Uutiset

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma: Tyttöjen ja poikien wc:t pidettävä erillään, ei tuulivoimalupia

 

Lännen Media

 

 

Perussuomalaiset sanovat kuntavaaliohjelmassaan tiukasti ei tyttöjen ja poikien vessojen ”ideologiselle yhdistämiselle”. Puolueen mielestä vessojen säilyttäminen kouluissa erillään on suorastaan ihmisoikeus.

Ideologisen feminismin ajatukset saavat vaaliohjelmassa arvostelua. Tyttöjen on saatava olla tyttöjä ja poikien poikia.

Vaaliohjelmassa kannustetaan kuntia osallistumaan kielikokeiluun, jossa ruotsi ei ole pakollinen aine. Erilaiset tasoryhmät pitäisi palauttaa. Maahanmuuttajalasten kielenopetuksesta ja koulukelpoisuudesta pitää huolehtia eriytetysti eikä muiden lasten oppimisen kustannuksella. Suvivirsi pitää voida laulaa kouluissa jatkossakin.

Turvapaikan hakijoiden vastaanottamisen tulee perussuomalaisten ohjelman mukaan olla kunnille vapaaehtoista. Maahanmuuttajien kotouttamisessa pääpaino pitää olla suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttamisessa. Laittomasti maassa olevien palveluiden lisäämistä perussuomalaiset eivät hyväksy, ja kunnalliset maahanmuuton houkuttimet on karsittava pois.

Vihreä ideologia saa perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa kyytiä. Perussuomalaiset vaativat, etteivät kunnat saa myöntää uusia rakennuslupia tuulivoimaloille, ennen kuin niiden terveysvaikutukset on selvitetty.

Liikennesuunnitteluakaan ei saa tehdä ideologisesti ”pyöräilyn tai muun ekomatkailun ehdoilla”. Kuntien viranomaisten on toimittava lievennetyn jätevesiasetuksen mukaan ja vapautettava kiinteistön omistaja viemäriin liittymisestä, jos kustannukset ovat tälle kohtuuttomat.

Kokonaan perussuomalaiset eivät vihreyttä tyrmää. Kaupungeissa sijaitseviin metsiin ja viheralueisiin kajoaminen tulee puolueen mielestä olla kaavoituksessa vasta viimeinen vaihtoehto. Asuntotuotannossa on huomioitava ensisijaisesti pienituloiset, ja suomalaisten hyvinvoinnin tulee mennä kaiken edelle.

Lasten kotihoidon mahdollisuutta ei saa perussuomalaisten mielestä romuttaa eikä rangaista perheitä, jotka haluavat hoitaa pikkulapset kotona.

Perussuomalaiset eivät halua avata sosiaali- ja terveyspalveluja suuryritysten voitontavoittelulle. Sen sijaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin roolin vahvistaminen palvelujen tuottamisessa on puolueen mieleen. Lähipalvelut halutaan säilyttää.

Kuntien hankinnoissa tulisi perussuomalaisten mukaan painottaa kotimaisuutta ja paikallisuutta. Lähiruoka pitää nostaa sille kuuluvaan arvoonsa oikealla tavalla – ei minään urbaanina vihertrendinä, vaan kestävänä tapana tuottaa hyvää suomalaista ruokaa.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti