Uutiset

Perustuslakivaliokunta otti vastaan Haaviston esitutkinnan – Rikosnimikkeitä ei vahvisteta, ministerinä jatkamiselle ei juridista estettä

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo, että ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) koskee syyttömyysolettama.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi Haavisto-esitutkinnan vastaanotetuksi. Kuva: Arttu Laitala
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi Haavisto-esitutkinnan vastaanotetuksi. Kuva: Arttu Laitala

Perustuslakivaliokunta on ottanut vastaan keskusrikospoliisin esitutkintamateriaalin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) rikosepäilyistä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) ei vahvistanut Haaviston epäiltyjä rikosnimikkeitä, jotka ovat salassa pidettäviä.

Hänen mukaansa Haaviston työskentelyä ulkoministerinä koskee syyttömyysolettama.

– Ministeri Haavisto kiistää syyllistyneensä rikokseen, ja syyttömyysolettaman mukaisesti ministeriä on pidettävä syyttömänä niin kauan kuin hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen, Ojala-Niemelä muistuttaa.

Ojala-Niemelän mukaan ulkoministeri Haavisto voi toimia prosessin tässä vaiheessa täysivaltaisesti ministerinä.

– Juridiselta puolelta katsottuna hän voi toimia toimessaan. Ainoa paine, mitä voi tulla, tulee sitten poliittiselta puolelta, mutta katson hänen olevan ihan kykenevä suoriutumaan tehtävistään, Ojala-Niemelä kuvailee.

Seuraavaksi esitutkintamateriaali menee perustuslakivaliokunnan jäsenille ja asiantuntijoille tutkittavaksi. Valtakunnansyyttäjävirasto ei vielä ole esittänyt perustuslakivaliokunnalle näkemystään Haavisto-esitutkinnan sisällöstä.

Varsinainen Haavisto-asian käsittely ja mietinnön valmistelu perustuslakivaliokunnassa on syysistuntokauden aluksi.

Ministerivastuumenettelyn päätteeksi perustuslakivaliokunta esittää mietinnössään kannanoton ministerin menettelystä. Mahdollisesta syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täysistunto äänten enemmistöllä. Mikäli syyte nostetaan, asia käsitellään valtakunnanoikeudessa.

Valtioneuvoston jäsenen syytekynnys on tavalliseen rikosasiaan verrattuna korotettu. Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lain vastaisesti.

Neuvottelut EU:n elvytyspaketista jatkuvat

Perustuslakivaliokunta käsitteli myös EU:n yhteensä 750 miljardin euron suuruiseksi suunnitellun elvytyspaketin oikeudellista tilannetta. Paketti on koettu ongelmalliseksi, sillä se on määrä rahoittaa Euroopan unionin yhteisellä lainanotolla, minkä on aiemmin arvioitu olevan ristiriidassa Suomen perustuslain ja mahdollisesti myös EU:n perussopimuksen kanssa.

Nyt valtioneuvosto on täydentänyt kokonaisuuden valtiosääntöoikeudellista arviointia, minkä lisäksi perustuslakivaliokunta on saanut EU:n neuvoston oikeuspalveluiden lausunnon asiasta.

Ojala-Niemelän mukaan oikeuspalvelun lausunto vähentää niitä huolia, joita perustuslakivaliokunnalla oli Euroopan komission alkuperäisen esityksen yhteensopivuudesta EU:n perussopimusten kanssa.

– Tämä tosin riippuu siitä, miten neuvotteluissa tosiasiassa huomioidaan oikeuspalvelun huomiot. Valtioneuvostoa kannustetaan tähän suuntaan, Ojala-Niemelä summaa.

Valtioneuvosto voi jatkaa paketista neuvottelemista perustuslakivaliokunnan ohjeistuksen kera. Ojala-Niemelän mukaan yhteisenä tahtona on ainakin lainamäärän painaminen alemmas.

– Lähtökohtaisesti katsottiin, että valtioneuvoston tavoitteet asiassa ovat oikeansuuntaisia, Ojala-Niemelä kuvailee.

Elvytyspaketista keskustellaan tällä viikolla EU:n huippukokouksessa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on tehnyt asiassa uuden kompromissiehdotuksen, joka oli pääpiirteiltään samanlainen kuin aiemmin hylätty ehdotus.

– Henkilökohtaisesti olisin toivonut, että Michelinin esitys olisi ollut jo enemmän kompromissihakuinen. Nythän se oli samasta summasta ja sama laina- ja avustuspainotteisuus siinä säilyi. Nyt täytyy odottaa, tuleeko sellainen todellinen kompromissiesitys.

Uusimmat

Fingerpori

comic