Uutiset

Oikeusasiamies löysi useita puutteita ennakkoäänestyspaikoilta – Äänestyskoppiin ei mahtunut pyörätuolilla, ja näkösuojaa ei ollut ollenkaan

Oikeusasiamies havaitsi yllätysiskuissaan useita puutteita esteettömyyteen ja vaalisalaisuuteen liittyen. Muutamille kunnille on lähdössä selvityspyyntöjä. Yllätystarkastukset tehtiin tämän viikon maanantaina Itä-Uudellamaalla seitsemään äänestyspaikkaan. Vammaisten syrjintä näyttää siis jatkuvan, sillä edellisistäkin vaaleista on raportoitu epäkohtia.
Pyörätuolia käyttävälle henkilölle tarjottiin mahdollisuutta äänestää pöydällä, jossa ei ollut erillistä näkösuojaa. Muun muassa tällainen epäkohta on ilmennyt näissä eduskuntavaaleissa. Kuva: Juha Neuvonen
Pyörätuolia käyttävälle henkilölle tarjottiin mahdollisuutta äänestää pöydällä, jossa ei ollut erillistä näkösuojaa. Muun muassa tällainen epäkohta on ilmennyt näissä eduskuntavaaleissa. Kuva: Juha Neuvonen

Oikeusasiamies havaitsi ennakkoäänestyspaikoille tekemissään yllätystarkastuksissa useita puutteita, jotka liittyivät esteettömyyteen ja vaalisalaisuuden turvaamiseen.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki tämän viikon maanantaina 8.4. ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia seitsemään eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkaan. Toinen tarkastajista liikkui pyörätuolilla.

Yllätysiskut tehtiin itäisen Uudenmaan kuntiin ja kaupunkeihin. Äänestystilan esteettömyydestä löytyi puutteita Pornaisten, Askolan ja Loviisan ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusasiamiehen raportti julkaistiin perjantaina. Muutamille kunnille on lähdössä selvityspyyntöjä.

Raportista käy ilmi, että Pornaisten ennakkoäänestyspaikan sisäänkäynnille johtava luiska oli melko jyrkkä pyörätuolia käyttävälle henkilölle. Lisäksi raskas ovi vaikeutti omatoimista sisäänpääsyä.

Askolan ennakkoäänestyspaikan ulko-ovi taas oli raskas ja kynnykset sisään pääsemiseksi olivat niin korkeita, ettei pyörätuolia käyttävä henkilö suoriutunut sisään omatoimisesti ilman toisen henkilön apua.

Loviisan ennakkoäänestyspaikan sisäänkäynti oli esteellinen portaikon vuoksi. Talon toisella sivustalla oli vaihtoehtoinen sisäänkäynti, jossa oli jyrkkä luiska, josta pääsi pyörätuolilla ylös vain avustettuna. Vaalitoimitsijoiden mukaan henkilökunnan apua oli kuitenkin tarvittaessa saatavilla.

Oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten mahdollisuuksiin äänestää oman alueensa äänestyspaikassa tai ennakkoäänestyspaikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lännen Media uutisoi 4.4., että vammaisen henkilön äänestäminen sujuu yleensä ongelmitta, mutta vammaisten oikeuksia puolustavat tahot saavat yhä joka vaaleista palautetta, että on tapahtunut selkeää syrjintää. Nyt julkaistun raportin mukaan syrjintä jatkuu edelleen.

Kynnys ry:n toiminnanjohtaja, näkövammainen Merja Heikkonen ja avustaja Katja Hakasalo tutustuivat Hakaniemen torin vieressä oleviin vaalimainoksiin Helsingissä viime viikolla. Vammaisten oikeuksia puolustavat tahot saavat yhä joka vaaleista palautetta, että on tapahtunut selkeää syrjintää. Kuva: Joel Maisalmi
Kynnys ry:n toiminnanjohtaja, näkövammainen Merja Heikkonen ja avustaja Katja Hakasalo tutustuivat Hakaniemen torin vieressä oleviin vaalimainoksiin Helsingissä viime viikolla. Vammaisten oikeuksia puolustavat tahot saavat yhä joka vaaleista palautetta, että on tapahtunut selkeää syrjintää. Kuva: Joel Maisalmi

Syliin tarjottiin vanerinen alusta

Porvoon, Pukkilan ja Loviisan ennakkoäänestyspaikoissa oli niin sanottu esteetön äänestyskoppi tai -paikka. Sen sijaan Pornaisten, Askolan, Myrskylän ja Lapinjärven ennakkoäänestyspaikoissa ei ollut esteettömiä äänestyskoppeja.

Suurennuslasia ei ollut kaikissa paikoissa saatavilla: Porvoon, Pornaisten, Askolan ja Pukkilan ennakkoäänestyspaikalla ei ollut saatavilla suurennuslasia tai muuta vastaavaa apuvälinettä heikkonäköisiä äänestäjiä varten.

Pornaisissa liikkumisen apuvälineitä käyttävälle tarjottiin äänestyskoppiin syliin asettava vanerinen alusta. Myrskylässä pyörätuolia käyttävälle henkilölle tarjottiin mahdollisuutta äänestää pöydällä, jossa ei ollut erillistä näkösuojaa.

Askolassa äänestystila puolestaan oli niin ahdas, ettei äänestyskoppiin mahtunut. Lapinjärvellä äänestyskoppi oli liian kapea esimerkiksi leveää sähköpyörätuolia käyttävälle henkilölle.

Porvoossa oli esteetön äänestyskoppi, mutta tarkastajien havaintojen mukaan äänestyspaikat olivat avoimia ulkopuolisten katseille, koska ne sijaitsivat kulkuväylän läheisyydessä. Tämä saattoi vaarantaa vaalisalaisuutta.

Opastus ja viitoitus vaatimatonta

Yleisenä havaintona todettiin, että edelleen ennakkoäänestyspaikoilla äänestyksestä ilmoittaminen ja opastaminen oli vaatimatonta. Porvoon, Askolan ja Pukkilan ennakkoäänestyspaikoissa opastusta tai viitoitusta ei ollut pihalla tai edes pääovella.

Oikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan Pornaisten, Askolan, Myrskylän ja Lapinjärven kuntien vaalijärjestelyissä havaitut puutteet vammaisten henkilöiden vaalisalaisuuden turvaamisessa. Oikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan myös Pornaisten kunnan menettelyn ennakkoäänestyksessä, kun vaalivirkailijoiden mukaan äänestäjien avustamisesta ei tehty merkintöjä äänestäjistä pidettävään luetteloon. Pornaisten, Askolan, Myrskylän ja Lapinjärven kunnille lähetetään erilliset asioita koskevat selvityspyynnöt.

Oikeusasiamies teki ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, 2017 kuntavaaleissa ja 2018 presidentinvaaleissa. Kaikki tarkastukset tapahtuivat ennakkoäänestyspaikoilla.

Näissä tarkastuksissa löytyi useita ongelmia niin esteettömyyden kuin vaalisalaisuuden toteuttamisessa. Esimerkiksi pyörätuolia käyttäville äänestäjille ei ole ollut kaikissa paikoissa omaa esteetöntä äänestyskoppia. Liikkumisesteisten henkilöiden toimimista ovat vaikeuttaneet korkeat kynnykset, pihan vaikeakulkuisuus, painavat ovet ja ahtaat tilat. Oikeusasiamiehelle on tehty viime vaaleista muutamia kanteluita.

Yllätystarkastuksia tullaan mahdollisesti tekemään toukokuussa eurovaaleissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic