Uutiset

Moni työikäinen on psyykkisesti kuormittunut – "Kuormitukseen ja psyykkiseen oireiluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota"

Noin joka kymmenes työikäinen kokee psyykkistä kuormittuneisuutta.
Arkistokuva. Kuva: Lassi Puhtimäki
Arkistokuva. Kuva: Lassi Puhtimäki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän FinSote-tutkimuksen mukaan eniten psyykkistä kuormittuneisuutta kokivat 20–54-vuotiaat työikäiset. Heistä 14 prosenttia kertoi kokevansa merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta.

55–74-vuotiailla vastaava luku oli 8 prosenttia.

 

Psyykkisellä kuormituksella tarkoitetaan arkea merkittävästi haittaavaa kokemusta kuormituksesta, huolesta, ahdistuneisuudesta ja alakuloisuudesta.

– Työikäisten kuormitukseen ja psyykkiseen oireiluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, ja työpaikoilla ja opinnoissa tulisi kiinnittää huomiota mielen hyvinvoinnin tukemiseen, sanoo THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari tiedotteessa.

 

Tutkimuksessa selvisi myös, että aikuisväestöstä noin joka neljäs ei uskonut jaksavansa terveytensä takia työskennellä ammatissaan vanhuuseläkeikään asti.

Matalasti koulutetuilla koettu heikentynyt työkyky oli yli kaksinkertainen (33 %) verrattuna korkeasti koulutettuihin.

Tutkimuksella saatiin kattavasti tietoa myös muun muassa aikuisväestön yksinäisyydestä, osallisuuden kokemuksista ja sähköisestä asioinnista. FL

Uusimmat

Näkoislehti

12.7.2020

Fingerpori

comic