallituksen välille ei synny sopimusta ilman USA:aa ja Venäjää

Al-Assadin hallinto ei ole luotettava neuvottelukumppani SDC:lle, Mühlberger sanoo.

Siksi sopimus autonomiasta edellyttää kansainvälisiä takuita.

-Käytännössä se tarkoittaa sitä, että USA:n ja Venäjän on päästävä sopuun asiasta. Se saattaa olla yksi keskusteluista, joita Donald Trump ja Vladimir Putin ovat käyneet Helsingissä, Mühlberger arvelee.

Juusola ei usko, että sopimusta solmittaisiin muodollisena lausumana YK:ssa. Todennäköisempää on, että asiasta sovittaisiin epävirallisemmalla tasolla USA:n ja Venäjän välillä.

Sopimusta tulisivat vastustamaan myös Iran ja Turkki.

Ne pelkäävät, että sopimus rohkaisee Iranissa ja Turkissa asuvia kurdivähemmistöjä itsenäisyyspyrkimyksiin.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic