Uutiset

Onko taloyhtiön saunavuoro syytä perua? – Yhtiökokouksen voi pitää myös virtuaalisesti

Taloyhtiöiden sääntömääräiset kevätkokoukset joudutaan perumaan, kun hallitus kielsi yli kymmenen hengen kokoontumiset. Isännöintiliitto kannustaa pitämään yhtiökokoukset etänä. Taloyhtiöiden hallitukset voivat tarvittaessa perua myös saunavuorot ja rajoittaa yhteisten tilojen käyttöä.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen
Vuokranantajat ry:n Pohjois-Suomen aluepäällikkö ja taloyhtiöiden hallitusammattilainen Pasi Orava sanoo, että vuokralla asuvan on syytä miettiä onko asunnonvaihto juuri nyt aivan välttämätöntä. Vuokranantajalle koronaviruksen aiheuttamat ongelmat voivat tietää tyhjiä kuukausia. Taloyhtiössä hänen mukaansa voidaan tehostaa siivoamista, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Koronavirus aiheuttaa ongelmia myös taloyhtiöille, joissa juuri nyt on keväisin pidettävien yhtiökokousten aika.

Lännen Media kysyi alan asiantuntijoilta voiko yhtiökokouksen siirtää, vaikka se tarkoittaisi yhtiön sääntöjen rikkomista. Entä voiko taloyhtiön yhteissaunassa käydä turvallisin mielin?

Voiko yhtiökokouksen siirtämisestä aiheutua ongelmia, mikäli sitä ei pidetä säännöissä määriteltyjen aikataulujen mukaan, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva?

– Lain mukaan asunto-osakeyhtiön yhtiökokous pitää kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päätymisestä, mikä tarkoittaa yleensä kesäkuun loppua. Yhtiökokouksen voi kuitenkin siirtää, eikä siitä seuraa käytännössä mitään riskiä. Siirrosta pitäisi aiheutua huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa, jotta korvausvastuu syntyisi. Epidemiatilanteessa en pidä tätä todennäköisenä.

Onko asunto-osakeyhtiön kokouksissa kuitenkin sellaisia asioita, joista olisi hyvä päättää koronaviruksen aiheuttamista ongelmista huolimatta?

– Yhtiökokouksessa käsitellään useita perusasioita eli hyväksytään talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös. Nämä voidaan usein päättää ilman suurempaa keskustelua ja ne on hyvä käsitellä alta pois, mutta niiden käsittelyä voi myös siirtää. Sellaiset asiat on syytä päättää nopeasti, joiden siirtämisestä voi koitua konkreettisia vahinkoja taloyhtiölle tai sen asukkaille. Kyse voi olla esimeriksi vuotavan katon korjaamisesta tai urakkasopimusten hyväksymisestä. Monet isotkin asiat ovat sellaisia, että niistä päättäminen voidaan siirtää seuraavaan kokoukseen.

Millä tavalla taloyhtiö voi pitää yhtiökokouksen ajallaan ilman, että kokoukseen osallistuvat asukkaat altistuvat koronavirukselle?

– Yksi meidän viestimme on se, että koronviruksesta huolimatta on hyvä pitää pyörät pyörtämässä. Siksi emme kannusta taloyhtiöitä siirtämään yhtiökokouksia, vaan pitämään etäkokouksia. Mikäli taloyhtiön kokous pidetään sähköisesti eri etäyhteyksien avulla, siitä pitää kertoa jo kokouskutsussa. Asunto-osakeyhtiölakia uudistettiin vuonna 2010 ja jo siellä sähköiset kokousmahdollisuudet on otettu huomioon, joten etäkokousten pitämisille ei ole mitään juridista estettä.

Etäkokouksen pitäminen on vielä isossa kuvassa varsin uusi asia, vaikka monet suomalaiset tekevätkin etätyötä ja ovat siten tottuneet myös kokoustamaan videopalavereissa. Millä tavalla näet, miten asunto-osakeyhtiössä vaadittava yhtiökokous ja etäkokous sopivat yhteen?

– Etäkokouksen pitämisessä on omat haasteensa ja se vaatii uudenlaista kokouskulttuurin opettelemista kaikilta. Lain mukaan yhtiökokouksessa pitää olla läsnä vähintään yksi henkilö. Sinänsä riittää, että paikalla on esimerkiksi vain puheenjohtaja. Etäkokouksen pitäminen vaatii myös harjoittelua etukäteen, jotta tekniikka toimii. Kokoustavasta pitää myös ilmoittaa osakkaille etukäteen. Nyt kun yli kymmenen hengen julkisia kokoontumisia ei voi järjestää, on entistä vahvemmin ohjattava kutsussa osakkaat etäyhteyksiin tai antamaan valtakirja.

– Jos yhtiökokouksessa joudutaan järjestämään suljettu lippuäänestys, niin se voidaan tehdä esimeriksi siten, että asukkaat lähettävät kantansa etukäteen sähköpostilla tai äänestys suoritetaan tekstiviestillä, jolloin ääntenlaskijalla on vaitiolovelvollisuus. Yhtiökokouksessahan käytetään sellaista äänestysmenettelytapaa, josta yhtiökokous itse päättää. Suljettu lippuäänestys ei ole ainoa tapa.

Millä tavalla etäkokouksessa toteutuvat asukkaiden yhdenvertaiset oikeudet?

– Tämä on yleisin asia, josta meille on tullut kyselyjä sen jälkeen, kun olemme kertoneet etäkokousmahdollisuudesta. Kokoustekniikkaan liittyvät asiat herättävät tunteita, sillä monet ajattelevat etteivät esimeriksi ikäihmiset osaa käyttää vaadittavaa tekniikkaa. Meistä tässä on kysymys nimenomaan uusien kokoustapojen opettelemisesta. Ikäihmisetkin oppivat käyttämään kokoustekniikkaa, kun ohjeet ovat riittävän hyvät.

Pitääkö saunavuorot perua koronan vuoksi?

Taloyhtiöiden hallitukset joutuvat ottamaan kantaa myös siihen, millä talon yhteisiä tiloja siivotaan ja miten asukkaiden turvallisuudesta huolehditaan.Taloyhtiön hallituksella voi päättää useista asioista, jotka vaikuttavat asukkaiden elämään ja arkeen. Hallitusten jäsenten on kuitenkin mietittävät tehtyjen päätösten vaikutusta asukkaiden arjen elämään.

Voiko taloyhtiön saunaan mennä koronasta huolimatta, Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia?

– Tästä ei ole annettu mitään yleisiä ohjeistuksia, mutta jokaisessa taloyhtiössä hallituksella on toimivalta päättää yhteisten tilojen käytöstä. Taloyhtiön hallitus voi siis kieltää esimerkiksi saunan, pyykkituvan tai muiden yhteisten tilojen käytön. On kuitenkin mietittävä mitä seurauksia kielloilla voi olla. On siis punnittava hyötyjä ja haittoja. Esimeriksi pyykkituvan käytön kieltäminen voi johtaa siihen, etteivät jotkut asukkaat pysty pesemään vaatteitaan.

Pitäisikö taloyhtiöiden sopia yhdessä kiinteistöhuollon kanssa, että yhteisiä tiloja siivotaan aktiivisemmin koronatilanteen vuoksi?

– Kiinteistöhuollon kanssa siivoukseen liittyvät asiat on syytä käydä läpi. Siinä voidaan sopia, että siivouksessa kiinnitetään erityishuomiota ovenkahvojen, hissien ja summereiden hygieniaan ja puhdistamiseen. Lisäksi taloyhtiössä voidaan miettiä sitä, miten siivouksen tasoa ylipäätään voi parantaa.

Jos talon asukas on koronaviruksen vuoksi karanteenissa ja hänen kotiinsa joudutaan kutsumaan syystä tai toisesta huoltomies. Miten tilanteessa toimitaan?

– Asukkaalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa karanteenista taloyhtiölle millään tavalla, mutta jos tulee tilanne, jolloin huoltomiehen tai isännöitsijän pitää mennä tällaisen henkilön asuntoon, siitä kertominen on jokaisen moraalinen velvollisuus.

– Kiireelliset korjaustoimet voidaan tehdä asianmukaisesta suojautumisesta huolehtien, mikäli huoneiston asukkaalla on koronavirus tai hän on sen vuoksi karanteenissa. Nämä ovat hankalia tilanteita, jotka joudutaan ratkomaan maalaisjärkeä käyttäen.

Pasi Orava, työskentelet Vuokranantajat ry:n Pohjois-Suomen aluepäällikkönä ja olet taloyhtiöiden hallitusammattilainen. Vaikuttaako koronavirus asuntojen vuokraustilanteeseen?

– Koronaan liittyvistä asioista ei ole tullut kysymyksiä ja luulen, että asukkaat saavat riittävästi tietoa tilanteesta, ilman että vuokranantajien pitää tiedottaa asiasta erikseen. Sen sijaan itse kukin voi miettiä sitä, onko hyvä aika vaihtaa asuntoa. Jos pakollista tarvetta asunnon vaihtamiselle ei ole, silloin muuttamisen ajankohtaa kannattaa harkita. Vuokranantajien on hyvä varautua myös siihen, että tyhjiä kuukausia voi tulla. Myös asuntojen näyttöjä pitää järjestellä uudestaan, jos asukas tai asuntoa katsomaan tuleva henkilö ovat olleet hiljan ulkomaan matkoilla.

Uusimmat

Fingerpori

comic