Uutiset

Noin sadan miljoonan euron uudistus vaatisi varhaiskasvatukseen entistä enemmän opettajia

Viisivuotiaiden esikoulun arvioidaan lisäävän lasten tasa-arvoa kotitaustasta riippumatta. Kuvaaja: Pekka Peura
Viisivuotiaiden esikoulun arvioidaan lisäävän lasten tasa-arvoa kotitaustasta riippumatta. Kuvaaja: Pekka Peura

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kannattaa esiopetuksen laajentamista viisivuotiaisiin ja kaksivuotiseksi.

– Kaksivuotisesta esiopetuksesta tulisi päättää jo tulevissa hallitusneuvotteluissa, hän toteaa.

Opetusministerin tilaama virkamiesselvitys viisivuotiaiden esiopetuksesta julkistettiin perjantaina.

Selvityksen mukaan kaksivuotinen maksuton esiopetus lisäisi lasten yhdenvertaisuutta, koska entistä useampi lapsi pystyisi tätä kautta osallistumaan varhaiskasvatukseen.

Selvityksessä todetaan, että erityisen tärkeää olisi saada oppimisessaan eri tasoista tukea tarvitsevat lapset sekä maahanmuuttajataustaiset lapset mukaan tavoitteelliseen kasvatukseen. Siinä ehdotetaan, että 5-vuotiaiden päiväkotityyppisen varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen velvoittavuuden säätämistä tulisi harkita.

– Esiopetuksen avulla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja monia oppimiseen liittyviä ongelmia. Erot lasten lähtötasossa vaihtelevat, tutkimusten mukaan lapsen kotitausta vaikuttaa yhä vahvemmin. Kaksivuotinen esiopetus loisi jokaiselle lapselle tasa-arvoisemman perustan ennen koulupolun alkua, Grahn-Laasonen perustelee kantaansa.

Tällä hetkellä maksuton esiopetus on Suomessa velvoittavaa vuoden ajan ennen koulun alkua eli käytännössä kuusivuotiaille.

Viisivuotiaiden esikoulukokeilussa on syksystä lähtien mukana jo 27 kuntaa.

Lisää ammattilaisia tarvitaan

Esiopetuksen laajenemisen hintalapuksi on arvioitu noin sata miljoonaa euroa. Grahn-Laasosen mukaan tämä hinta kannattaa maksaa, koska sillä saadaan torjuttua lasten ongelmia ja syrjäytymistä myöhemmässä vaiheessa.

Esiopetuksen lisääntyessä tarvitaan lisää kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

– Pitäisin tärkeänä, että esiopetuksen henkilökunnalla on vahva pedagoginen koulutus, Grahn-Laasonen toteaa.

Ministeri korostaa, että koulutusmääriä yliopistojen kasvatustieteellisissä tiedekunnissa on kasvatettu huomattavasti tämän hallituskauden aikana.

– Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta on lisätty kolmanneksella hallituskauden alussa ja nyt vielä 28 miljoonalla puoliväliriihessä, sillä saadaan tuhat uutta opettajaa.

Hän muistuttaa, että esikouluikään tulevat ikäluokat myös pienenevät jonkin verran lähitulevaisuudessa.

Iso enemmistö varhaiskasvatuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportin mukaan vuoden 2017 lopussa viisivuotiaiden ikäluokasta 85,8 prosenttia osallistui varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatukseen osallistuneilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, jotka ovat osallistuneet kunnan kustantamaan varhaiskasvatukseen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa ja niitä, joille kunta on myöntänyt palvelusetelin varhaiskasvatuksen järjestämistä varten sekä niitä lapsia, joille on myönnetty Kelan yksityisen hoidon tukea.

Maksuttomaan esiopetukseen varhaiskasvatuksessa pääsee syksyllä jo noin kolmannes ikäluokasta eli noin 18 600 viisivuotiasta, kun esiopetuskokeilu toteutuu 27 kunnassa.

Viime syksystä lähtien kokeilussa on ollut mukana 19 kuntaa.

– Perheille maksuttomuus on iso asia. Tämän kokeilun luontainen jatko olisi päättää viisivuotiaiden esiopetuksesta, Grahn-Laasonen sanoo.

Nyt julkistetun selvityksen laatimisessa on hyödynnetty Opetushallituksen asiantuntemuksen lisäksi esiopetuksen opetussuunnitelmaa valmistelleen työryhmän sekä vuonna 2018 käynnistyneen viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun verkoston asiantuntijoiden näkemyksiä.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti