Uutiset

Palkka ei ole paras keino houkutella opetusalalle

Miten opettajakoulutukseen saadaan motivoituneita ja koulussa menestyneitä opiskelijoita? Miten korkeatasoinen opetus hyödyttää kaikkia koululaisia olipa perhetausta mikä tahansa?

Näitä asioita selvitettiin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n maanantaina julkistamassa tutkimuksessa opettajapolitiikan tehokkuudesta 72 maassa. Tutkimuksessa olevat maat ovat osallistuneet oppilaiden osaamista selvittäviin PISA-tutkimuksiin vuosina 2006–2015. Tutkimuksessa selvitettiinkin, mitä yhteisiä piirteitä oli PISA-vertailuissa menestyneiden maiden kuten Suomen opettajajärjestelmässä.

Yksi yhteinen tekijä PISA-vertailuissa menestyneissä maissa oli, että opettajakoulutukseen kuului pakollinen käytännön jakso opetustyössä. Näissä maissa myös opettajien jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen kiinnitettiin paljon huomiota ja työssä olevilla opettajilla oli mahdollisuus laajentaa osaamistaan erilaisissa koulutuksissa.

Myös koulujen mahdollisuus mahdollisimman itsenäisesti palkata opettajia oli yhteistä.

Menestyneissä PISA-maissa koulussa menestyneet oppilaat pitivät opettajan ammattia varsin houkuttelevana. Tutkimuksen mukaan vain harvat maista onnistuivat houkuttelemaan opettajiksi parhaiten opinnoissaan menestyviä oppilaita.

Suomessa tässä on onnistuttu. OECD:n yli 160-sivuisessa raportissa mainitaan tutkimus, jonka mukaan Suomessa opettajiksi saadaan hyvin opinnoissaan menestyviä opiskelijoita, koska Suomessa opettajilla on varsin itsenäinen asema työssään.

Tutkimuksen mukaan koulutuspolitiikasta päättävien pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota laadullisiin parannuksiin opettajien työolosuhteissa, jos opetusalasta halutaan tehdä houkuttelevampi hyvin menestyville opiskelijoille. Opetusalan kiinnostusta lisää se, että opettajien ammatillista itsenäisyyttä ja vastuuta vahvistettaisiin ja urakehitykseen olisi mahdollisuudet.

Palkalla on merkitystä houkuttimena, mutta se ei ole tärkein tekijä. Tutkimuksen mukaan parempi palkka houkuttelee opettajan ammattiin enemmän opinnoissaan huonommin menestyneitä opiskelijoita kuin hyviä opiskelijoita.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna 2006. Silloin matematiikassa hyvin menestyneitä opiskelijoita opettajan hyvä palkka ei houkutellut opettajaopintoihin yhtä lailla kuin matematiikassa huonommin menestyneitä opiskelijoita.

Miehet ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat opettajakoulutuksessa aliedustettuina. Vähemmistöryhmien edustajat kuten maahanmuuttajat voisivat toimia roolimalleina vähemmistöryhmiä edustaville oppilaille.

Hyvää oli, että yli puolissa maista oli palkattu enemmän opettajia oppilaita kohti huonommin menestyviin kouluihin.

Edelleenkin koulut eriytyivät niin, että huonommin menestyviin kouluihin ei saatu houkuteltua pätevimpiä opettajia. Japanissa ja Etelä-Koreassa tilanne on ratkaistu niin, että opettajia on velvoitettu vaihtamaan koulua työuransa aikana. Etelä-Koreassa opettajien pitää vaihtaa koulua viiden vuoden välein.

Opettajat
OECD:n opettajatutkimuksessa 72 maata, joista 35 OECD-maata ja 37 OECD:n kumppanimaata.Tutkimuksessa olevat maat ovat olleet mukana oppilaiden osaamista tutkivissa PISA-vertailuissa 2006–2015. Tämä tutkimus vuoden 2015 materiaalin perusteella, mutta myös vertailua 2006 PISA-aineistoon.4,5 prosenttia tutkimuksessa olevien maiden 15-vuotiaista suunnitteli tekevänsä opettajan töitä 30-vuotiaana. Vuonna 2006 osuus oli 5 prosenttia. Aikuisena opettajana olevien todellinen osuus on vähemmän.Poikia vähänPojat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret haaveilivat opettajan ammatista harvemmin kuin tytöt ja nuoret, joilla ei ollut maahanmuuttajataustaa.Maissa, joissa opettajat olivat hyvin palkattuja, ei ollut niin suurta eroa opettajaksi aikomisessa tyttöjen ja poikien kesken.Tosin pelkällä palkalla ei saada houkuteltua parhaiten menestyviä opiskelijoita opettajiksi.Parhaiten menestyvistä oppilaista opettajan ammattia suunnittelivat useimmiten opiskelijat Venäjällä, Uudessa Seelannissa, Ruotsissa ja Britanniassa.Monissa maissa opettajiksi aikovat menestyivät matematiikassa huonommin kuin nuoret, jotka suunnittelivat muuta yliopistotutkintouraa.Hyvin Pisassa menestyneissä maissa päteviä opettajia oli tasaisemmin kaikissa kouluissa.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic