Uutiset

Mitä tarkoittavat sote-uudistukseen lisättävät valinnanvapauden porrastukset ja muut muutokset?

Aki Taponen

Lännen Media

 

 

 

Sote-uudistukseen kuuluva asukkaiden oikeus valita yksityinen sosiaali- ja terveysasema samalla maksulla kuin julkinen tulee voimaan eri maakunnissa eri aikaan. Hallitus kertoi tästä eduskunnalle tiistaina vastatessaan välikysymykseen.

 

Jotkut maakunnat voivat aloittaa tämän valinnanvapauden soveltamisen jo etuajassa heinäkuun alusta 2018, ja jotkut vasta vuotta myöhemmin. Painavista syistä valtioneuvosto voi myöntää lisäaikaa enintään vuoden 2020 loppuun.

Kuka järjestää ja tuottaa palvelut, jos maakunta lähtee toteuttamaan sote-keskuksen valinnanvapautta etuajassa, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti?

 

– Järjestämisvastuu siirtyy vasta 1.1.2019 uusille maakunnille. Sitä ennen järjestäjänä ovat kunnat ja kuntayhtymät. Ne sopivat lähtökohtaisesti maakunnallisesta ratkaisusta, jolla ne alkavat toimintaa pyörittää. Palvelukokonaisuus on silloin oltava yhtiöitetty.

 

– Samalla on lähdettävä hankkimaan mahdollista vaihtoehtoista palveluntuottajaa. Se on vähän samaa, mitä tehdään pienimuotoisesti jo valinnanvapauskokeiluissa.

Eli asiakkaat voivat listautua haluamaansa yksityiseen tai julkiseen sote-keskukseen näissä pilottimaakunnissa jo puoli vuotta etuajassa?

 

– Kyllä. Se juuri on ajatus. Jos asiakas ei itse valitse sote-keskusta, hänet listataan parhaiten saavutettavissa olevaan sote-keskukseen.

 

– Vaiheistus koskee ainoastaan sote-keskuksia. Hammashoidon valinnanvapaus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti tulevat voimaan 1.1. 2019.

Entä kuka järjestää ja tuottaa sote-keskusten palvelut tammikuun 2019 alusta, jos maakunta alkaa toteuttaa niiden valinnanvapautta vasta puoli vuotta lain voimaantuloa myöhemmin eli 1.7. 2019?-

 

Maakunta tuottaa nämä palvelut tuon väliajan omana työnään, kun kuntien toiminnat siirtyvät tammikuun alusta maakunnille. Maakunta sopii päivän, jolloin kuntien terveysasemat ja osa sosiaalivirastosta siirtyvät yhtiöön.

 

Välttämättömistä syistä, joita tarkennetaan lakiin, maakunta voi hakea valtioneuvostolta lisäaikaa enintään vuoden 2020 loppuun. Välttämättömät syyt voivat liittyä palveluiden jatkuvuuteen ja tietotekniikkaan.

 

Alun perin sanottiin, että yhtiöittäminen pitäisi toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Mitä sille tapahtuu?

 

– Tämä yleissäännös jää voimaan ja koskee muuta toimintaa, jossa hyödynnetään markkinaperusteista tuotantoa esimerkiksi asiakassetelillä. Erityissäännös koskee vain sote-keskuksia.

Miten sote-keskuksen palveluista yksityiselle tuottajalle maksettavaa korvausta ollaan muuttamassa kermankuorinnan estämiseksi?-

 

Kaksi kolmasosaa korvauksesta määräytyisi listautuneiden asiakkaiden määrän mukaan, kun aiemmin se olisi ollut neljä viidesosaa. Isompi muutos on se, että kahden kolmasosan sisällä korvaus perustuisi kunkin asiakkaan henkilökohtaiseen ”hyvinvointiriskiin”. Eli jokaisella asiakkaalla on maakunnan laskema oma hinta, joka voi sinänsä perustua väestöryhmäkohtaiseen luokitteluun. Se on huomattavasti tarkempi kuin työllisyyteen tai työttömyyteen ja ikään perustuva luokittelu, mikä oli lakiluonnoksessa lausuntokierroksella.

 

– Korvauksen yhteen kolmasosaan tuodaan kannustin. Kun palveluntuottaja omalla hoitotyöllään ja järjestämällä palvelun integraation saa aikaan kokonaismenoissa etua niin, että pystyy hoitaman potilaat itse eikä heitä tarvitse lähettää maakuntaan, siitä tulee kannustinta. Tätä on jo sovellettu toimivissa ulkoistussopimuksissa. Ruotsissa tämä on parantanut palvelujen saatavuutta heikoimmassa asemassa oleville, esimerkiksi monisairaille ja työttömille.

Miten yksityisten palvelujen tuottajien yhteiskuntavastuuta ja niiden voittojen läpinäkyvyyttä aiotaan parantaa?

 

– Ajatuksena on ollut, että yrityksen verotettavan tulon ja maksuun pannun veron määrä ja myös emoyrityksen nimi ja verotuspaikka tuotaisiin julki, samoin kuin koko konsernin tulos ennen veroja ja verot. Tarkoituksena on, että internetiin uuteen suomi.fi/omakanta -palveluun tulee sivusto, josta nämä tiedot ovat kootusti helposti saatavilla. Näin pääsee osapuilleen jäljille verosuunnittelusta. Se antaa valveutuneille kansalaisille ja tiedostusvälineille mahdollisuuden valvontaan.

Saadaanko hallituksen nyt tekemien linjausten perusteella valinnanvapauden pykälät valmistelua niin, että lakiesitys annetaan eduskunnalle huhtikuun lopulla?

 

– Ei ihan, vaan 4. toukokuuta.

 

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic