Uutiset

OAJ huolissaan: lisääntyneet yo-uusinnat lisäävät opettajien töitä, vaikka rahoitusta on vähennetty

Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen johtaja toivoo, että rahoitus turvaa laadukkaan koulutuksen.
Uusintojen odotetaan lisääntyvän vuodessa 13 000 kappaleella. Keväisin määrät ovat olleet noin puolitoistakertaisia syksyyn nähden. Kuva: Timo Marttila
Uusintojen odotetaan lisääntyvän vuodessa 13 000 kappaleella. Keväisin määrät ovat olleet noin puolitoistakertaisia syksyyn nähden. Kuva: Timo Marttila

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huolissaan lukio-opettajien lisääntyvästä työmäärästä, kun ylioppilaskokeiden uusijoiden määrä kasvoi tänä syksynä noin neljällätuhannella kappaleella.

Tänä syksynä ylioppilaskokeeseen ilmoittautuneissa uusijoita on noin joka viides eli 18,9 prosenttia. Kolmena edellisenä syksynä osuus on ollut 13,4 ja 14,8 prosentin välillä.

OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilaisen mukaan kasvu on merkittävää.

– Voi ajatella nuppiluvun kautta, että jos on enemmän kirjoittajia, niin on enemmän korjattavaa. Kyllähän se opettajan työmäärässä näkyy.

Syksyllä voimaan astui rajaton ylioppilaskokeen uusintamahdollisuus. Hyväksytty koe oli aiemmin mahdollista uusia kerran ja hylätty kahdesti.

Kasvua ensimmäisellä uusintakerralla

Uuden lainsäädännönmukaisia toisia uusintakertoja on kaikista uusijoista alle kymmenes, noin 1 000 kappaletta. Näin ollen suurin osa kasvusta muodostuu aiemminkin mahdollisista ensimmäisistä uusintakerroista.

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkän mukaan aiemmin uusintamahdollisuuden käyttämistä on pitänyt harkita tarkkaan.

– On selvää, että ensimmäistä uusintakertaa voidaan käyttää hieman herkemmin, jos tiedetään että on muitakin uusintamahdollisuuksia.

Hänen mukaansa uusijoiden määrän kasvu ei selity ainoastaan korkeakoulujen opiskelijavalintojen muutoksella, jossa ylioppilaskoetta painotetaan entistä enemmän.

– Uusijoita oli tänä keväänä vähemmän kuin viime keväänä, joten kyse ei ole pelkästään siitä. Tähän liittyy ilmiöitä, joita ei vielä pystytä analysoimaan.

Tähkän mukaan myös YTL:n levittämä väärä tieto on voinut vaikuttaa uusijoiden määrään. Ylioppilastutkintolautakunta oli aiemmin kertonut, että vain viisi prosenttia uusijoista saa korotettua arvosanaansa. Oikea luku on kuitenkin 32–50 prosenttia.

”Tilanne rauhoittuu, kun nähdään realistisia arvioita”

Opetusalan huoli lisääntyvästä työtaakasta on paljon ylioppilaskirjoituksia laajempi.

OAJ:n vuonna 2017 tekemässä työolobarometrissä opettajat kertoivat työmääränsä lisääntyneen huomattavasti.

Neuvottelupäällikkö Urpilaisen mukaan esimerkiksi kirjoittamisten hajauttaminen ja yhteisestä reaaliaineen kokeesta luopuminen ovat lisänneet kirjoitettavia aineita ja tätä kautta opettajien työmäärää.

– Monista asioista toivotaan, että lukio hoitaisi ne. Laki edellyttää nykyään entistä enemmän yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja myös esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä.

Urpilainen huomauttaa, että uusijoiden piikki esiintyy nyt ensimmäisen kerran. Tieto rajattomasta uusimismahdollisuudesta ei hänen mukaansa ole välttämättä vielä tavoittanut kaikkia.

– Yksi kerta ei vielä kerro, mikä tulee olemaan trendi.

Ylioppilastutkintolautakunnan Tähkä uskoo, että uusijoiden määrä kasvaa vielä ainakin ensi keväänä.

– Tilanne rauhoittuu, kun nähdään realistisia arvioita siitä, millaisilla arvosanoilla opiskelupaikkoja saa.

Lisärahoitus ei tyydytä opettajia

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tyytymätön lukioiden rahoitustilanteeseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lukio- ja opettajankoulutuksen johtaja Tiina Silanderin mukaan lukioiden uudet ja laajentuvat tehtävät, kuten ylioppilaskirjoitusten uusiminen kasvu, korvataan syksystä alkaen.

OAJ:n mukaan lisärahoitus ei kuitenkaan ole riittävä, koska valtionosuus on kokonaisuudessaan laskenut. Erityisasiantuntija Tuomo Laakson mukaan määrä on jäänyt jälkeen kokonaiskustannuksista.

– On vielä pitkä matka siihen, että koulutus rahoitettaisiin täysmääräisesti valtionosuudella.

Ratkaisuksi edunvalvontajärjestö esittää rahoituksen palauttamista ainakin leikkauksia edeltävälle tasolle. Silander ei ota tarkemmin kantaa rahoitukseen.

– Toivon, että lukiokoulutuksen rahoitus olisi riittävä ja turvaisi laadukkaan koulutuksen.

Uusimmat

Fingerpori

comic