Uutiset

Pekka Perä vaatii tuomionsa kumoamista – Talvivaaran tiedottamista aletaan puida tänään hovioikeudessa

Talvivaaran perustaja ja entinen toimitusjohtaja Pekka Perä tuomittiin tiedottamisrikoksista ehdolliseen vankeuteen vuonna 2017. Perä ja muut tuomitut yhtiön johtohenkilöt valittivat käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.
Talvivaaran pörssiyhtiön toimitusjohtajana toiminut Pekka Perä tuomittiin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen tiedottamisrikoksista. Jutun puinti jatkuu maanantaina Helsingin hovioikeudessa.

Konkurssiin menneen Talvivaaran johdon arvopaperimarkkinarikossyytteitä aletaan puida maanantaina Helsingin hovioikeudessa.

Yhtenä vastaajana oikeudenkäynnissä on yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut Pekka Perä. Lisäksi syytteisiin vastaavat kolme muuta yhtiön entistä johtajaa.

2000-luvulla Kainuussa kaivosta pyörittäneestä Talvivaarasta on eri juttukokonaisuuksia eri tuomioistuimissa. Nyt kyseessä oleva kokonaisuus koskee sittemmin Ahtiumiksi nimensä vaihtaneen pörssiyhtiö Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n tiedottamista yhtiön nikkelituotannosta.

Yhtiö meni konkurssiin keväällä 2018. Talvivaaran kaivoksen kanssa yhtiöllä ei ollut enää tekemistä vuoden 2014 jälkeen, mutta oikeudenkäynnissä on kyse vuosien 2011–2013 tapahtumista.

Loppuvuoden ajan hovioikeudessa puidaan sitä, tiedottiko pörssiyhtiön johto kaivoksen nikkelituotannosta ja tuotantoennusteista realistisesti ja ajoissa, jotta sijoittajille välittyi todenmukainen kuva yhtiön tilasta. Lisäksi kokonaisuudessa käsitellään sitä, hyödynsikö yhtiön tuotantojohtaja sisäpiiritietoa osakekaupoissaan.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Pekka Perälle kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta ja sakkoja kolmesta arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Aikanaan oikeus hylkäsi viisi Perään kohdistunutta syytettä.

Kaksi johtajaa tuomittiin kukin yhdestä tiedottamisrikoksesta sakkoihin, ja yhtiön entinen tuotantojohtaja sai puoli vuotta ehdollista vankeutta viidestä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Lisäksi Talvivaara-yhtiö määrättiin maksamaan 50 000 euron yhteisösakko.

Kaikki valittivat hovioikeuteen

Kaikki tuomitut sekä syyttäjät valittivat käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Tuomitut pitävät käräjäoikeuden ratkaisua virheellisenä, ja kukin vaatii tuomionsa purkua. Kukin myös kiistää syytteet.

– Käräjäoikeuden tuomio on selvästi väärä, ja se on johtanut perusteettomaan syyksilukemiseen, todetaan muun muassa Perän hovioikeudelle toimittamassa valituksessa.

Syyttäjät sen sijaan vaativat, että hovioikeus hyväksyisi myös käräjäoikeuden kaatamia syytekohtia. Lisäksi syyttäjien valitusten ja vastavalitusten mukaan käräjäoikeus on antanut tuomituille liian lievät rangaistukset. Esimerkiksi Perälle syyttäjät vaativat yli kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

– Luottamus arvopaperimarkkinoita kohtaan, sijoittajien toiminnan turvaaminen sekä arvopaperimarkkinoiden puolueettomuus edellyttävät ankarampia rangaistuksia, syyttäjien valituksessa todetaan.

Pääkäsittelyn on määrä kestää hovioikeudessa joulukuun 20. päivään asti.

Pörssiyhtiö Talvivaara pyöritti aikanaan Talvivaaran kaivosta tytäryhtiönsä Talvivaara Sotkamon kautta. Talvivaara Sotkamo hakeutui konkurssiin loppuvuonna 2014. Lopulta valtio-omisteinen Terrafame hankki kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä vuonna 2015.

Kaivosta pyörittää nykyisin Terrafame

Pekka Perä perusti kaivosliiketoimintaan keskittyvän Talvivaaran vuonna 2003. Tuotantonsa vuonna 2008 aloittaneesta kaivoksesta louhittiin pääsääntöisesti nikkeliä.

Tuotantovuosina kaivoksen kipsisakka-altaissa havaittiin useita vuotoja, joista seurasi ympäristövahinkoja kaivoksen lähialueille.

Ongelmien jälkeen kaivosyhtiö asetettiin konkurssiin 2014, ja valtio-omisteinen Terrafame osti vuonna 2015 kaivosliiketoiminnan. Valtio omistaa nykyisin Terrafamesta enemmistöosuuden.

Pörssiyhtiö Talvivaara yritti etsiä uutta liiketoimintaa ja vaihtoi nimensä Ahtiumiksi. Liiketoimintaa ei löytynyt ajoissa, ja Ahtium meni konkurssiin keväällä 2018.

Talvivaaran kaivoksen aiheuttamia ympäristövahinkoja on puitu Kainuun käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa. Muun muassa Perä tuomittiin hovioikeudessa törkeästä ympäristön turmelemisesta puoleksi vuodeksi vankeuteen. Perä on ilmoittanut hakevansa KKO:lta valituslupaa tuomioon.

Uusimmat

Fingerpori

comic