Uutiset

Pelastakaa Lapset vaatii: Tulevan hallituksen sitouduttava lapsiperheköyhyyden vähentämiseen

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan vähävaraisuus muun muassa osattomuuden altistaa lapsia kiusaamiselle ja hankaloittaa oppimista.

Tänä viikonloppuna Helsingissä kokoontuva Pelastakaa Lasten liittokokous vaatii, että köyhyydessä elävien lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämisen tulee olla seuraavan hallituskauden tärkein tehtävä. Viime vuonna Suomessa 14,7 prosenttia lapsista eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä.

Kansalaisjärjestö kirjoittaa tiedotteessaan, että viime hallituskaudella tehdyt leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat horjuttaneet erityisesti pienituloisten lapsiperheiden taloutta ja heikentäneet lasten hyvinvointia entisestään, eikä näin voi jatkua.

Tiedotteen mukaan vähävaraisuus aiheuttaa lapsille osattomuuden kokemuksia, altistaa kiusaamiselle, hankaloittaa oppimista, vapaa-ajan viettoa ja rajoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoja. Köyhillä lapsiperheillä on vähemmän voimavaroja elää täysipainoisesti arjessaan.

– Suomi menestyy parhaiten silloin, kun sitoudumme huolehtimaan lapsista. Hyvinvointia syntyy, kun edistämme lapsiperheiden toimeentulomahdollisuuksia. Näin myös korjaavien palveluiden tarve vähenee. Köyhyydessä ja köyhyysriskissä elävät Suomessa monilapsiset, maahanmuuttajataustaiset ja monimuotoiset sekä yksinhuoltaja- ja pikkulapsiperheet. Erityisesti varhaisessa lapsuudessa koetulla köyhyydellä on kauaskantoiset vaikutukset lasten tulevaisuuteen.

Lue lisää: Lapsiperheiden köyhyys on vakava ongelma – Pelastakaa Lapset ry:lle yhä enemmän avustushakemuksia

Pelastakaa Lapset vaatii, että hallitus huolehtii kattavasti ja kestävästi peruspalveluista.

– Lapsille kuuluu myös yhdenvertainen opetus kaikilla oppiasteilla. Eriarvoistumiskehitys on saatava katkeamaan. Tulevan hallituksen on puututtava kaikin tavoin siihen, ettei köyhyys periydy.

Kansalaisjärjestön mielestä hallituksen on laadittava aikataulu ja sitouduttava lisäämään kehitysrahoitusta niin, että kansainvälinen sitoumus 0,7 prosentin määrärahataso bruttokansantulosta voidaan realistisesti saavuttaa kahden vaalikauden aikana.

Lisäksi Pelastakaa Lasten liittokokous vaatii järjestön hallitusohjelmatavoitteiden mukaisesti, että tuleva hallitus peruu lapsiperheiden etuuksiin tehdyt indeksijäädytykset.

Muita vaatimuksia tulevalle hallitukselle ovat yksinhuoltajien toimeentulovaikeuksien helpottaminen lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella ja elatustuen nostolla, toisen asteen maksuton koulutus, subjektiivisen oikeuden palauttaminen kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen sekä yhden maksuttoman harrastuksen takaaminen kaikille lapsille paikkakunnasta riippumatta.

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic