Uutiset

Omaisuuden arvo ja sukulaisuussuhde vaikuttavat perintöveron määrään

FORSSAN
LEHTI

FORSSA Perintöveron määrään vaikuttavat omaisuuden
arvo, perijän ja perittävän välinen sukulaisuussuhde sekä
perintöveroasteikko, totesi Veronmaksajain Keskusliiton lakimies Tuomo
Lindholm
Forssan veroillassa.

Omaisuuden arvon lähtökohtana on käypä arvo eli
omaisuuden todennäköinen myyntihinta.
–-Omaisuuden arvoa
perintöverotuksessa ei aina kannata pyrkiä minimoimaan. Jos perittyä
omaisuutta on myymässä, on syytä muistaa, että luovutus- eli myyntivoiton
verotus on yleensä perintöveroa kireämpää, Lindholm huomautti.

Perintöveroprosentti määräytyy progressiivisen
asteikon perusteella eli mitä arvokkaampi perintö, sitä korkeampi vero. Alle
20 000 euron arvoiset perinnöt ovat verovapaita. Lisäksi ensimmäiseen
veroluokkaan kuuluvien henkilöiden, kuten lasten, lastenlasten ja aviopuolison,
veroprosentti on alhaisempi kuin muilla perijöillä.

Koska puolisovähennyksen suuruus on 60 000 euroa ja
verotettavan perinnön alaraja 20 000 euroa, niin leski voi periä verotta alle
80 000 euroa.
Lindholm antoi esimerkin lapsettomasta pariskunnasta, jolla ei
ole avioehtosopimusta. Aviomies omistaa 159 000 euron arvoisen asunnon ja vaimo
on varaton.
–-Jos aviomies kuolee, leski saa puolet asunnosta
avio-oikeuden nojalla tasinkona ja puolet perintönä. Koska perinnön osuus on
79 500 euroa, hänen ei tarvitse maksaa perintöosuudesta lainkaan veroa.

Perinnöstä voi luopua omien lastensa hyväksi. Kun yksi
sukupolvi ohitetaan perimysjärjestyksessä, syntyy säästöä
perintöverossa.

–-Jos vanhempi olisi saamassa omalta vanhemmaltaan 59
999 euron perinnön, mutta se siirretään suoraan kolmelle lapsenlapselle,
kunkin lapsenlapsen perintöosuus jää alle 20 000 euroon eli verottomaksi,
Lindholm painotti.
Hän muistutti myös, että jos perinnöstä luovutaan,
se täytyy tehdä kokonaan ja ehdoitta tuplaverotuksen
välttämiseksi.
–-Edes yksittäisiä esineitä ei saa
ottaa.
Luopumisesta voi ilmoittaa perunkirjoituksessa. Ilmoitus merkitään
perukirjaan tai erilliseen asiakirjaan.
–-Jos omaisuus halutaan jättää
lapsenlapsille, selkeintä olisi, että perinnönjättäjä määräisi
omaisuudestaan testamentilla jo eläessään. Testamentista nähdään
perinnönjättäjän tahto, ja hän on itse päättämässä, kenelle omaisuus
menee, Lindholm neuvoi.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic