Lounais-Häme Uutiset

Pääministeri Juha Sipilä ratkaisuehdotuksen vastaanotosta: "Nyt on pääasia että on saatu välirauha aikaiseksi"

Pääministeri Juha Sipilä on tyytyväinen hallituksen kompromissiesityksen saamaan vastaanottoon.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuuttaa tyytyväisyyttään hallituksen torstai-iltana julkistaman irtisanomislain kompromissiesityksen saamaan vastaanottoon.

– Hallitus on hyvin tyytyväinen siitä, että työntekijäkeskusjärjestöt tarttuivat hallituksen kompromissiesitykseen pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamiseksi. Työmarkkinajärjestöillähän oli käsittelyssään sekä uusittu lakipykälä että keskeiset perustelut, ja tältä pohjalta hallitus lähtee nyt sitä työstämään, Sipilä kertoo matkalla Kainuuseen navetan vihkiäisiin.

Sipilän mukaan virkamiehille on annettu uudet ohjeet valmistelua varten. Hallitus kutsuu työmarkkinajärjestöt käymään hallituksen esityksen perusteluja kolmikantaisesti läpi työ- ja elinkeinoministeriön valmistelevien virkamiesten kanssa.

Keskusteluja on odotettavissa jo ensi viikolla, sillä hallituksella on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle marraskuun alkupuoliskolla.

Palkansaajajärjestöt ilmoittivat, että työtaistelut voidaan keskeyttää, mutta ei lopettaa. Pääministeri luottaa sovinnon syntymiseen.

– Nyt on pääasia että on saatu välirauha aikaiseksi ja ollaan yhdessä hyväksytty se, että lakitekstin muotoilu on hyvä. Tätähän tässä ollaan tavoiteltu koko ajan, eli että kokonaisarviossa otetaan yrityksen koko huomioon. Nyt se on selkeästi kirjattu lakipykälään ja kysymys enää perusteluista, Sipilä sanoo.

– Perustelujenkin keskeinen linjaus on eilen työmarkkinajärjestöjohtajien tapaamisessa sovitun mukaisesti toimitettu keskusjärjestöjen hallitusten kokoukseen, eli keskeiset asiat ovat olleet jo siinä tiedossa. Kysymys on nyt sitten yksityiskohtien läpikäynnistä yhdessä, Sipilä jatkaa.

Petteri Orpo: Ehdollisuutta on mukana

Työtaistelutoimia on nyt keskeytetty, mutta ei lopetettu. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa, että palkansaajajärjestöjen lausunnoissa on ”jonkinlaista ehdollisuutta”.

– Tähän saattaa liittyä, että työmarkkinajärjestöt haluavat vielä katsoa miten tämä tästä etenee. Itse lähden siitä että esityksessä oli hallituksen peruslinja ja se hyväksyttiin. Meillä on nyt kaikki eväät löytää ratkaisu: hallitus voi edetä lainsäädännön kanssa ja saavuttaa työllisyysvaikutukset, Orpo sanoo.

– Olen todella tyytyväinen että työmarkkinajärjestöt hyväksyivät ratkaisun. Tilanne Suomessa kärjistyi ja poliittiset lakot osuivat ihmisiin, joita asia ei koske. Tämä tekee hyvää myös taloudelle, hän jatkaa.

Akava, SAK ja STTK: valmistelua jatkettava yhdessä

Palkansaajajärjestöt käsittelivät hallituksen esitystä perjantaina.

Akavan hallitus hyväksyi Sipilän hallituksen esityksen irtisanomiskiistan ratkaisuksi yksimielisesti. Se edellyttää, että lain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti eli yhdessä. Myös SAK:n ja STTK:n hallitukset edellyttävät yhteistyötä.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan kompromissiesitys antaa mahdollisuuden keskeyttää työtaistelutoimet. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painotti, että esitys antoi edellytykset keskeyttää, ei lopettaa työtaistelutoimet.

Yrityksen työntekijärajaus poistui esityksestä

Torstaina hallitus esitteli pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla muokatun version kohutusta irtisanomislaista keskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan puheenjohtajille.

Kompromissiehdotuksessaan hallitus on poistamassa irtisanomislaista yrityksen tarkat työntekijämäärän rajaukset kokonaan. Ehdotuksen mukaan irtisanomisperusteita arvioitaessa olisi otettava huomioon yrityksen työntekijämäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet.

Hallitus esitti myös karenssiajan lyhentämistä nykyisestä 90 päivästä 60 päivään silloin, kun työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Hallitus lupasi muuttaa myös aktiivimallia.

Uusimmat

Fingerpori

comic