Uutiset

Nettiopas avuksi sorsastajalle: jätä nämä yksitoista vesilintua rauhaan

Tukkasotka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi Suomessa.

Lintuharrastajien keskusjärjestö BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat vesilintujen metsästäjiä lajitunnistuksen tärkeydestä.

Järjestöt suosittelevat välttämään taantuvien riistavesilintujen metsästystä. Ne ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden sorsien tunnistamista maanantaina kello 12 alkavan sorsalintujen metsästyksen tueksi. Opas esittelee tärkeimmät tuntomerkit vähentyneiden sorsien tunnistamiseksi. Julkaisu löytyy järjestöjen verkkosivuilta.

Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla, ja osa lajeista on Suomessa uhanalaisia.

– Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen kertoo.

Yksitoista vältettävää vesilintua

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi.

Vaarantuneita ovat metsähanhi, haapana, haahka ja isokoskelo. Alli on silmälläpidettävä laji.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sen metsästystä on rajoitettu saaliskiintiöin.

Koiran käyttöä apuna suositellaan

Sinisorsan, tavin ja telkän kannat ovat olleet valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella varsin vakaat. Tänä vuonna niidenkin pesimäkannat hieman laskivat, mutta poikastuotto oli viime vuosia parempi.

Uhanalaisen haapanan poikastuotto jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.

– Metsästyksessä kannattaa keskittyä runsaisiin ja kannankehitykseltään elinvoimaisiin vesilintulajeihin. Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa. Koiran hajuaistin avulla ammutut linnut löytyvät parhaiten, Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen sanoo.

Vesilintukantoja seuraa vuosittain satoja lintuharrastajia ja metsästäjiä. Järjestöjen mukaan lintukantojen elvyttäminen vaatii yhteiskunnan rahoitusta elinympäristöjen hoitoon ja ennallistamiseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti