Uutiset

Perustuslakivaliokunnalta siunaus tietosuojavaltuutetun tekemälle turvallisuusselvitykselle — Supo ei pääse tutkimaan omia valvojiaan

Uusien tiedustelulakien valmistelu nytkähti eteenpäin. Perustuslakivaliokunta kannattaa menettelyä, jossa tietosuojavaltuutettu tekee tiedusteluvalvontavaliokuntaan pyrkivän kansanedustajan turvallisuusselvityksen.
Perustuslakivaliokunta antoi perjantaina mietintönsä siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta. Kuvassa keskellä valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.). Kuva: Silja Viitala

Perustuslakivaliokunta on siunannut perjantaina siviili- ja sotilastiedustelun valvonnan uudet pelisäännöt. Uudet tiedustelulait saattavat edetä eduskunnan käsittelyyn jo ensi viikolla.

Eduskuntaryhmät päättivät torstaina, että tiedusteluvalvontavaliokuntaan valittavien kansanedustajien turvallisuusselvityksiä ei tee Suojelupoliisi vaan tietosuojavaltuutettu.

Perustuslakivaliokunta kannattaa esitystä.

Perustuslakivaliokunta katsoo, että eduskunnan toimintaan soveltuu paremmin mekanismi, joka ei rakennu suojelupoliisin tekemän selvityksen varaan. Näin Suojelupoliisi ei pääse myöskään turvallisuusselvityksen kautta vaikuttamaan siihen, kuka pääsee valvomaan sitä itseään.

Alun perin Supoa kaavailtiin valiokunnan jäsenten turvallisuusselvitysten tekijäksi. Tästä järjestelystä luovuttiin, koska Supolle ei haluttu antaa valtaa päättää valvojiaan. Monet puolueet näkivät tämän ongelmana.

Valiokunta ehdottaa, että tietosuojavaltuutetulle annetaan oikeudet tarkastaa valiokuntaan ehdolla olevan kansanedustajan taustat Suojelupoliisin tietojärjestelmän tiedoista. Taustojen selvittelyssä käytettäisiin myös eduskunnan pääsihteerin, kansanedustajan itsensä ja hänen edustamansa eduskuntaryhmän puheenjohtajan tiedonsaantioikeuksia.

Tiedustelun valvonta tärkeää

Eduskuntaan perustettavan uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävä on Suojelupoliisin parlamentaarinen valvonta. Lisäksi Suojelupoliisin toiminnan laillisuusvalvontaa hoitaisi jatkossa uusi erityisvaltuutettu eli tiedusteluvalvontavaltuutettu.

Perustuslakivaliokunnan mielestä on erittäin tärkeää, että tiedustelutoimintaa valvotaan.

– Ilman tehokasta valvontaa ei viranomaisille voida antaa niin pitkälle perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia kuin siviili- ja sotilastiedustelua koskevissa hallituksen esityksissä ehdotetaan, valiokunta korostaa.

Valiokunta vahvistaisi tiedusteluvalvontavaltuutetun riippumattomuutta lisäehdoilla. Valiokunta ehdottaakin, että tiedusteluvalvontavaltuutetuksi voitaisiin nimittää vain henkilö, jolla ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka ovat omiaan vaarantamaan valvontatehtävän asianmukaista ja riippumatonta hoitamista.

Valiokunta antaisi tiedusteluvalvontavaliokunnalle oikeuden ottaa kantaa tiedusteluvalvontavaltuutetun virantäyttöön. Valiokunta voisi esimerkiksi haastatella hakijoita niin halutessaan.

Salausta lisätään

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan pöytäkirjan liitteet ja valiokunnan muut tehtävää koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Salassapito olisi pääsääntö. Tietoa niistä voisi luovuttaa ainoastaan, jos olisi varmaa, ettei tämä aiheuta merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaaranna kansallista turvallisuutta.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti