Uutiset

Näin sote-kertoimesi lasketaan – käytettävät yksityiset terveystiedot ovat Kelan hallussa

Jokaisesta suomalaisesta maksetaan tuleville sote-keskuksille tiettyjen kertoimien mukaan korvausta, jos sote-uudistus toteutuu. Sote-keskukset eivät saa suoraan tietää asiakkaidensa kertoimia, mutta kliinisen hoitotyön kautta niille toki selviää, minkälaisia sairauksia tai vaivoja potilailla on. Kela pitää jatkossakin halussaan yksityiset terveystiedot.

Korvauskertoimiin vaikuttavat aluksi ihmisen ikä, sukupuoli sekä erityiskorvattavat sairaudet tai vaivat, joista on olemassa jo Kelan rekisteri.

-Kelan erityiskorvattavien rekisterissä on pitkäaikaissairauksia ja keskeisiä kansansairauksia. Kertoimet määritellään aluksi karkealla tasolla, kertoo ylijohtaja Marina Erhola THL:stä.

Erityiskorvattaviin sairauksiin kuuluvat ainakin diabetes, epilepsia, mielisairaudet, reuma, astma, verenpaine- ja sepelvaltimotaudit, syöpä ja neurologiset sairaudet.

Kertoimet siis kasvavat, jos sairastaa näitä sairauksia. Lisäksi yksinasuminen, alin koulutustaso ja työttömyys nostavat todennäköisesti kertoimia. Iän osalta erityisesti iäkkäille tulee suurempia kertoimia, mutta myös pienistä lapsista saa suurempaa korvausta, koska hekin tarvitsevat enemmän palvelua.

Naisilla on todennäköisesti hieman suurempi kerroin kuin miehillä.

-Naiset käyttävät vähän enemmän palveluita, kertoo johtaja Raija Volk sosiaali- ja terveysmninisteriöstä.

Kertoimiin vaikuttavia tietoja aiotaan päivittää, jotta korvaukset pysyvät ajan tasalla. Päivitystä tehdään mahdollisesti noin vuoden välein.

Ajan myötä on mahdollista, että kertoimia lasketaan muidenkin tietojen perusteella.

Kenellä pääsy tietoihin?

Sote- uudistuksen korvauskertoimien laskenta on herättänyt huolta siitä, kenellä on pääsy kansalaisten yksityisiin terveystietoihin.

Torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa niin sosiaali- ja terveysministeriön kuin THL:n johtajat vakuuttelivat, että tiedot ovat turvassa nyt ja tulvaisuudessa.

-Emme tee jokaiselle 5,5 miljoonalle suomalaiselle hintalappua. Asiakaskohtaista tietoa toki kerätään. Niin tehdään muuallakin maailmassa, ylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo.

Korvauskertoimia varten tutkimusta tekevä THL kertoo saavansa aineiston siten, ettei siellä ole henkilötunnuksia eikä yksilöintiä tehdä. Kelan puolestaan sanotaan käsittelevän rekistereitään massana, eikä yksilökohtaista tietoa sielläkään seurata.

Tietojärjestelmiin pitäisi lisäksi aina jäädä jälki, jos joku on yrittänyt katsoa yksityisiä terveystietoja.

Tekeillä olevat tutkimukset tähtäävät myös siihen, että tuleville maakunnille osataan kohdentaa oikeudenmukaisesti rahaa niiden väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella.

Kela määrittelee korvauksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee parhaillaan tutkimusta siitä, mitkä ovat oikeudenmukaisia korvauskertoimia sote-palveluiden tuottajille. Tämän vuoden lopussa pitäisi olla valmista.
Korvauskertoimilla yritetään varmistaa se, etteivät sote-keskukset pyri haalimaan ainoastaan terveitä ja hyväkuntoisia ihmisiä asiakkaikseen eli ”kuorimaan kermaa”.
Kun paljon palveluita tarvitsevien ihmisten hoitamisesta saa enemmän rahaa, heidän hoitamisensa on houkuttelevampaa.
Korvauskertoimien onnistuminen määrittelee paljon sitä, kuinka hyvin sote-uudistus onnistuu.
Maakuntien velvollisuus on valvoa, että ihmiset saavat sopivaa hoitoa eikä ali- tai ylihoitoa tapahdu.
Lähteet: THL, STM

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic