Uutiset

Monikansallisten yritysten verokeplottelu kuriin – Kehittyneet maat ovat saaneet jo huomattavat lisäverotulot verotarkastuksen ansiosta

Verotarkastajat ilman rajoja -ohjelmassa kokeneet verotarkastajat vievät osaamistaan maihin, jossa veroviranomaisilla ei ole ollut tarpeeksi resursseja kitkeä suuryritysten veronkiertoa.

Monikansallisten suuryritysten veronkierto rokottaa erityisesti kehittyvien maiden julkista taloutta. Siellä verorahoja tarvittaisiin kipeästi julkisten palveluiden kuten sairaaloiden, koulujen ja teiden rakentamiseen. Ongelma on ollut se, että veroviranomaisilla ei ole ollut tarpeeksi resursseja puuttua yritysten verokikkailuun.

Suuryrityksillä on ollut apunaan iso joukko asiantuntijoita. Vastavoimaksi piti perustaa yhtä asiantunteva joukko tarkastamaan yritysten veronmaksua.

Vuonna 2015 YK:n kehitysjärjestö UNDP ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD perustivat Verotarkastajat ilman rajoja -ohjelman. Suomi on tukenut ohjelmaa kehitysyhteistyövaroilla 800 000 eurolla viime ja tänä vuonna.

Ohjelman johtaja James Karanja ja UNDP:n politiikka-asiantuntija Gail Hurley vierailivat Suomessa torstaina kertomassa, että verotarkastuksen kehittäminen on tehokas tapa kohdentaa kehitysyhteistyörahoja.

– Jokainen ohjelmaan sijoitettu dollari on tuottanut kehitysmaille keskimäärin sadan dollarin verotulot, Afrikassa 146 dollarin verotulot, Karanja kertoi.

Asenne veronkiertoa kohtaan muuttunut

Kahden järjestön yhteistyömalli on myös tehokas. UNDP:llä on vahvaa kenttäosaamista ja aluetoimistoja eri puolilla maailmaa. OECD:llä on vero-osaamista ja verotarkastajilla on ollut helppo aloittaa työ, kun UNDP:lla on valmiit suhteet kunkin maan hallitukseen ja muihin toimijoihin.

Asiantuntijat kouluttavat paikallisia verotarkastajia.

Karanja kertoo, että verotarkastuksessa on tehty myös etelä-etelä -yhteistyötä. Esimerkiksi kokeneet kenialaiset verotarkastajat ovat menneet Ugandaan tai nigerialaiset Liberiaan.

– Kenialainen ymmärtää ugandalaisen järjestelmän paremmin kuin vaikka eurooppalaiset, joten heidän on ollut helpompi tarttua ongelmiin. 25 asiantuntijaa on kiertänyt eri maissa.

– Veronkiertoa on kaikilla aloilla. Öljy- ja kaasuesiintymiä ja kaivoksia hyödyntävät usein monikansalliset yritykset. Yhtä lailla sitä on turismissa tai rakennusalalla, Hurley kertoo.

Miksi veronkierto-ongelmaan tartuttiin voimallisesti vasta kolme vuotta sitten?

Hurleyn mukaan asenteet veronkiertoa kohtaan ovat muuttuneet. Kansalaisjärjestöt ovat olleet aktiivisessa roolissa nostamassa esille veronkiertoa.

– Erityisesti 2008–2009 finanssikriisi muutti asenteita.

YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 kestävän kehityksen tavoitteista vuoteen 2030 asti.

– Silloin pohdittiin, miten kaikki maksetaan.

Veronkierron kitkeminen on yksi tehokas keino saada lisää rahaa kehittyville talouksille.

Yritykset pysyivät Keniassa, vaikka tarkastus kiristyi

Karanja uskoo, että myös suuryritysten asenteisiin voidaan vaikuttaa. Hän ottaa esimerkin kotimaastaan Keniasta, jossa hän aiemmin teki työtä veronkierron kitkennässä.

– Monikansallinen Unilever joutui siellä oikeuteen veronkierrosta vuonna 2006. Yritykset huomasivat, että kenialaiset veroviranomaiset alkoivat vaatia enemmän tietoa ja selvityksiä.

Karanjan mukaan oli turha pelko, että suuryritykset olisivat lähteneet Keniasta verotarkastuksen tiukentumisen jälkeen.

– Päinvastoin. Keniasta on tullut monikansallisten yritysten keskittymä ja se on yksi nopeimmin kasvavista Afrikan talouksista. Yritykset arvostavat vakaata toimintaympäristöä.

Verotarkastajat ilman rajoja

2015 perustettu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ja YK:n kehitysjärjestön UNDP:n yhteishanke, jossa kokeneita verotarkastajia lähetetään lähinnä kehittyvien maiden verohallintoihin.

Tukevat paikallisia tarkastajia keräämään veroja monikansallisilta yrityksiltä.

Tavoitteena saada 2020 mennessä 100 verotarkastajaa.

Tähän mennessä on kerätty noin 360 miljoonan euron (414 US dollaria) lisäverotulot ohjelmassa mukana olleille maille.

Ohjelma toimii 44 maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja itäisessä Euroopassa (mm. Georgia, Albania ja Kosovo). Ensi vuonna 22 lisää.

OECD, YK, Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat päättäneet tiivistää yhteistyötä kansainvälistä verotusta koskevassa työssä.

Uusimmat

Fingerpori

comic