Uutiset

Oikeus laittoi toisenkin susilaumaa koskevan poikkeusluvan jäihin valituksen ajaksi

Nyt hallinto-oikeus kielsi luvan täytäntöönpanon Tohmajärvellä. Viime viikolla linja oli sama Haapajärven luvan kanssa.
Suomen riistakeskuksen loppusyksyllä myöntämät kaksi lupaa ovat erittäin poikkeuksellisia. Haapajärvellä ja Tohmajärvellä saa lupien perusteella ampua nelipäisen susilauman kaikki yksilöt. Kuva: Pekka Rajala
Suomen riistakeskuksen loppusyksyllä myöntämät kaksi lupaa ovat erittäin poikkeuksellisia. Haapajärvellä ja Tohmajärvellä saa lupien perusteella ampua nelipäisen susilauman kaikki yksilöt. Kuva: Pekka Rajala

Toinenkin kokonaisen susilauman ampumisen saliva lupa on laitettu täytäntöönpanokieltoon.

Nyt välipäätöksen teki Itä-Suomen hallinto-oikeus. Poikkeuslupa oli myönnetty Tohmajärven ja Kiteen alueille, ja luvalla olisi saanut ampua neljän suden lauman.

Viime viikolla Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kielsi Haapajärvelle myönnetyn poikkeusluvan täytäntöönpanon. Myös tämä lupa koskee kokonaista neljän suden laumaa.

Luvat oli myöntänyt Suomen riistakeskus.

Kuollutta sutta ei saa takaisin

Hallinto-oikeuksien päätökset ovat ydinperusteluiltaan samanlaiset. Niiden mukaan poikkeuslupien täytäntöönpano voisi vaarantaa lupia koskevan muutoksenhaun merkityksen.

Käytännössä kyse on siitä, ehdittäisiinkö susia ampua ennen kuin muutoksenhakuviranomainen ehtii käsitellä lupia koskevat valitukset. Jos jokin lupa esimerkiksi kumoutuisi valituksen vuoksi, olisi susia jo kuollut.

– Kun otetaan huomioon asian valmisteluun ja ratkaisemiseen hallinto-oikeudessa kuluva aika, hallinto-oikeuden mahdollisuudet tosiasiallisen oikeussuojan antamiseen vaarantuisivat ilman täytäntöönpanokieltoa, Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa päätöksessään.

Ainutlaatuisia lupapäätöksiä

Suomen riistakeskus myönsi lyhyen ajan sisällä kaksi lupaa kokonaisen susilauman tappamiseen. Laumalupia ei ole tiettävästi myönnetty koskaan aiemmin.

Haapajärvellä pääasiallinen luvan myöntämisen peruste oli se, että sudet olivat tappaneet useita metsästyskoiria. Sudet ovat tappaneet koiria Tohmäjärvelläkin, mutta siellä poikkeuslupa myönnettiin susien pihakäyntien vuoksi eli niin sanotuilla sosiaalisilla perusteilla.

Molemmista luvista valittivat Luonnonsuojeluliitto Tapiolan aluejärjestöt.

Susi on luontodirektiivin niin sanotussa IV-liitteessä tiukasti suojeltu ja Suomessa uhanalainen laji. Järjestöt vaativat poikkeuslupien kumoamista sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun pyytämistä asiasta.

Molempia lupia koskevat täytäntöönpanokiellot ovat väliaikaisia. On mahdollista, että valitusten käsittely kestää niin pitkään, että poikkeuslupien voimassaoloajat ehtivät umpeutua.

Muokattu klo 13.55: Korjattu lupien myöntämisperusteita. Vain Haapajärvellä varsinaisena perusteena oli se, että sudet olivat tappaneet metsästyskoiria.

Uusimmat

Fingerpori

comic