Uutiset

Piispat eri mieltä vihkimisoikeuden tulevaisuudesta

Evankelis-luterilaisen kirkon mahdollinen vihkimisoikeudesta luopuminen jakaa piispojen mielipiteitä.

Tämä käy selville

Lännen Median

piispoille tekemästä sähköpostikyselystä.

Porvoon hiippakunnan piispa

Björn Vikström

arvioi olevansa ainoa piispa, joka on julkisesti ilmaissut kannatusta vihkimisoikeudesta luopumiselle.

Hän ei perustele mielipidettään päällimmäisenä ensi vuonna muuttuvalla avioliittolailla, vaan pyrkimyksellä vähentää muutenkin historiasta johtuvia luterilaisen kirkon viranomaistehtäviä.

– Siirtyminen käytäntöön, että jokainen avioliitto ensin solmitaan maistraatissa, jonka jälkeen pari halutessaan voisi pyytää avioliitolleen siunauksen, olisi teologisesti ongelmaton ja vastaa käytäntöä monissa Euroopan maissa.

Tampereen hiippakunnan

Matti Repo

toteaa, että kirkon ei ole tarpeen luopua oikeudesta vihkiä avioliittoon.

– Kyseessä on avioliittolain turvaama oikeus myös siitä eteenpäin, kun uusi avioliittolaki ensi keväänä astuu voimaan. Lainsäätäjä jätti tietoisesti kirkoille oikeuden päättää itse, mitä muutos niiden käytäntöihin mahdollisesti vaikuttaa, hän perustelee.

– Evankelis-luterilaisen kirkon ei ole syytä lähteä itse kaventamaan omaa oikeuttaan palvella jäseniään entiseen tapaan, Repo jatkaa.

Espoon hiippakunnan

Tapio Luoma

ja Lapuan

Simo Peura

eivät ota vielä kantaa puoleen tai toiseen.

Luoma odottaisi ajankohtaisten selvitysten valmistumista.

– Pidän tärkeänä, että kirkossa odotetaan rauhassa käynnissä olevien selvitysten valmistumista. Uskon niiden valottavan monipuolisesti kirkollisen vihkimisen perusteita sekä seurauksia, joita vihkimisoikeudesta luopumisella olisi, hän painottaa.

Osaa piispoista ei tavoitettu vastaamaan.

Mahdollinen

vihkimisoikeudesta luopuminen on noussut kirkossa puheenaiheeksi paljolti maaliskuussa voimaan tulevan sukupuolineutraalin avioliittolain seurauksena.

Kevään kirkolliskokouksessa Turussa kokousedustaja

Risto Tuori

jätti aloitteen, jossa ehdotetaan selvityksen tekemistä kirkon vihkioikeudesta luopumisesta. Aloite synnytti istunnossa vilkkaan keskustelun, jonka päätteeksi se lähetettiin kirkolliskokouksen yleisvaliokuntaan.

Keskustelussa nousi esille, että vihkimisoikeudesta luopumalla kirkko voisi välttyä niiltä ristivedoilta, joita uusi avioliittolaki aiheuttaa.

Björn Vikströmin mukaan siirtyminen kaikkien avioliittojen siunaamiseen olisikin hieman helpompi ratkaisu kirkolliskokoukselle kuin samaa sukupuolta olevien vihkiminen.

Matti Repo näkee asian toisin.

– Vihkioikeudesta luopuminen ei myöskään säästäisi kirkkoa repivältä keskustelulta, joka vain siirtyisi koskemaan siviiliavioliittojen siunaamista.

Asiasanat

Fingerpori

comic