Uutiset

Nuoret suomalaisnaiset kansainvälisten itsemurhatilastojen kärjessä – "Pärjäämisen eetos on vahva"

 

Juuri aikuisikään ehtineiden 20–24-vuotiaiden nuorten naisten itsemurhamäärät kääntyivät nousuun vuonna 2016.

Myös samanikäisten nuorten miesten kohdalla itsemurhamäärissä on ollut pienoista nousua.

Tilastokeskuksen tuoreimmat tilastot ovat vuodelta 2016. Sen mukaan vuonna 2016 Suomessa itsensä surmasi 32 iältään 20–24-vuotiasta naista. Vuonna 2000 vastaava luku oli 15.

Nuorten naisten itsemurhakuolleisuus on maailman korkeinta.

-Suomalaiset nuoret naiset tekevät toiseksi eniten itsemurhia maailmassa, sanoo itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen Suomen mielenterveysseurasta.

Samaa osoittavat myös Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä Eurostatin tilastot, joiden mukaan suomalaisnuoret ovat asukaslukuun suhteutettuna maailman itsetuhoisempia.

 

Vuosittaiset vaihtelut isoja

Nuorten naisten kohdalla vuosittaiset vaihtelut ovat olleet kymmenen ja reilun kahden kymmenen itsemurhan välillä, joten yksittäisiä vuosia koskevia lukuja ei pidä katsoa liikaa, muistuttaa professori Mauri Marttunen Helsingin yliopiston psykiatrian klinikalta.

Huolestuttavaa on kuitenkin se, että nuorten naisten itsemurhat eivät ole vähentyneet samassa suhteessa kuin nuorten miesten itsemurhat.

-Nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on laskenut selvästi, vaikka nuoret miehet määrällisesti tekevät naisia enemmän itsemurhia, Marttunen sanoo.

Vuonna 2016 20–24-vuotiaista miehistä oman käden kautta elämänsä päätti 46 nuorta miestä, kun vuonna 2000 vastaava luku oli 70.

 

Ei tarkkaa syytä ilmiölle

Parikymppistennaisten itsemurhille ja niiden lisääntymiselle ei ole yhtä selvittävää syytä. Itsemurhien taustalla olevat tekijät eivät ole sukupuolisidonnaisia.

-Itsemurhien taustatekijät eivät vaihtele sukupuolen mukaan. Itsemurhan taustalla on aina näköalattomuutta, usein depressiota ja erilaisten ongelmien kasaantumista. Nämä eivät ole sukupuolesta kiinni, Marttunen sanoo.

Marena Kukkonen näkee, että nuorten naisten itsemurhien taustalla ovat paitsi yksilölliset, mutta myös monet yhteiskunnalliset tekijät.

-Nuorilla on paljon paineita, pitäisi olla hyvä koulussa ja harrastuksissa. Opiskelemaan pääseminen on entistä vaikeampaa eikä välivuosina saa töitä, koska sellaisia töitä, joihin ei tarvita koulutusta, ei enää ole. Pärjäämisen eetos on todella vahva, hän sanoo.

 

Itsemurhien määrä voi nosta

Tilastokeskuksen tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomessa tehtiin 787 itsemurhaa.

Vajassa 30 vuodessa itsemurhien määrä on puolittunut, mutta vielä 2000-luvun alussa Suomessa tehtiin yli tuhat itsemurhaa vuodessa.

Vaikka suunta on hyvä, sitä ei tule pitää itsestään selvänä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.

-Yhdysvalloissa tilanne on jo kääntynyt huonompaan suuntaan. Se on toki erilainen yhteiskunta kuin Suomi, mutta ei ole itsestään selvää, että hyvä kehitys jatkuu meillä, Partonen sanoo.

Marena Kukkosen mukaan heikkoja signaaleja tilanteen huonontumisesta on myös Suomessa. Hän sanoo, että vuosi 2016 oli ensimmäinen vuosi sitten 1990-luvun, jonka jälkeen itsemurhien määrä on kasvanut.

-Vuoteen 2016 asti itsemurhien määrät ovat laskeneet, mutta nyt viimeisimmästä tilastosta näkee, että itsemurhien määrä on kasvanut viidelläkymmenellä, hän sanoo.

 

Yksi itsemurha traumatisoi jopa 9 läheistä

Joka päivä Suomessa itsemurhan tekee kahdesta kolmeen ihmistä. Vuosittain itsemurhaa yrittää Kukkosen mukaan noin 10 000–40 000 ihmistä.

-Itsemurhien vaikutus ei jää vain niihin, jotka sen tekevät tai sitä yrittävät. Yksi itsemurha traumatisoi kuudesta yhdeksään ihmistä eli itsemurhat koskettavat tavalla tai toisella satoja tuhansia ihmisiä.

Kukkosen mukaan itsemurhien ehkäisyssä kaikkein olennaista on se, että apua saa nopeasti, eikä apua tarvitse hakea useiden lähetekierrosten kautta.

-Apua pitää saada ilman hillitöntä hoitoprosessia ja lähetteitä. Apua pitää saada juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Matalan kynnyksen hoitopaikkoja tarvitaan enemmän, hän sanoo.

Tärkeää on puuttua asiaa rohkeasti. Kukkosen mukaan itsemurha-ajatuksista kysyminen ei ole koskaan väärin.

-Jokainen voi olla avuksi, vaikka toisen ongelmia ei voikaan ratkaista. Riittää, että on kiinnostunut ja läsnä. Itsemurha-ajatuksista kysyminen ei lisää itsemurha-alttiutta, hän sanoo.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic