Uutiset

Oikeuskansleri ei ryhdy jatkotoimiin kansliapäällikkö Sillanaukeen kantelukirjoitusten vuoksi – Sillanaukee: "Nimitysmuistiossa oli merkittäviä puutteita"

Sosiaali- ja terveysministeriön virkanimityksen jälkipyykki jatkuu. Kirsi Varhilalle hävinneen nykyisen kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen mukaan häneltä ei ole missään haastattelussa kysytty motivaatiosta toimeenpanna Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaa ja uudistuksia.
Päivi Sillanaukeen kansainvälinen kokemus ei tuonut jatkoa kansliapäällikkönä. Hänen mukaansa ministeriön nimitysmuistiossa on merkittäviä puutteita ansioiden vertailussa. Kuva: Sami Perttilä
Päivi Sillanaukeen kansainvälinen kokemus ei tuonut jatkoa kansliapäällikkönä. Hänen mukaansa ministeriön nimitysmuistiossa on merkittäviä puutteita ansioiden vertailussa. Kuva: Sami Perttilä

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei ryhdy jatkotoimiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nykyisen kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen tekemien kantelukirjoitusten vuoksi. Kirjoitukset liittyvät kansliapäällikön viran täyttämiseen, jonka Sillanaukee hävisi Kirsi Varhilalle.

Sillanaukee on lähettänyt kesällä oikeuskanslerille kaksi kirjoitusta sekä täydentäviä viestejä, joissa hän muun muassa toivoo, että kansliapäällikön virkaa täytettäessä ei käytettäisi keskeisenä tosiasiallisena valintaperusteena mitään perustuslaissa kiellettyä syrjintäperustetta.

Lisäksi Sillanaukee arvostelee ministeriössä valmisteltua nimitysmuistiota. Sillanaukeen mukaan siitä puuttuu olennaisia tietoja hänen työkokemuksestaan ja toiminnastaan kansliapäällikön tehtävässä ja siinä on merkittäviä puutteita ansioiden vertailussa.

Oikeuskansleri tutki Sillanaukeen kirjoitukset virantäyttöä koskevana kanteluna, selviää Lännen Median saamasta oikeuskanslerin vastauksesta, joka on päivätty 15.8.

Useita viestejä oikeuskanslerille
Kantelukirjoituksista liitteineen käy ilmi, että Sillanaukee laittoi ensimmäisen viestin oikeuskanslerinvirastoon 14. heinäkuuta. Siinä hän pyytää huomioimaan useita asioita johtamista käsittelevään vertailuun. Hän tuo esille, että hänen koulutuksensa ja kokemuksensa on STM:n hallinnonalan vastuualue huomioiden laajin.

14. elokuuta Sillanaukee on lähettänyt ”täydennyksiä ministeriön nimitysmuistiossa esiintyviin merkittäviin puutteisiin”. Päivi Sillanaukee täydensi vielä Whatsapp-viestillä oikeuskansleri Tuomas Pöystille 15.8. kello 00:27 sähköpostilla lähettämäänsä jatkokirjelmää.

– Huomasin vielä lähetettyäni, että liitteestä jäi puuttumaan, että tarvittaessa voin toimittaa myös viime syksynä julkisuuteen tulleiden henkilöstömme jaksamisongelmien johdosta tehdyt tarkemmat selvitykset sekä niiden pohjalta toteutetut toimenpiteet, Whatsapp-viestissä lukee.

Oikeuskansleri: ”Ei ole menetelty lainvastaisesti”
Päivi Sillanaukee pyysi ensin heinäkuussa oikeuskanslerilta, että ansioita vertailtaessa otettaisiin huomioon hänen kokemuksensa kansliapäällikön viran hoidosta ja muista työtehtävistä, koulutus, toiminta hyvän hallintotavan ja johtamisen edellytysten luomiseksi sekä ministeriön kansainvälistymiseksi, johtamistaito, psykologisten testien tulokset ja turvallisuusselvitys.

Hän toivoi erityisesti, että virkaa täytettäessä ei käytettäisi keskeisenä tosiasiallisena valintaperusteena mitään perustuslaissa kiellettyä syrjintäperustetta, kuten vakaumusta tai yhteiskunnallista mielipidettä.

Sillanaukeen mukaan häneltä ei ole missään haastattelussa kysytty motivaatiosta toimeenpanna Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaa ja uudistuksia.

– On itsestään selvää, että se on keskeinen kansliapäällikön ja ministeriön tehtävä, Sillanaukee kirjoittaa oikeuskanslerille.

Tuomas Pöysti kirjoittaa vastauksessaan:

– Käytettävissäni olleen aineiston perusteella sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole menetelty nimityspäätöstä valmisteltaessa lain tai virkavelvollisuuksien vastaisesti. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että valtioneuvosto olisi ylittänyt nimittäjälle kuuluvan harkintavaltansa tai käyttänyt sitä väärin.

Sillanaukee täydensi tekstiä, kun näki muistion
Päivi Sillanaukee toteaa Lännen Medialle, että hän täydensi heinäkuussa jättämäänsä kirjettään vielä viime viikolla, kun oli nähnyt nimitysmuistion.

Lännen Media uutisoi keskiviikkona, että muun muassa paremmat valmiudet ja motivaatio varmistaa tulevan sote-uudistuksen läpivienti nostivat Kirsi Varhilan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi tehtävää hoitaneen Sillanaukeen ohi.

Demaritaustaisen Varhilan valmiuksia pidettiin STM:n muistion mukaan parempina kuin kokoomustaustaisen Sillanaukeen.

Viran täyttämisestä syntyi kohu vuosi sitten, koska virka julistettiin haettavaksi jo viime lokakuussa, vaikka Sillanaukeella oli tällöin vuosi virkakautta jäljellä. Demarit kantelivat viran täyttämisestä oikeuskanslerille, jonka mukaan ministeriö ei menetellyt lainvastaisesti.

Sillanaukee kommentoi virkanimitystä sähköpostissa Lännen Medialle näin:

– Ministerillä on laaja harkintavalta hakukriteerit täyttävien osalta, ja jokainen ministeri päättää, minkälaisia asioita haluaa painottaa. Minulla on vakivirka STM:ssä hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikkönä/ ylijohtajana, ja olen palaamassa 1. lokakuuta hoitamaan tuota tehtävää

SIllanaukee kirjoittaa, että siirtyy nykyistä operatiivisempiin lainvalmistelun johtamistehtäviin, joista on aikaisempaa kokemusta. Osastolla valmistellaan muun muassa sote-uudistukseen liittyvää lainsäädäntöä.

– Olen tyytyväinen siihen, miten johdollani on onnistuttu vahvistamaan STM:n asemaa ja koko konsernimme laajan osaamisen hyödyntämistä niin kotimaassa kuin kansainvälisillä foorumeillakin.


Juttua on päivitetty klo 15:45 lisäämällä Sillanaukeen viesteistä oikeuskanslerinvirastoon ja hänen kommenttinsa sähköpostilla Lännen Medialle.

Uusimmat

Fingerpori

comic