Uutiset

Outlet-kylän kaava ”väärin päätetty”Päivittäistavarakauppa kivenä kengässä

PETRI OJANEN

FORSSAN LEHTI

HUMPPILA Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ei niele Humppilan kakkostien varren outlet-kylän
asemakaavaa, jonka Humppilan kunnanvaltuusto hyväksyi syyskuun lopussa.
Ely-keskus on lähettänyt päätöksestä oikaisukehotuksen Humppilan kunnalle.
Kunnanvaltuustolla on kuusi kuukautta aikaa käsitellä asia uudestaan, muuten
ely-keskus katsoo kaavan hyväksymispäätöksen rauenneeksi.

Ely-keskus perustelee ratkaisuaan lyhyesti sillä, että
hyväksytty asemakaava on yleiskaavan vastainen ja hyväksymispäätös
lainvastainen sillä perusteella, että liikenneselvitys on puutteellinen
erityisesti lasitehtaan liittymän toimivuuden ja siinä tarvittavien
toimenpiteiden selvittämisen osalta. Taustalla on kaavamerkintä, joka
mahdollistaa alueelle myös päivittäistavaramyymälän rakentamisen.

Ely-keskusta huolestuttaa lasitehtaan liittymän kasvava
liikenne.

–-Siitä on aiemminkin kaavoitusprosessin aikana puhuttu
ely-keskuksen kanssa, mutta en oikein tiedä, mikä siinä on se pointti. Onhan
se hankala liittymä etenkin talvella, kun lasitehtaalta kääntyy Helsinkiin
päin, ja ehkä sen välityskyky on aika kovilla, jos liikenne lisääntyy,
toteaa Humppilan kunnanjohtaja Marko
Järvenpää
.
Asemakaavassa alueelta on piirretty myös tieyhteys
Poittensuontielle, minkä pitäisi osaltaan vähentää lasitehtaan liittymän
painetta Helsingin suuntaan, mutta ely-keskuksen mukaan ratkaisu on
riittämätön.
–-Meidän ja maakuntaliitonkin mielestä se on hyvä
ratkaisu. Nämä ovat tällaisia tulkintaerimielisyyksiä, Järvenpää
sanoo
Alueen vanha osayleiskaava on vuodelta 1999, jolloin alue oli merkitty
yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä teollisuus- ja
varastoalueeksi. Asemakaavassa on merkintä liikerakennusten korttelialueesta
(KM), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennusoikeutta on
kirjattu 9200 kerrosneliötä.

Humppilan kunta joutuu nyt punnitsemaan asiaa
uudelleen.

– Tietysti kaavaa voidaan muuttaa ja tehdä niitä
liittymä- ja liikennetarkasteluja. Vielä ei ole päätetty, mitä tehdään.
Asialle pitää jotain kuitenkin tehdä valtuustotasolla kuuden kuukauden
aikana, Järvenpää sanoo. Hän epäilee, kelpaako uusi selvitys tai eri
kaavamerkintä, jos lasitehtaan liittymän välityskyky ei ely-keskuksesta ole
riittävä.
– Jos liittymälle pitää ruveta tekemään jotain, tullaan
siihen kysymykseen,-kuka sen maksaa. Me lähdemme siitä, että valtio maksaa,
ja he siitä, että kunta maksaa.
Aikanaan tiepiiri kaavaili lasitehtaan
kohdalle eritasoliittymää, joka putosi suunnitelmista investoinnin valtavuuden
vuoksi. Humppilan lasitehtaan liittymä on nykyisin porrastettu ja kanavoitu.
Valtatiellä on kohdassa pysyvä 60 kilometrin
tuntinopeusrajoitus.
Kaavanlaatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on
arvioinut, että liikennejärjestelmän uudistuksia ehtii vielä harkita
outlet-kylän kehittyessä ja reagoida näin liittymäalueen kasvavaan
liikennemäärään
– On aika huono vedota siihen, että asia tulee
joskus kuntoon. Kun laaditaan kaava, joka tähtää suurehkon myymälän
rakentamiseen, siinä samalla täytyy tutkia liikennejärjestelyt sellaisiksi,
että ne pelaavat, sanoo arkkitehti Rauno Penttinen Hämeen
ely-keskuksesta.

PETRI OJANEN

HUMPPILA Hämeen ely-keskusta kalvaa kivenä kengässä
se, että Humppilan kakkostien varren laajahkoa kaupallista tilaa ei ole
erikseen rajattu vain tehtaanmyymälätoimintaan. Arkkitehti Rauno
Penttinen
tähdentää, ettei Hämeen ely-keskus sinänsä vastusta
outlet-tyyppisen kaupan suuryksikön muodostumista. Asemakaavan määräys
mahdollistaa kuitenkin päivittäistavarakaupan syntymisen.

–-Vaikka tiedämme hyvin, ettei sellaista suunnitelmaa
ole, kaavan pitäisi meidän näkemyksen mukaan olla sellainen, että siinä
selvästi estetään tämä mahdollisuus. Nykyiset selvitykset liikenteestä ja
muusta eivät perustu ajatukseen päivittäistavarakaupasta ja
päivittäistavarakaupan tuottamat liikennemäärät ovat jo toista luokkaa.

Hämeen ely-keskus tekee liikenteen osalta yhteistyötä
Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Uusmaalainen liikenneasiantuntija oli puuttunut
outlet-kylän asemakaavan liikennejärjestelyihin ja – selvityksiin.

– Asian ydin on siinä, että haluamme varmistua, ettei
sinne tule päivittäistavarakauppaa vaan kaavaselostuksessa kuvattu
outlet-myymälä, Penttinen sanoo. Alueen asemakaava saattaisi hänestä
tällaisella rajauksella olla hyväksyttävissä.
Humppilan kunnanjohtaja
Marko Järvenpää aprikoi, voiko ongelman ratkaista vain
vaihtamalla kaavamerkintä. Oikaisukehotuksessa itsessään ei juuri painoteta
kaavamerkintää.

Ely-keskus tiukkana

Outlet-kylän toteuttaminen voidaan aikataulullisesti
porrastaa, mutta kaava on mahdollista toteuttaa heti
sataprosenttisesti.
Hämeen ely-keskuksen mukaan onkin tutkittava, onko
kaavan koko rakennusoikeuden toteuttamiselle edellytyksiä
nykyisillä-liikennejärjestelyillä.
Selvitysten pohjalta Humppilan kunnan
tulee elyn mukaan pystyä varautumaan maankäytöstä aiheutuviin
liikenneinvestointeihin ja tarvittaessa määrätä ajoituksesta
kaavassa.
Ely-keskus ei vastaa maankäytön kehittämisestä aiheutuvista
liikenneinvestoinneista valtatiellä 2, vaan ”investointien suunnittelu ja
kustannusvastuu jää hyötyjälle”.
Kaupallisten toimintojen
sijoittaminen valtatien ”väärälle puolelle” hajauttaa elyn kannan mukaan
yhdyskuntarakennetta.
Outlet-kylän kehittäminen keskeytettiin viime
keväänä heikkojen talousnäkymien vuoksi odottamaan parempia aikoja.

Tapio Tuomela

Jo outlet-myymälä lisäisi lasitehtaan liittymän
liikennettä useilla sadoilla autoilla vuorokaudessa. Hämeen ely-keskus pitää
vielä pahempana peikkona päivittäistavaramyymälää.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic