Uutiset

Nämä muutamat miehet tulkitsevat perustuslain tiukat rajat kansanedustajille – silti poliitikot pyytävät heidät kuultaviksi uudestaan ja uudestaan

Eduskunnan perustuslakivaliokunta turvautuu säännöllisesti muutamaan vakioasiantuntijaan, kun se haluaa selvittää, noudattaako hallituksen esitys uudeksi laiksi Suomen perustuslakia.

Lännen Media laski kaikkien kuluvan hallituskauden perustuslakivaliokunnan lausuntojen asiantuntijat, eli lausunnot vuodesta 2015 kesään 2018 saakka.

Viiden kärki erottuu selvästi. Eniten perustuslakivaliokunta on kuullut Tuomas Ojasta, Juha Lavapuroa, Olli Mäenpäätä, Veli-Pekka Viljasta ja Mikael Hideniä.

Tämä valtiosääntöoppineiden viisikko kutsutaan paikalle, kun esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen perustuslainmukaisuus pitää selvittää.

Vain ani harva perustuslakivaliokuntaan päätyvä hallituksen esitys etenee ilman kenenkään heidän kuulemistaan.

He kaikki ansaitsevat tuhansia euroja vuosittain perustuslakivaliokunnan kuulemisista. Kärjen palkkiot sivutyöstä nousevat yli 50 000 euroon vaalikauden aikana.

Kaikki viisi tulevat joko Helsingin tai Turun yliopistosta.

-Meillä on vain pieni joukko valtiosääntöoikeudesta väitelleitä näillä oppituoleilla, toteaa edellinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) Lännen Medialle.

Tuomas Ojanen työskentelee valtiosääntöoikeuden professorina Helsingin yliopistossa.

Hän avaa toisinaan näkemyksiään Perustuslakiblogissa, jota hän kirjoittaa muun muassa Turun yliopiston oikeustieteen professorin Juha Lavapuron kanssa.

Molemmat ovat nykyisen hallituskauden eniten kysytyt perustuslakiasiantuntijat.

Kolmanneksi eniten kuultu asiantuntija Olli Mäenpää on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori.

Veli-Pekka Viljanen on valtiosääntöoikeuden professori Turun yliopistossa. Hän pyrki viime vuonna oikeuskansleriksi, mutta Lännen Median tietojen mukaan presidentti Sauli Niinistö hylkäsi esityksen. Oikeuskansleriksi valittiin Tuomas Pöysti.

Mikael Hiden taas on Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori. Häntä perustuslakivaliokunta on kuullut 2000-luvulla eniten.

Perustuslakiasiantuntijat ovat pitäneet huolta siitä, että eduskunnan lainsäädäntö takaa yksilöiden perusoikeudet ja valitsee vaihtoehdoista perusoikeuksia paremmin kunnioittavan muotoilun. Lopullisen päätöksen tosin tekevät perustuslakivaliokunnan kansanedustajat lausunnossaan.

Joka tapauksessa jotkut kansanedustajat ovat kritisoineet asiantuntijoiden tuloa poliitikkojen reviirille.

Perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja Johannes Koskinen myöntää, että asiantuntijoilla on merkittävää valtaa.

-Väkisinkin heille tulee merkittävää meritokraattista eli viran puolesta tulevaa valtaa. Olisi hyvä, jos asiantuntijoiden joukko olisi laajempi.

Vuosina 2011–2015 valiokunnan puheenjohtajana ollut Koskinen työskentelee nykyään Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokuntaedustajana.

Koskinen kuitenkin muistuttaa, että Suomessa ei kerta kaikkiaan ole liikaa perustuslain todellisia asiantuntijoita. Perustuslakivaliokunta kutsuu aina asiantuntijansa, he eivät itse tuppaudu mukaan.

Koskisen mukaan asiantuntijoiden lausunnot ovat useimmissa kysymyksissä samansuuntaisia. Noin joka viidennessä kysymyksessä asiantuntijoiden näkemykset jakaantuvat. Eri näkemykset ovat Koskisen mukaan hyvä asia.

-Heidän pitäisi mahdollisimman itsenäisesti ja riippumattomasti arvioida lakiesitystä. Virkauran myötä näkemykset ovat tasapainottuneet. Joissakin asioissa on liikaakin keskinäistä koordinaatiota.

Itsekin valtiosääntöoikeutta opiskellut varatuomari Koskinen muistuttaa myös, että perustuslakivaliokuntaan olisi tärkeä saada lakia tuntevia ja kokeneita kansanedustajia.

-Se on työläs valiokunta, ja monesti kokeneita kansanedustajia voi joutua maanittelemaan.

Suurin osa asiantuntijajoukosta on melkoisia perustuslakikonkareita. Hideniä, Mäenpäätä ja Viljasta on kuultu 2000-luvulla noin 400 perustuslakivaliokunnan lausunnossa, Ojasta yli 300:ssa ja Lavapuroa pian 200:ssa.

2000-luvun konkari on myös emeritusprofessori Kaarlo Tuori, jota on kuultu tällä vuosituhannella noin 300 lausunnossa. Viime vuosina hän on hiljentänyt tahtia.

Nämä tiedot selviävät valiokunnan epävirallisesta kirjanpidosta, joka ei ole täysin täsmällinen, mutta antaa osviittaa suuruusluokasta.

Sisään ajettavista perustuslakiasiantuntijoista voi mainita Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Janne Salmisen, jota on kuultu tällä vaalikaudella kuudenneksi eniten.

Perustuslakivaliokunnan jatko sai suuren tuen 3.6. julkaistussa LM:n kyselyssä.

Vastanneesta 108 kansanedustajasta 85 prosenttia vastusti sitä, että perustuslakituomioistuin korvaisi valiokunnan. Vain 9 prosenttia kannatti perustuslakituomioistuinta valiokunnan tilalle.

Vaikka useat kansanedustajat näkivät asiantuntijoiden vallan ongelmana, monien mielestä perustuslakituomioistuin ei vähentäisi asiantuntijavaltaa vaan pikemminkin lisäisi sitä. Tuomarinimityksistä tulisi poliittisia.

Parhaat ovat välillä täystyöllistettyjä

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan eniten kuulema asiantuntija.

Hän laskee käyneensä eduskunnassa kuultavana noin kymmenen kertaa pelkästään sote-uudistuksen valinnanvapauden takia, kun mukaan lasketaan perustuslakivaliokunta ja muut valiokunnat. Sen lisäksi tulevat kaikki muut perustuslakivaliokunnan tapaukset.

-Välillä asiat ovat todella työllistäviä. Sote- ja maakuntauudistus on paperipinonakin hirvittävä, Ojanen kertoo.

Ojanen pitää asiantuntijoita kohtaan tulevaa kritiikkiä siinä mielessä erikoisena, että he eivät todellakaan ole ”repimässä eduskunnan ovenripaa”, vaan kutsu tulee aina valiokunnalta. Toisaalta parhaiden asiantuntijoiden joukko on melko samasta puusta, ja ikääntymään päin.

-Olisi toivottavaa, että sukupuoli- ja ikähaitarimielessä olisi monipuolisuutta. Valiokunta yrittää ajaa sisään uutta verta.

Ojanen pitää valiokuntatyöstä maksettavaa korvausta pienehkönä ammatin keskipalkkioihin verrattuna, mutta näkee palkitsevuuden tulevan mahdollisuutena vaikuttaa tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin.

-Kai meillä on asiantuntijavaltaa ja vaikutusvaltaa. Ne näkemykset ovat liioiteltuja, että saamme kaiken sukkana läpi. Viime kädessä lausunnot ovat valiokunnan lausuntoja.

Myös Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro näkee, ettei heillä ole lopullista päätösvaltaa.

-Perustuslakivaliokunta tekee päätökset. Me välitämme tietoa, miten perustuslakia pitäisi tulkita. Se ei ole sen kummallisempaa kuin oikeudellinen valta.

Lavapuron mukaan 670 euron palkkio kuulemiskerrasta ei ole paljon.

-Se on minimissään kahden päivän työ. Minulla ei ole ollut vapaita viikonloppuja pitkään aikaan.

Ojanen toteaa, ettei hänellä ole mahdollisuutta palata sote-uudistuksen pariin ennen kuin aikaisintaan loppukesällä. Hän on täysin työllistetty keskeneräisten lausuntojen kanssa kesäkuussa.

Näin valiokunnan asiantuntijat laskettiin

Lännen Media kävi läpi kaikki perustuslakivaliokunnan 161 lausuntoa kuluvan hallituskauden aikana. Viimeinen lausunto oli 18/2018.
Jokaisen lausunnon alussa on maininta, keitä asiantuntijoita valiokunta on kuullut joko kirjallisesti ja suullisesti tai pelkästään kirjallisesti. Kumpikin tapa laskettiin selvitykseen.
44 %
Eniten perustuslakivaliokunta on hyödyntänyt Tuomas Ojasen asiantuntemusta, yhteensä 71 lausunnossa. Määrä on 44 prosenttia kaikista vaalikauden lausunnoista.
Juha Lavapuroa on käytetty asiantuntijana 67 lausunnossa, Olli Mäenpäätä 60 lausunnossa, Veli-Pekka Viljasta 54 lausunnossa ja Mikael Hideniä 48 lausunnossa.
Kuudennella sijalla on apulaisprofessori Janne Salminen Turun yliopistosta 36 lausunnolla, seitsemäntenä emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen 30 lausunnolla.
Naiset vähemmistössä
Eniten kuultuja naisia vaalikaudella ovat professori Päivi Leino-Sandberg Itä-Suomen yliopistosta 17 lausunnossa, dosentti Liisa Nieminen Helsingin yliopistosta 17 lausunnossa ja professori Raija Huhtanen Tampereen yliopistosta 14 lausunnossa.
LM:n selvitys ei huomioi sitä, että yhtä asiantuntijaa on saatettu kuulla useammin kuin kerran yhtä lausuntoa varten. Lausuntoon osallistuminen laskettiin yhdeksi kerraksi.
47 570
Yhden asiantuntijalausunnon palkkio on 670 euroa. Tuomas Ojasen pienin mahdollinen palkkio on 47 570 euroa vaalikaudella tähän mennessä.
Tässä suuntaa-antavassa palkkiolaskelmassa ei oteta huomioon sitä, että häntä on voitu kuulla useammin kuin kerran yhtä lausuntoa varten, jolloin sama 670 euron palkkio tulee jokaisesta kuulemiskerrasta. Vaikeissa ja aikaa vievissä kysymyksissä palkkio on voinut olla myös tavallista suurempi valiokunnan päätöksellä.
Lavapuron minimipalkkio tähän mennessä on 44 890 euroa, Mäenpään 40 200 euroa, Viljasen 36 180 euroa ja Hidenin 32 160 euroa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti