Uutiset

Murske kivenä kengässä

PETRI OJANEN

FORSSAN LEHTI

URJALA Kuuma kysymys Metallitien kallionlouhinnasta
Urjalassa on tuottanut jopa tutkintapyynnön Sisä-Suomen poliisilaitokselle.
Perussuomalaisten Satu Wirén ja Pauli Lella ovat pyytäneet poliisia tutkimaan,
ovatko urakoitsija, työmaavalvoja ja etenkin kunnanjohtaja syyllistyneet
johonkin rikokseen asiassa. Kivenä kengässä on etenkin murskeen omistus, kun
tarjouspyynnössä arvioidun 1100 kuutiometrin sijaan kallion louhintatarve on
kahdeksankertaistunut. Kunnan virallisen kannan mukaan kiviaines kuuluu
urakoitsijalle, arvostelijoiden mukaan kunnalle.

– Ei meidän laskelmien mukaan urakoitsija hyödy
tästä oikeastaan mitään. Hän on joutunut sen kallion murskaamaan
murskeeksi, josta on hänelle tullut kustannuksia, kun hänellä ei itsellään
ole murskaa, sanoo kunnanjohtaja Hannu Maijala.

Maijala kiistää osaltaan esitetyt väitteet ja
ihmettelee tutkintapyynnön vihjailevaa henkeä hänen ja urakoitsijan
tuttavuudesta.

– Urakoitsija Esko Halme on pitkäaikainen Vesilahden
valtuuston puheenjohtaja. Kyllä sitä väkisinkin tuntee naapurikunnan
valtuuston puheenjohtajan.
Tutkintapyyntö puuttuu väitteillään myös
työmaavalvontaan ja työmaan putkistotöihin.
– En tiedä mitä täällä
taustalla on, miksi juuri tämä asia on näin kovasti pinnalla, Maijala sanoo.
Hänestä Lella kumppaneineen lähinnä sekoittaa koko ajan asioita.

Murskausluvalla kunta on mielinyt helpottaa
kunnallistekniikan rakentamista ja tulevaa tonttien tasaamista ja myymistä.
Kunnanhallitus on ollut sitä mieltä, että tonttien tasaamisesta
järjestetään julkinen tarjouskilpailu. Kunnanhallitus siirsi joulukuussa
Metallitien alueen yritystonttien tasauksen ja siihen varatut 600 000 euroa ensi
vuoden budjetista vuodelle 2016.

Tekninen lautakunta on kuluneen syksyn aikana käsitellyt
useassa kokouksessaan myös äänestäen Metallitien kunnallistekniikan
rakentamista Kolkan yritysalueella. Keskeisin erimielisyyden aihe on ollut se,
onko työmaa-alueelta ylijäävä kalliomurske urakoitsijan vai Urjalan kunnan
omaisuutta.
Metallitien kunnallistekniikan urakkasopimuksessa viitataan
omistusoikeuden osalta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen pykäliin. 53.
pykälä toteaa, että ”mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin
sanottu, kuuluu urakkasuoritukseen tarpeeton, urakka-alueelta irrotettava maa-,
kivi- ja puuaines sekä rakennuksen, rakenteiden ja rakennelmien purkujäte
poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen urakoitsijalle”.
Urjalan kunnan ja Maanrakennus Esko Halme Oy:n välisissä kauppakirjoissa ei
ole muuta sovittu, joten kunnan virkamiesjohdon ja kunnanhallituksen mielestä
kiviaines kuuluu urakoitsijalle.
Tekninen lautakunta on todennut vain, että
mahdollisesti ylijäävä murskattu kiviaines on urakoitsijan
hyödynnettävissä alueen yhdellä tontilla vuoden 2015 loppuun mennessä.

Soraääniä murskeesta

Urjalan kunnanhallitus valitsi toukokuussa Metallitien
kunnallistekniikan urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Maanrakennus Esko
Halme Oy:n.
Kunnanhallitus hyväksyi elokuussa yksimielisesti, että
urakkatarjouspyynnön, -ohjelman ja hyväksytyn -tarjouksen mukaisten katujen ja
vesihuollon rakentamiseksi kalliota louhitaan tarpeellinen määrä
yksikköhintaan 30 euroa kuutiolta.
Mittaustuloksen mukaan kalliota
louhitaan yhteensä noin 9000 kuutiota, vaikka Pöyry Oy oli alun perin
arvioinut määräksi 1100 kuutiota.
Pauli Lella teki kunnanhallituksen
päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kunnanhallitus hylkäsi, koska Urjalan
kunnalla ole rakennusurakan yleisten sopimusehtojen perusteella oikeutta
urakkasopimuksen purkamiseen.
Kunnanhallitus merkitsi 8. joulukuuta
tiedoksi, että Metallitien kunnallistekniikan rakennustyömaalla syntynyt
ylijäävä murskattu kiviaines on urakoitsijan omaisuutta. Tapio Paija (kesk.)
ei halunnut merkintää, koska hänestä murske kuuluu kunnalle.

Tapio Tuomela

Metallitien kunnallistekniikasta murskekasoineen on tullut
Urjalan kunnalle kivinen sarka.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic