Lounais-Häme Uutiset

Move-mittauksia on teetetty turhaan joissakin kouluissa – Luokanopettajien yhdistys haluaisi luopua aikaa vievistä testeistä

Suomen Luokanopettajat ry:n mielestä Move ei ole opetussuunnitelman sisällöksi sopiva, eikä sen mittausjärjestelyiden tulisi kuulua koulun ja opettajan tehtäviin.

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Movesta on syytä luopua osana kaikkien peruskoulun viides- ja kahdeksasluokkalaisten liikuntatunteja, linjaa Suomen Luokanopettajat ry.

Yhdistys pitää jokasyksyisiä Move-mittauksia paitsi opettajia kohtuuttomasti kuormittavana ja työläinä, myös osittain turhina.

Move-mittausten tarkoitus on olla osa viides- ja kahdeksasluokkalaisten laajoja terveystarkastuksia. Suomen Luokanopettajat ry:n puheenjohtajan Marko Jokisen mukaan mittauksia on tehty myös turhaan, sillä niitä ei ole aina otettu huomioon ainakaan viidesluokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa.

Rehtorina ja viidennen luokan opettajana työskentelevä Jokinen paljastaa, että näin on tapahtunut myös hänen kotikaupungissaan Salossa, mutta hänen mukaansa ongelmaa on esiintynyt useammassakin Suomen koulussa ympäri maata.

Lännen Medialle nimettömänä asiaa kommentoinut kasvatusalan ammattilainen sanoo, että turhia Move-testejä on tehty myös Oulun kouluissa. Asia on ollut hänen mukaansa ainakin rehtoritasolla tiedossa.

– Oulun lisäksi useammassakin kunnassa on käynyt niin, että terveystarkastukset ovat olleet ennen Move-testejä, jolloin tuloksia ei ole voinut hyödyntää. Se on vienyt pohjan pois koko testaamiselta, sillä Movehan tehtiin terveystarkastuksia varten. Terveydenhuoltojärjestelmä ei ole reagoinut niin kuin sen piti reagoida.

Marko Jokisen mukaan tapauksissa on pääsääntöisesti ollut kyse siitä, että kouluterveydenhuollossa ei ole tiedetty, mitä mittaustuloksilla pitäisi tehdä.

– Olen kuullut, että on paljon terveydenhoitajia, jotka sanovat, että he eivät ole saaneet ohjeita, miten niitä (mittaustuloksia) pitäisi hyödyntää, Jokinen sanoo.

Hänellä itselläänkin on ollut vastaava kokemus, kun hän vei ensimmäistä kertaa mittausten tuloksia koulunsa terveydenhoitajalle.

Moven ideana on, että oppilaan mittaustulokset käytäisiin terveystarkastuksessa läpi yhdessä terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa, ja annettaisiin sen pohjalta liikuntasuosituksia. Tähän ei kuitenkaan ole Jokisen mukaan päästy.

– Kun mittaukset tulivat viidesluokkalaisille (vuonna 2016) THL halusi, että ne tehdään nimenomaan syksyllä, jotta tulokset voidaan ottaa huomioon laajoissa terveystarkastuksissa. Nyt on jäänyt sellainen käsitys laajemminkin, että näitä (tuloksia) ei hyödynnetä. Miksi niitä sitten tehdään?

Opettajille on sälytetty terveydenhoitajan tehtäviä

Opettajakuntaa hämmentää Jokisen mukaan myös se, että opettajille on sälytetty tehtäviä, jotka kuuluisivat kouluterveydenhuollolle.

Yhtenä huolenaiheena on noussut esiin Espoossa liikuntatestin suorittamisen jälkeen menehtyneen oppilaan tapauksen myötä se, että opettajat tekevät Move-mittauksia mahdollisesti ilman riittäviä tietoja oppilaiden terveydentilasta.

– Ei opettajalla ole välttämättä minkäänlaista tietoa lapsen terveydentilasta. Jos tehdään viivajuoksutesti, pitäisi olla tasan varma tieto, että kenelläkään ei ole estettä tehdä sitä. Kouluterveydenhoitaja voisi tietää, mutta hän ei saa kertoa. Jos kouluterveydenhoitaja tulisi testaustilanteeseen, hän voisi valvoa, että sellainen oppilas ei tekisi testiä.

Moveen kuuluu esimerkiksi oppilaan ryhdin tarkastaminen ja hartianivelten liikkuvuuden arviointi.

– Eivät nämä ole luokanopettajien tai yläkoulussa aineenopettajan ammattitaidon vaatimuksiin kuuluvia asioita.

Luokanopettajien yhdistyksen mukaan mittauksen tulisi kuulua kokonaisuudessaan kouluterveydenhuollon tehtäväkenttään tai ainakin mittauksen äärimmäisen suorituskyvyn osuuksia tulisi olla valvomassa ja kirjaamassa terveydenhuollon ammattilainen.

– Movessa on joko uudelleen kehittämisen paikka tai sitten se on parasta unohtaa kokonaan. Oli THL:n ja Opetushallituksen vahva tahto, että tämmöiset testit tulevat. Ei siinä kysytty koulumaailman mielipiteitä. Haluaisimme, että Movessa näkyisivät selkeästi myös hyödyt, Jokinen sanoo.

”Opetussuunnitelman vastainen järjestelmä”

Luokanopettajien yhdistys pitää Move-järjestelmää myös opetussuunnitelman vastaisena, sillä se ei huomioi sukupuolineutraaliuden vaatimusta.

– Mittaus asettaa tytöt ja pojat täysin erilaisiin tilanteisiin, sillä heillä on erilaiset vaatimustasot. Viidesluokkalaisten testissä esimerkiksi tytöt punnertavat polvipunnerruksia ja pojat perinteisiä, kun taas pallonheitossa tytöt heittävät seitsemän metrin päästä ja pojat kahdeksan.

Lisäksi yhdistys arvostelee mittausten työläyttä, sillä se vie alkusyksyn liikuntatunneista merkittävän osan. Rehtorina ja viidennen luokan opettajana Salossa toimiva Jokinen kertoo, että heillä testit ovat vieläkin kesken.

– Kun joku on ollut pois, on etsittävä uusi aika testeille. Lisäksi paljon aikaa menee kirjaamiseen ja testijärjestelmien tekemiseen. Ne värittävät koko alkusyksyn koululiikuntaa, vaikka ei ole edes takeita siitä, että niistä on jotain hyötyä.

Yhdistyksen mukaan Move-seurantajärjestelmä ei myöskään tarjoa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia lapsille ja nuorille.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti