Uutiset

Piispat voisivat ratkaista kirkon avioriidan jo omalla ohjeellaan, sanoo Irja Askola

Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous voisi piispa Irja Askolan mukaan antaa papistolle kaitsentaohjeen, joka mahdollistaisi papeille omantunnonvapauden sateenkaariparien vihkimiseen.

Eläköityvä Askola kertoo Lännen Medialle, että piispainkokouksen ohjeistus voitaisiin tarpeen vaatiessa saada kirkolliskokouksen opillisia linjauksia nopeammin voimaan.

Ohje perustuisi emeritaprofessori Eila Helanderin syyskuussa piispainkokoukselle esittelemään kompromissiesitykseen. Esityksen mukaan kirkon ei tarvitsisi muuttaa avioliittokäsitystään, mutta se mahdollistaisi papistolle oikeuden vihkiä – tai olla vihkimättä – samaa sukupuolta olevia pareja.

Askola ei pidä Helanderin esitystä ”tyylipuhtaana”, mutta hän kannattaa sitä silti.

-En usko, että tässä tai seuraavassakaan kirkolliskokouksessa menisi läpi se, että vihkioikeus suotaisiin kaikkiin pareihin. Minusta pääsisimme nopeammalla aikataululla siihen, että hallinnolliset kantelut ja salailu saataisiin loppumaan, sanoo Askola.

Jakolinja repesi maaliskuussa

Kirkossa syntyijakolinja sen jälkeen, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astui maaliskuussa voimaan. Kirkko ei muuttanut avioliitto-opetustaan, mutta papistosta osa on vihkinyt salaa sateenkaaripareja avioliittoon.

Kotimaan syyskuisen uutisen mukaan papit ovat jo vihkineet yli 50 liittoa seurakunnalta salassa viemällä vihki-ilmoituksen maistraattiin.

Helsingin tuomiokapituli, jota Askola johtaa, antoi myös ensimmäisenä hiippakuntana vakavan moitteen pappi Kai Sadinmaalle, joka julkisesti vihki ja siunasi maaliskuussa sateenkaaripareja.

Askola on silti itse ilmoittanut julkisesti kannattavansa kirkollisen vihkimisen laajentamista samaa sukupuolta oleviin pareihin. Vaikka sekä hän että arkkipiispa Kari Mäkinen kannattavat kirkon vihkioikeuden laajentamista, Askola toteaa, että päätös on kirkon yhteinen.

Helanderin tekemässä selvityksessä kirkon jäsenistöstä vajaa puolet kannattaa sen nykyistä avioliittokäsitystä.

-Meillä (piispoilla) on keskenään asiasta hyvin erilaisia näkemyksiä.

Vielä yksi kokous

Lokakuun lopussa eläkkeelle siirtyvä Askola ennättää vielä osallistua yhteen piispainkokoukseen ennen virkauransa päättymistä.

Askolan eläköitymisen myötä kirkkoa johtavat jälleen kerran yksinomaan miehet. Suomen ensimmäinen naispiispa kuitenkin uskoo, että piispakunnan sukupuolijakauma tasaantuu vuosien mittaan.

Tämän puolesta puhuu jo se, että nykyisin kirkon papeista liki puolet on naisia. Askola uskoo, että vastedes jokaisessa piispanvaalissa tulee olemaan ehdokkaana nainen.

-Ehkä kymmenen vuoden kuluttua sanotaan, että on vain erilaisia ehdokkaita.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic