Uutiset

"Pelkästään metsittäminen ja puupeltojen kasvattaminen ei ratkaise ilmastonmuutosta" – Kokoomusedustajat vaativat myös päästövähennyksiä

Pelkästään puiden kasvattaminen hiilinieluiksi ei kokoomuslaisten mielestä riitä, vaan hiiltä on sidottava metsien lisäksi maahan, soihin ja peltoihin.

Kokoomuksen kansanedustajien mielestä pääministeri Juha Sipilän Lännen Median haastattelussa esittämä laaja metsitysohjelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei ole riittävä.

Ympäristövaliokunnan kokoomuslaiset jäsenet Pauli Kiuru, Saara-Sofia Sirén ja Sari Multala vaativat lauantai-iltapäivänä lähettämässään tiedotteessaan kunnianhimoa ja tehokkaampia keinoja ilmastotoimien ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Puupeltojen kasvattaminen hiilinieluiksi ei heidän mielestään ole riittävä ratkaisu.

– Pelkästään metsittäminen ja puupeltojen kasvattaminen eivät ratkaise ilmastonmuutosta tai luonnon monimuotoisuutta uhkaavia ongelmia. Tarvitsemme sekä päästöjen vähentämistä että hiilinielujen lisäämistä. Kokoomus painotti hiljattain EPP-kongressissa, että EU:n päästövähennystavoite pitäisi olla 50 prosenttia 40 prosentin sijaan vuoteen 2030 mennessä, kokoomusedustajat toteavat.

He korostavat lausunnossaan metsien suojelun merkitystä ja ehdottavat vapaaehtoisen soiden suojelun ottamista osaksi METSO-ohjelmaa.

– Hiiltä on sidottava metsien lisäksi maahan, soihin ja peltoihin. Soiden suojelualueen verkostoa on laajennettava merkittävästi lisäämällä suojelun piiriin valtakunnallisesti arvokkaita suoalueita. Ympäristöteot eivät odota enää, vaan tarvitsemme massiivisia tulevaisuusratkaisuja jo nyt.

He pitävät ilmastonmuutosta sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kannalta ihmiskunnan suurimpana haasteena, joka kytkeytyy ruuantuotantoon, väestökysymyksiin ja muuttoliikkeisiin.

– Tulevaisuudessa laajempi tutkimus ja kehitystyö auttavat löytämään ratkaisuja, joilla hiiltä pystytään keräämään ilmakehästä.

Kokoomusedustajien mukaan ratkaisuja on tehtävä nyt, sillä ”ilmastonmuutos ei odota”.

– Tulevaisuuden kannalta keskeisiä päätöksiä on tehtävä pian ja luonnon monimuotoisuuden on oltava keskeinen osa kestävää metsäpolitiikkaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic