Uutiset Porvoo

Oikeus päättää United Brotherhoodin toimintakiellosta tammikuun lopulla – UB yritti estää lakkauttamiskäsittelyn, järjestölle näyttötaakka lopettamisväitteistä

Viranomaiset hakevat United Brotherhoodin lakkauttamisvaatimuksesta ennakkotapausta, jonka nojalla poliisi voisi hakea muiden rikollisjengien lakkauttamista. UB yrittää estää lakkauttamisen sillä, että se ilmoitti itse lopettavansa toimintansa. Poliisi pitää UB:tä Suomen väkivaltaisimpana jenginä, joka on laajasti aseistautunut.
Oikeudenkäynti rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamisesta alkoi keskiviikkona. Paikalla on järjestön johtajana pidetty Tero Holopainen, joka istuu kuvassa vasemmalla. Kuva: Joel Maisalmi
Oikeudenkäynti rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamisesta alkoi keskiviikkona. Paikalla on järjestön johtajana pidetty Tero Holopainen, joka istuu kuvassa vasemmalla. Kuva: Joel Maisalmi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa päätöksensä rikollisjengi United Brotherhoodin (UB) väliaikaisesta toimintakiellosta kansliapäätöksenä tammikuun 24. päivä.

Oikeus pui tänään ensimmäistä päivää Poliisihallituksen kannetta, jossa vaaditaan UB:n ja sen alajengin Bad Unionin (BU) lakkauttamista, toimintakieltoon määräämistä ja 3 000 euron uhkasakon asettamista määräysten noudattamiseksi.

Kanteessa vastaajaksi rikollisjengien lisäksi nimetty, kanteen mukaan UB:n johtajana toimivan Tero ”Kukkis” Holopaisen avustaja Ilkka Ukkonen kiisti heti istunnon aluksi, että Holopainen olisi jengien jäsen.

Kirjallisessa vastauksessaan Holopainen on vastustanut kannetta ja vaatinut sen hylkäämistä.

Poliisihallitus on jo valmistellut ohjeistusta siitä, minkälaisia valtuuksia toimintakielto antaisi poliisille puuttua jengin toimintaan. Esimerkiksi jengin tunnusten käyttö tulisi kielletyksi.

Syyttäjä todisteli lukuisilla asetuomioilla

Keskiviikon käsittelyssä käytiin ensin valmisteluistunto, minkä jälkeen oikeus käsitteli toimintakieltoa.

Kannetta ajava Poliisihallitus ja Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto esittelivät todisteena lukuisia lainvoimaisia tuomioita, joissa jengin jäseniä on tuomittu varsinkin ampuma-aserikoksista.

Poliisi pitää UB:tä kiellettynä yhdistyksenä etenkin sen laajan aseellisen varustautumisen ja hierarkkisten käskysuhteiden vuoksi. Varustautuminen viittaa poliisin mukaan sotilaalliseen järjestäytymiseen, mikä on yhdistyslain vastaista.

Todistelu osoittaa kantajien mukaan vahvan linkin UB:n jäsenten tekemien rikosten ja aseellisen varustautumisen sekä järjestön ”rikollisten tarkoitusperien” välille.

Puolustus vastusti toimintakieltoa muun muassa sillä, että järjestöjen toiminta on niiden oman ilmoituksen mukaan lopetettu. Järjestön tarkoitusperiä ei puolustuksen mukaan voida osoittaa yksilöiden tuomioilla

Tapauksen pääkäsittely aloitetaan 17. huhtikuuta.

UB pyrki estämään kanteen käsittelyn

Tuomioistuin päätti aamupäivällä jatkaa kanteen käsittelyä, vaikka puolustus vaati käsittelyn keskeyttämistä sen takia, että järjestöt kertovat lopettaneensa itse toimintansa.

Holopaisen puolustus ilmoitti pian oikeudenkäynnin alettua, että molemmat lakkautettavaksi vaaditut rekisteröimättömät yhdistykset on lakkautettu järjestöjen itsensä toimesta.

– Tämä toiminta, mitä vaaditaan kiellettäväksi, on lopetettu, Holopaisen avustaja sanoi.

Puolustuksen mukaan lakkauttaminen poistaa perusteen kanteen käsittelyltä, ja se tulisi keskeyttää.

Oikeus linjasi, ettei lopettamisilmoitus estä asian käsittelyä, ja että UB:n on kyettävä itse näyttämään, että järjestöjen toiminta on tosiasiallisesti loppunut.

UB tiedotti järjestöjen lopettamisesta jo maanantaina julkisuuteen Helsingin Sanomien ja MTV-uutisten kautta.

Valmisteluistunnossa Holopaisen avustaja pyrki myös esittämään, että kantajapuolen todistajaksi esittämä keskusrikospoliisin (krp) työntekijä on puolueeton toimimaan oikeudenkäynnissä todistajana tai asiantuntijana.

Perusteeksi puolustus sanoo sen, että kanteen laatinut Poliisihallitus kytkeytyy krp:hen, koska se on Poliisihallituksen alainen organisaatio.

Oikeus ei hyväksynyt väitettä, vaan salli krp:n työntekijän sekä rikosseuraamuslaitoksen työntekijän käytön asiantuntijana käsittelyssä.

Viranomaiset hakevat ennakkotapausta

Tapaus on merkittävä, koska poliisi hakee siinä ensimmäistä kertaa rikollisjärjestön lakkauttamista.

Jos oikeus määräisi UB:n lakkautettavaksi, viranomaiset saisivat päätöksestä ennakkotapauksen, jonka nojalla ne voisivat hakea myös muita rikollisjärjestöjä kiellettäväksi.

Poliisihallituksen kannetta ajava erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth arvioi Lännen Medialle, että lopettamisilmoituksella UB yrittää lykätä lakkauttamisvaatimuksen käsittelyä.

– Kyseessä näyttää olevan taktinen veto, jolla pyritään estämään ennakkotapauksen saaminen.

UB:stä tehty yli 1 000 rikosilmoitusta

Poliisi pitää UB:tä Suomen vahingollisimpana ja väkivaltaisimpana jenginä.

UB hyödyntää kaikessa toiminnassaan väkivaltaista mainettaan ja ulkoisia pelotevaikutuksen omaavia tunnuksiaan, lakkauttamiskanteessa kirjoitetaan.

Jengin lakkauttaminen on kanteen mukaan tarpeen rikollisuuden torjumiseksi sekä yleisen edun ja turvallisuuden takaamiseksi.

Sen jäseniltä on takavarikoitu vuoden 2012 jälkeen ainakin 167 asetta, noin 20 000 patruunaa ja muutamassa tapauksessa myös räjähteitä. Takavarikot liittyvät 58:aan UB:n jäsentä koskevaan rikosilmoitukseen, jotka on listattu kanteessa.

Krp:n mukaan UB:hen liittyviä rikosilmoituksia on tehty vuosikymmenen aikana noin 1 300. Huumausaineita jengiltä on takavarikoitu noin 55 kiloa.

Kanteen mukaan UB on ottanut osin hallintaansa myös Suomen vankilat.

Lännen Media uutisoi viime keväänä, että UB on pyörittänyt suomalaisissa vankiloissa huumekauppaa, jonka osana jengi on pakottanut muita vankeja ja jopa näiden omaisia salakuljettamaan huumeita vankilaan.

Kanteen mukaan jengin toiminta on keskittynyt erityisesti huumausaine- ja kiristysrikollisuuteen. Kiristys- ja väkivaltarikokset ovat kanteen mukaan usein kohdistuneet ”tavallisiin ihmisiin”.

UB:lla on osastot ainakin Helsingissä, Lahdessa, Joensuussa, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Poliisin mukaan toimintaa johdetaan Helsingistä käsin.

Valtaosa jengin jäsenistä on tällä hetkellä vankilassa.

UB on todettu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi

UB on katsottu vuosien saatossa useasti järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi ja sen jäsenten tekemistä rikoksista on määrätty kovennettuja rangaistuksia, koska ne on tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Sen jäsenten lukuisten tuomioiden lisäksi rikollisuuteen tähtäävästä toiminnasta kertoo poliisin mukaan sekin, että UB tukee vankilaan joutuvia jäseniään ja pyrkii jatkamaan rikoksia vankiloissa.

UB:n alaisuuteen vuonna 2016 perustettu Bad Union toimii poliisin mukaan UB:n ”kokelasväylänä”, joka avustaa emoyhdistystä rikoksissa ja jonka kautta rekrytoidaan uusia jäseniä.

Poliisilla käynnissä suuri UB-tutkinta

Lakkauttamisvaatimuksen taustalla on poliisin laaja UB:iin keskittyvä operaatio.

Syyskuussa poliisi teki yli vuoden kestäneen tutkinnan jälkeen lukuisia jengiin liittyviä kotietsintöjä ja kiinniottoja ympäri Suomea.

Poliisi takavarikoi tuolloin ainakin 156 asetta, huumeita noin 2,6 miljoonan euron arvon edestä ja otti kiinni jengin avainhenkilöitä.

Tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkoi käsitellä UB:n jäsenten syytteitä muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Vankiloissa käydystä huumekaupasta on syytettynä 20 henkilöä.

Uusimmat

Fingerpori

comic