Uutiset

Oikeustoimittajien kysely: Julkisuuslaki pitäisi ulottaa myös osakeyhtiöihin, joista enemmistön omistavat valtio tai kunnat

Julkisuuslain ulottamisella julkisomisteisiin osakeyhtiöihin tarkoitetaan sitä, että toimittaja tai kuka tahansa kansalainen saisi pyydettäessä tiedon viranomaisen julkisia asiakirjoja vastaavista yhtiön asiakirjoista.
Kuvituskuva.

Peräti 86 prosenttia Oikeustoimittajat ry:n kyselyyn vastanneista yhdistyksen jäsenistä haluaisi laajentaa julkisuuslain piiriä. Vastaajien mielestä julkisuuslaki pitäisi ulottaa myös osakeyhtiöihin, joista enemmistön omistavat valtio, kunnat tai muut julkisyhteisöt. Osa vastanneista takaisi julkisuuden toteutumisen yhtiöissä muilla tavoin.

Vastaajat perustelivat kantaansa muun muassa sillä, että verovarojen käyttämisen tulisi olla läpinäkyvää, mutta yhteiskunnan toimintojen yhtiöittäminen heikentää läpinäkyvyyttä.

Julkisuuslain ulottamisella julkisomisteisiin osakeyhtiöihin tarkoitetaan sitä, että toimittaja tai kuka tahansa kansalainen saisi pyydettäessä tiedon viranomaisen julkisia asiakirjoja vastaavista yhtiön asiakirjoista.

”Salataan perusteettomasti”

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista oikeustoimittajista katsoivat, että viranomaiset eivät aina ymmärrä julkisuuslakia tai tiedä oman aineistonsa julkisuudesta. Tilanne johtaa tietojen salaamiseen varmuuden vuoksi. Kolme neljästä vastaajasta koki, että tietoja myös salataan perusteettomasti.

Oikeustoimittajat ry kysyi jäsenistöltään kokemuksia siitä, miten hyvin viranomaiset noudattavat julkisuuslakia. Kyselyn perusteella julkisuuslaki on oikeustoimittajille tärkeä, koska noin kaksi kolmasosaa vastaajista tekee julkisiin asiakirjoihin kohdistuvia aineistopyyntöjä viikoittain. Neljännes vastaajista tekee vähintään yhden tietopyynnön per työpäivä.

Kysely toteutettiin sähköpostitse osoitettuna verkkokyselynä kaikille Oikeustoimittajat ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi 54 % yhdistyksen jäsenistä eli 36 toimittajaa.

Kyselyn perusteella viranomaiset suhtautuvat asiakirjapyyntöihin pääosin myönteisesti. Vastaajista 53 prosenttia piti viranomaisten suhtautumista kohtalaisena ja 39 prosenttia hyvänä. Vastahakoisena viranomaisia piti viisi prosenttia ja erittäin hyvänä vain yksi vastaaja.

Tällä hetkellä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta takaa, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Tiedonsaantia ei saa rajoittaa ilman laillista perustetta. LM-FL

Uusimmat

Fingerpori

comic